NAŠE REFERENCIE

Prečítajte si hodnotenia našich služieb od výrobcov obalov a neobalových výrobkov, ktorým pomáhame plniť odpadové povinnosti a zároveň od partnerských samospráv, kde v mene výrobcov riadime a financujeme triedený zber.