Ako správne triediť
Slovensko od januára 2022 zálohuje nápojové fľaše a plechovky.
Zálohované sú všetky obaly označené písmenom Z v recyklačných šípkach s textom „ZÁLOHOVANÉ“ a je možné ich vrátiť
v ktoromkoľvek obchode zapojenom do zálohového systému. Pozor,
plechovky a fľaše sa musia vracať s originál etiketou s čitateľným čiarovým kódom, bez zostatkovej tekutiny,
nezdeformované a nestlačené.
Aj po zavedení zálohovania patrí väčšina plastových fliaš a plechoviek do triedeného zberu.
Všetky nápojové obaly,
ktoré nie sú
zálohované, je
potrebné naďalej triediť!
Prečo je dôležité
triediť odpad
Nápojové PET a hliníkové obaly tvoria len malé percento všetkých plastov a kovového odpadu, ktorý patrí do triedeného zberu. Omnoho viac je toho ostatného, ktorý nie je zálohovaný a naďalej je potrebné ho triediť do kontajnerov a vriec na triedený zber.
Kam to skutočne patrí?

Plasty


♦ mäkké plasty

obaly z potravín, napr. z ryže, chipsov, mikroténové vrecká, igelitové tašky, fólie, plastové sieťky z ovocia a zeleniny, obaly z cukroviniek a keksov, z detskej výživy

♦ tvrdé plasty

obaly z potravín, napr. vaničky z chladeného mäsa, údenín, plastové fľaše z mliečnych produktov, oleja a sirupov, obaly zo zmrzliny, kelímky z jogurtov, smotany, plastové obaly napr. z kečupu, horčice, obaly z kozmetiky, čistiacich prostriedkov, pracích gélov, obalový polystyrén

♦ menšie plastové výrobky

výrobky do domácnosti a záhrady, detské hračky

♦ kombinované obaly

ktorých väčšinovú zložku tvorí plast – napríklad blistre z liekov

Kovy


♦ kovové obaly

zo sprejov, lakov na vlasy, dezodorantov, alobal, kovové vrchnáky

♦ hliníkové obaly

z cukroviniek, syrov, paštét

♦ kovové konzervy

z ovocia a zeleniny, sardiniek, trvanlivých jedál či jedál pre domáce zvieratá

♦ hliníkové plechovky

z nápojov s obsahom mlieka


Triedenie kovov sa môže v jednotlivých mestách a obciach líšiť, preto sa pri triedení riaďte vždy pokynmi svojej obce.

Ak má mesto alebo obec samostatné zberné nádoby (kontajner/vrecia) na kovy, prislúcha mu červená farba. Kovy môžeme zbierať spolu s plastmi a nápojovými kartónmi do spoločného žltého kontajnera alebo vreca. V niektorých obciach sa kovy zbierajú spolu s nápojovými kartónmi, vtedy môže mať kontajner oranžovú farbu.
Pred zavedením zálohovania sa vyzbieralo
62 % PET fliaš
62%
Obaly produktov sú len ilustračné. Obaly do kontajnerov a vriec vyhadzujeme prázdne a pred vyhodením je potrebné ich stlačiť.
Aké sú výhody
triedenia odpadu
1
Dôsledné triedenie odpadu významne redukuje množstvo zmesového komunálneho odpadu, za ktorý platia obyvatelia. Triedený zber je pre obyvateľov zdarma, platia ho výrobcovia prostredníctvom OZV.
2
Čím menej komunálneho odpadu občania vyprodukujú, tým menej ho končí na skládkach odpadu. (V Rakúsku ho končí v súčasnosti na skládkach 2 %, na Slovensku takmer 50 %).
3
Triedením odpadu sa šetria prírodné zdroje a suroviny a znižujú sa nepriaznivé dopady človeka na životné prostredie.
4
Triedenie odpadu umožňuje jeho opätovné využitie recykláciou alebo iným zhodnotením.
Recyklácia
na Slovensku
Zálohovanie plastových fliaš a nápojových plechoviek pomôže zvýšiť objem recyklácie obalov. Slovensko má za cieľ do roku 2025 dosiahnuť 60 %-né triedenie a recyklovanie aspoň 55 % všetkého komunálneho odpadu.

Momentálne sa na Slovensku vyzbiera 62 % PET fliaš, cieľ je 90 %, takže je predpoklad, že zálohovanie zdvihne recykláciu o 28 percentuálnych bodov. Je však potrebné zamerať sa aj na ostatné druhy obalov – najmä na mäkké plasty, ktorých je podstatne viac ako PET fliaš a nápojových plechoviek.

V triedenom komunálnom odpade sú najviac zastúpené vytriedené kovy (z kontajnerov aj zberných dvorov obcí a miest), ďalej papier, sklo a plasty. Z údajov za rok 2020 vyplýva, že viac ako polovicu (54,4 %) z celkového vytriedeného odpadu v tonách predstavujú kovy a obaly z kovov, podiel odpadu z papiera je 14,4 %, zo skla 11,2 % a z plastov 9,8 %.
Do roku 2035 nesmie na skládkach skončiť viac ako 10 % komunálneho odpadu.
2035
Zásady správneho
triedenia
Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.
Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
Obal označený patrí do triedeného zberu.
Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia – napovie vám aj označenie na obale. Riaďte sa pravidlami svojej obce.
Farebná pomôcka pri triedení odpadu
zelená – sklo
modrá – papier
žltá – plast
červená – kovy
oranžová – nápojové kartóny
Záštita
Partner
Zapojené firmy
Informačnú kampaň “Zálohujme, ale nezabúdajme triediť” podporujú medzinárodné korporácie, ale aj stredné či menšie firmy, ktorým skutočne záleží na životnom prostredí.
Ste firma a chcete sa stať partnerom projektu? Pridajte sa k nám a podporte našu iniciatívu
Chcem sa pridať
Podporovatelia
A J Produkty, a.s.
Heineken Slovensko, a.s.
ALFUN sk, s.r.o.
Hero Czech and Slovak
Animalis s.r.o.
JUB, a.s.
ASKO nábytok s.r.o.
Karneval s.r.o.
Belusa Foods
Kleingroup s.r.o.
Bid food
Linea Nivnice a.s.
BRIMAK, s.r.o.
Poľnohospodár Nové Zámky a.s.
Canon Slovakia s.r.o.
Ryba Žilina, spol. s r.o.
Corporate, L'Oréal Česká republika s.r.o.
S.N.A.I.L. s.r.o.
CROWN Bevcan EMEA
Sanitizer, s.r.o
Dr. Oetker, spol. s r.o.
Savencia Fromage & Dairy SK, a.s.
EBA
SHP Harmanec a.s.
Ecorovnak
TESCO STORES SR, a.s.
EURO CENTER TRADE s.r.o.
Tetra Pak Česká republika s.r.o.
Gastro SK s.r.o.
Včelobal
HA-KL s.r.o.
Železiarne Podbrezová a.s.
Vodax a.s.