Príjemné prežitie vianočných sviatkov
Vážení starostovia, primátori a obchodní partneri!

V mene spoločnosti ENVI - PAK si Vám dovoľujem zaželať pokojné prežitie vianočných sviatkov a nový rok 2020 plný pracovných a osobných úspechov.

Tešíme sa na ďalšiu vzájomnú spoluprácu.