ENVI - PAK PLNÍ POVINNOSTI VÝROBCOV

Zákon o odpadoch ukladá výrobcom a dovozcom balených výrobkov, ale aj výrobkov z papiera, plastu alebo skla povinnosť prevziať za ne zodpovednosť a postarať sa o ne aj vtedy, keď sa stanú odpadom. OZV ENVI - PAK pomáha výrobcom plniť povinnosti pohodlným, transparentným a efektívnym spôsobom.

Vážime si vašu dôveru, sme oceňovaná firma

PREČO ENVI - PAK

Odbornosť a skúsenosti

Dlhoročné skúsenosti a odborné znalosti

Komplexné riešenia

Zber, triedenie, recyklácia, správa odpadov

Zodpovednosť a udržateľnosť

Zodpovedný prístup k odpadom

Flexibilita a prispôsobivosť

Individualizované stratégie odpadového manažmentu

ČO O NÁS HOVORIA NAŠI KLIENTI

“Našou inšpiráciou vo Vermonte je móda a naším cieľom je inšpirovať, dodať nevyhnutnú energiu a taktiež sebavedomie. Zastupujeme prémiové módne značky na českom, slovenskom 
a maďarskom trhu. Záleží nám na prostredí, v ktorom žijeme. Keďže nás k tejto myšlienke viažu aj legislatívne predpisy v oblasti recyklačnej politiky, rozhodli sme sa spolupracovať s oprávnenou organizáciou ENVI - PAK, ktorej odbornosť nám napomáha pri plnení našich záväzkov.”

VERMONT Services Slovakia s. r. o.

„V spoločnosti P&G sa usilujeme o to, aby sa 100 % našich obalov dalo do roku 2030 recyklovať alebo opakovane používať. Inovujeme, rozvíjame spoluprácu a robíme všetko pre to, aby sme cirkulárnu ekonomiku uviedli do portfólií našich značiek. Služby poskytované spoločnosťou ENVI – PAK sú dôležitou súčasťou tohto procesu, pretože sprostredkovávajú recyklovanie obalov našich výrobkov na Slovensku s cieľom chrániť našu planétu, náš domov.„

Procter & Gamble

"Naša dlhoročná spolupráca so spoločnosťou ENVI - PAK je pre nás zárukou, že si plníme všetky zákonné povinnosti v oblasti odpadového hospodárstva a zároveň prispievame k ochrane životného prostredia. Prístup a komunikácia spoločnosti je vždy profesionálna, odborná, flexibilná a spoľahlivá. Zabezpečenie odborných seminárov a aktualizácia zákazníckej zóny na web stránke prispieva k našej informovanosti a orientácii v aktuálnej platnej legislatíve a plnení našich povinností."

Kotanyi s.r.o.

"Spoločnosť ENVI - PAK, a. s., je pre našu spoločnosť ProVen sk s.r.o. garanciou spoľahlivého partnera. Naša spolupráca je založená na silných princípoch profesionality, odbornosti, kvalitnej komunikácie, podpory pri riešení akejkoľvek otázky. Sme pravidelne a včas informovaní o zmenách v legislatíve, máme možnosť sa odborne vzdelávať – v súčasnej dobe sú to online semináre a konzultácie, oceňujeme aj osobné stretnutia, čím nám dáva ENVI - PAK prejav klientskeho záujmu. Vďaka nášmu vzťahovému manažérovi, ktorým je pani Viera Kubová a tímom klientskeho oddelenia, máme istotu, že naše zákonné povinnosti sú plnené v súlade so zákonom o odpadoch a to nám dáva presvedčenie , že uzavretie spolupráce so spoločnosťou ENVI - PAK, a.s., bola správna voľba."

ProVen SK s.r.o.

"Potraviny YEME sú slovenský koncept postavený a dizajnový primárne na potreby zákazníka. Rodinný obchod s potravinami, ktorý kombinuje komfort mestského nákupu s nekompromisnou kvalitou tradičných a farmárskych výrobkov. Záleží nám na životnom prostredí a z tohto dôvodu sme si vybrali OZV ENVI – PAK. V rámci spolupráce s nimi oceňujeme najmä ich profesionálny prístup, odbornosť, ochotu a proklientský servis. Veľkým prínosom z ich strany je aj zabezpečenie informovanosti pri dôležitých zmenách v legislatíve, rovnako ako aj organizovanie odborných seminárov."

YEME Plnochutné potraviny

"V našich aktivitách sa snažíme ísť dobrým príkladom a pomocou krokov v oblasti ochrany životného prostredia a sociálnych projektov podporiť dobré meno IKEA, ako aj minimalizovať negatívny dopad našej činnosti. Jedným z príkladov zodpovedného prístupu k životnému prostrediu spoločnosti IKEA je zapojenie sa do celoeurópskeho systému ZELENÝ BOD. Tento systém je reprezentovaný používaním registrovanej ochrannej známky ZELENÝ BOD na obaloch všetkých výrobkov spoločnosti IKEA. Vďaka systému ZELENÝ BOD má naša spoločnosť záruku zabezpečenia separovaného zberu odpadov z obalov, jeho zhodnocovanie a recykláciu, a v nemalej miere aj vzdelávanie obyvateľstva a podporu separovaného zberu v obciach. Spolupráca so spoločnosťou ENVI-PAK ako prevádzkovateľom systému ZELENÝ BOD na Slovensku, je zárukou naplnenia týchto našich cieľov."

IKEA
images/ilustracne/o-spolocnosti-envi-pak

O SPOLOČNOSTI

Sme najdlhšie pôsobiacou organizáciou zodpovednosti výrobcov na Slovensku. ENVI ‐ PAK založili v roku 2003 poprední výrobcovia balených výrobkov. Odvtedy zabezpečujeme triedený zber odpadov a jeho zhodnocovanie a recykláciu. Organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV) sme sa stali 1. júla 2016 po tom, ako nám MŽP SR 20. apríla 2016 udelilo autorizáciu pre obaly i neobalové výrobky. Sme najdlhšie pôsobiacou organizáciou zodpovednosti výrobcov na Slovensku.

images/clanky/karton_zeleny_bod

ZELENÝ BOD

ZELENÝ BOD je registrovaná ochranná známka. Obal označený ochrannou známkou ZELENÝ BOD patrí do triedeného zberu. Systém ZELENÝ BOD je najrozšírenejším spôsobom využitia druhotných surovín pochádzajúcich z komunálneho odpadu v Európe.

VEDENIE ENVI - PAK

Na riadení organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK sa rovnakým dielom podieľajú výlučne výrobcovia obalov:

NOVINKY Z ENVI - PAK

O. Poláček: Záleží nám na tom, aby Pohoda bola jedným z najčistejších festivalov
Podcast
05. 07. 2024

O. Poláček: Záleží nám na tom, aby Pohoda bola jedným z najčistejších festivalov


O čistotu na Pohode sa stará približne 130 upratovačov a ďalších 70 dobrovoľníkov pomáha pri triedení odpadu v separačných miestach. V kempoch dobrovoľníci rozdávajú ľuďom vrecká na odpad, aby udržiavali čistotu okolo svojich stanov. Manažér produkcie festivalu Pohoda Ondrej Poláček sa s nami rozprával nielen o odpadoch a triedení, ale aj o ďalších zelených riešeniach, ktoré Pohoda podporuje.


Mladí reportéri pre životné prostredie opäť bodovali na medzinárodnom poli
Článok
04. 07. 2024

Mladí reportéri pre životné prostredie opäť bodovali na medzinárodnom poli

Slovenskí študenti zapojení do programu Mladí reportéri pre životné prostredie opäť zožali úspech na medzinárodnom poli. V konkurencii 248 príspevkov zo 46 krajín sveta získali jedno prvé a dve druhé miesta. Témami tohto ročníka boli klimatická zmena, znečistenie a strata biodiverzity. Súčasťou slovenskej poroty, ktorá vyberala príspevky do medzinárodného kola, bol aj ENVI - PAK.

Viečka z fliaš od nápojov už len tak ľahko neodstránite
Článok
02. 07. 2024

Viečka z fliaš od nápojov už len tak ľahko neodstránite

Menej odpadu v prírode a lepšie recyklačné možnosti. Na druhej strane podľa spotrebiteľov zníženie komfortu pri pití z fľaše. Vrchnáky pripevnené k nápojovým obalom si už všimol asi každý. Nie každý však vie, prečo firmy pristúpili k tomuto kroku. Už túto stredu (3.7.2024) nadobúda účinnosť právna úprava zákona o odpadoch, ktorá prikazuje výrobcom púšťať do obehu plastové a kompozitné nápojové obaly iba s viečkami, ktoré sú pripevnené k fľaši aj potom, čo ju otvoríme. 

SPRÁVA O ČINNOSTI ZA 1. ŠTVRŤROK 2024
Správa o činnosti
27. 06. 2024

SPRÁVA O ČINNOSTI ZA 1. ŠTVRŤROK 2024

Už 21 rokov prinášame na Slovensko princíp zodpovednosti výrobcov za odpady z obalov a vzdelávame obyvateľov v správnom nakladaní s odpadom. Pokračovali sme v tejto činnosti aj v prvom štvrťroku 2024. 

images/ilustracne/20240320_160356-kopia

Máte otázku, zaujímavú ponuku alebo potrebujete poradiť?

VYPOČUJTE SI POSLEDNÉ ENVI-CASTY

ENVI - PAK V MÉDIÁCH