Je Váš ZELENÝ BOD legálny?
ENVI-PAK už od svojho vzniku rozvíja systém zberu, zhodnocovania/recyklácie v slovenských obciach a mestách a tým upevňuje prestíž a dobré meno symbolu ZELENÝ BOD

ENVI-PAK už od svojho vzniku rozvíja systém zberu, zhodnocovania/recyklácie v slovenských obciach a mestách a tým upevňuje prestíž a dobré meno symbolu ZELENÝ BOD.

ENVI-PAK pravidelne zaznamenáva rôzne snahy o zámerné dezinformovanie verejnosti a najmä firiem o význame a možnosti používania ochrannej známky ZELENÝ BOD. Tieto informácie navádzajú firmy na konanie, ktoré je v rozpore s legislatívou v priemyselno-právnej oblasti.

Ak Vás zaujíma možnosť dobrovoľného používania symbolu ZELENÝ BOD, bližšie informácie nájdete na našej internetovej stránke a čoskoro aj na samostatnej internetovej stránke www.zelenybod.sk.

Naši odborníci sú pripravení odpovedať na akékoľvek otázky týkajúce sa tejto problematiky.