KONTAKT

Máte záujem o konzultáciu alebo ponuku služieb? Napíšte nám a my sa vám čoskoro ozveme

Prečo ENVI - PAK

Odbornosť a skúsenosti

Dlhoročné skúsenosti a odborné znalosti

Komplexné riešenia

Zber, triedenie, recyklácia, správa odpadov

Zodpovednosť a udržateľnosť

Zodpovedný prístup k odpadom

Flexibilita a prispôsobivosť

Individualizované stratégie odpadového manažmentu

Kontaktné údaje

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd.: Sa, vl.č.3128/B

Bankové spojenie: 

VÚB banka: SK20 0200 0000 0037 3883 6457, SWIFT/BIC: SUBASKBX; 

Tatra banka: SK16 1100 0000 0026 2376 8445 , SWIFT/BIC: TATRSKBX

ENVI - PAK, a.s.

IČO: 35858010

IČ DPH: SK 2020264290

DIČ: 202 026 4290