NOVINKY
SUMÁRNA EVIDENCIA ODPADOV ZA 3. ŠTVRŤROK 2021
Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK, a.s. zverejňuje evidenciu celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov a množstva vykúpených odpadov za 3. štvrťrok 2021
Zisti viac
Behaviorálny projekt ukázal, čo platí na ľudí, aby nehádzali odpad na zem
Žuvačky na chodníkoch, cigaretové ohorky v tráve či obaly z potravín pod lavičkami. Pre mestá a obce predstavuje voľne pohodený odpad stále jeden z najväčších problémov. Aj preto sa OZV ENVI - PAK spojila s odborníkmi z Ústavu verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave a inštitútom Behavioural Insight Team z Londýna. Spoločne hľadali spôsob, ako motivovať ľudí, aby odpadky neodhadzovali na zem a celému problému predchádzali.
Zisti viac
OZV ENVI - PAK v 3. štvrťroku 2021
Spoločnosť ENVI - PAK založená v roku 2003 poprednými výrobcami balených výrobkov bola prvým reprezentantom RZV na Slovensku. ENVI - PAK zabezpečuje triedený zber odpadov a jeho zhodnocovanie a recykláciu už 18 rokov.
Zisti viac
Sviatok všetkých svätých a Pamiatky zosnulých
Mesiac november je spojený so Sviatkom všetkých svätých a Pamiatky zosnulých.
Zisti viac
Ako sa pred kontajnermi vyhnúť stretnutiu s medveďmi?
ENVI - PAK v spolupráci so SIŽP spustili 22. 10. informačnú kampaň ako znížiť riziko pohybu medveďa hnedého a inej voľne živúcej zveri v blízkosti kontajnerov viacerých miest a obcí Slovenska.
Zisti viac
Oplatí sa triediť odpad? Diskusia v klube pod lampou .týždeň
Informácií, ktoré sa týkajú triedenia odpadu, nikdy nie je dosť. Ľudia triediť chcú, mnohí však nevedia presne ako a tí, čo nechcú, potrebujú o to viac dôkazov, prečo je to nutné.
Zisti viac
ENVI - PAK prevzal ocenenie Superbrands 2021
Čo znamená patriť k elite? Musíte byť niečím výnimočný, úspešný, prináležať k najlepším. A to sa už štvrtý rok za sebou podarilo značke ENVI - PAK. Komisia expertov Brand Council v programe Slovak Superbrands opäť udelila spoločnosti ENVI - PAK cenu Slovak Business Superbrands Award 2021.
Zisti viac
Aktualizácia vyhlášky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov sa očakáva v novembri
Ministerstvo životného prostredia SR 13.10.2021 informovalo ohľadom vyhlášky MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov a nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov.
Zisti viac
Prieskum potvrdil spokojnosť výrobcov so službami OZV ENVI - PAK
Výrobcovia majú množstvo povinností, ktoré musia plniť podľa zákona o odpadoch. Ten im umožňuje plniť ich prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV). ENVI - PAK je najväčšou a najskúsenejšou OZV na Slovensku. V roku 2020 zabezpečoval plnenie vyhradených povinností pre tisíce výrobcov obalov a neobalových výrobkov a v ich mene riadil a financoval triedený zber v 1 238 mestách a obciach na Slovensku, čo predstavovalo službu pre viac ako 2,4 milióna obyvateľov.
Zisti viac
7 % ľudí vyhadzuje potraviny denne
Medzinárodný deň povedomia o potravinových stratách a plytvaní potravinami (29. 09.) každoročne upozorňuje na nadmerné vyhadzovanie potravín do odpadu. Štatistiky plytvania potravinami sú alarmujúce aj na Slovensku. Podľa prieskumu OZV ENVI - PAK vyhadzujú potraviny aspoň raz za týždeň dve pätiny (39 %) ľudí, 7 % ich vyhadzuje denne.
Zisti viac