NOVINKY
Zmeny v legislatíve integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia
Dňa 31. 1. 2013 parlament schválil nový Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobúda účinnosť 15
VIAC
Zmeny v zákone o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
Dňa 31. 1. 2013 parlament schválil nový Zákon  o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobúda účinnosť 15
VIAC
Posudzovanie programov odpadového hospodárstva obcí a pôvodcov odpadu v procese SEA
Dovoľujeme si Vás informovať o stanovisku Ministerstva životného prostredia (MŽP) na otázku, ktorá rieši problematiku posudzovania Programov odpadového hospodárstva (POH) obcí a pôvodcov odpadov v procese SEA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie) na základe novely Zákona o odpadoch č
VIAC
Aktualizácia VZN
Dovoľujeme si Vás informovať o nutnosti aktualizácie všeobecne záväzných nariadení v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
VIAC
Rozpor zákona č. 119/2010, Z. z. o obaloch so zákonom č. 362/2012 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny
Dovoľujeme si Vás informovať o rozpore, ktorý do oblasti nakladania s obalmi preniesol od 1
VIAC
Rozpor zákona č. 119/2010, Z. z. o obaloch so zákonom č. 362/2012 Z. z.
Dovoľujeme si Vás informovať o rozpore, ktorý do oblasti nakladania s obalmi preniesol od 1
VIAC
Zmeny vo VZN obcí o nakladaní s komunálnymi odpadmi
Novelou Zákona o odpadoch, ktorá nadobúda účinnosť 1. 1. 2013, vznikli obciam nové povinnosti, ktoré je potrebné preniesť do všeobecne záväzných nariadení (ďalej „VZN“) obce
VIAC
Vplyv legislatívnych zmien na podnikateľské prostredie
Dňa 19. 10. 2012 bola v skrátenom legislatívnom konaní schválená novela zákona o odpadoch, ktorá bola dňa 7
VIAC
Novela zákona o odpadoch a jej vplyv na povinnosti samospráv
Dňa 7. novembra 2012 podpísal prezident Ivana Gašparovič zákon z 19. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č
VIAC
Pro Europe Newsletter - Jeseň 2012
V newsletteri nájdete aktuálne informácie o niektorých nedávnych aktivitách Pro Europe, rovnako ako i pohľad na vývoj v legislatíve EÚ, ktorá má význam pre členské štáty
VIAC