NOVINKY
Oslavujeme 20. narodeniny!
16. mája 2023 oslávil ENVI - PAK svoje 20. narodeniny. Boli sme prvou oprávnenou organizáciou (dnes OZV) na Slovensku a sme to práve my, kto je na trhu kontinuálnym lídrom. Plníme výrobcom zákonné povinnosti, v ich zastúpení financujeme triedený zber v mestách a obciach a vzdelávame verejnosť v oblasti ochrany životného prostredia.
Zisti viac
ENVI hra učí ľudí, ako lepšie triediť odpad
Spúšťame online hru o triedení odpadu. Určená je pre širokú verejnosť a nadväzuje na behaviorálne techniky, ktorými motivujeme ľudí k pozitívnej zmene správania. Hoci sa každým rokom pri triedení odpadu zlepšujeme, nie všetky druhy odpadu vieme správne vytriediť. Naučiť sa to dá aj netradičnou hravou formou. Hráči môžu navyše hrať o rôzne ceny.
Zisti viac
Sumárna evidencia odpadov za 1. štvrťrok 2023
Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK, a.s. zverejňuje evidenciu celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov a množstva vykúpených odpadov za 1. kalendárny štvrťrok 2023.
Zisti viac
Pohľad spotrebiteľov na obaly produktov sa mení: všímame si najmä to, či sú recyklovateľné
Aktuálny prieskum organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK potvrdil, že spotrebitelia si pri nákupoch začínajú viac všímať ekologické parametre obalov. V konečnom dôsledku je však cena pri nákupnom rozhodovaní stále oveľa dôležitejšia ako obal vyrobený z ekologického alebo recyklovateľného materiálu.
Zisti viac
Kuchynský bioodpad sa na skládke nerozloží
Od roku 2021 sú samosprávy povinné zbierať kuchynský biologický odpad z domácností. Aj vďaka tomu nekončia zvyšky z kuchyne na skládkach, kde by tvorili škodlivé skleníkové plyny. O tom, prečo je dôležité bioodpad triediť a ako sa dá kvalitne spracovať, sme sa zhovárali s Martinou Gaislovou, riaditeľkou spoločnosti JRK Slovensko.
Zisti viac
Súťaž pri príležitosti Dňa zeme
Pri príležitosti Dňa zeme sme na Facebookovej stránke ENVI - Pak Zelený bod a Instagramovom profile envi_pak pripravili súťaž celkovo o 6 tričiek a EKO balíčkov.
Zisti viac
Dokážeme recyklovať 20 percent textilného odpadu
Textilného odpadu vytvárame čoraz viac. Veľa sa dnes hovorí o zavedení triedeného zberu textilného odpadu, ktorý by sa na Slovensku mal spustiť v roku 2025. Dôležité je tiež hovoriť o potrebe jeho recyklácie a práve o týchto témach sa dnes budem rozprávať s Miroslavom Futrikaničom, zakladateľom a generálnym riaditeľom spoločnosti SK Tex, ktorá je najväčším slovenským recyklátorom textilu.
Zisti viac
Triedenie odpadu dnes vnímame ako spoločenskú zodpovednosť
Spoločnosť OZV ENVI - PAK nedávno uzavrela rok 2022. Navyše tento rok oslavuje už 20 rokov od svojho vzniku a to je skvelá príležitosť, aby som opäť vyspovedala našu generálnu riaditeľku Hanu Novákovú. Za 20 rokov sa toho v odpadovom hospodárstve určite veľa zmenilo a my sa dnes budeme rozprávať o tom, ako sa triedený zber vyvíjal, ako to s odpadmi vyzerá na Slovensku dnes a pozrieme sa aj na to, čo nás čaká v budúcnosti.
Zisti viac
Príjemné veľkonočné sviatky
Za celý tím ENVI - PAK Vám prajeme pokojné prežitie veľkonočných sviatkov.
Zisti viac
Kvalita našich procesov je už 13 rokov potvrdzovaná nezávislými audítormi
Teší nás, že sa už od roku 2010 môžeme pochváliť splnením noriem kvality, ktoré potvrdzujú certifikáty ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 27001:2013 a nedávno sme opäť úspešne prešli recertifikáciou LL C (Certification) na ďalšie obdobie.
Zisti viac