NOVINKY
Medzirezortné pripomienkové konanie k novému zákonu o odpadoch bolo ukončené
Medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona o odpadoch bolo 6
Zisti viac
Nový zákon o odpadoch je v medzirezortnom pripomienkovom konaní
Dňa 11. 4. 2014 predložilo MŽP SR v rámci medzirezortného pripomienkového konania návrh NOVÉHO ZÁKONA O ODPADOCH
Zisti viac
Nový zákon o odpadoch je v medzirezortnom pripomienkovom konaní
Dňa 11. 4. 2014 predložilo MŽP SR v rámci medzirezortného pripomienkového konania návrh NOVÉHO ZÁKONA O ODPADOCH
Zisti viac
Schválené POH Bratislavského kraja, Senice a Skalice 2011-2015
Vo Vestníku vlády SR bola dňa 31. 3. 2014 zverejnená VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Okresného úradu Bratislava č
Zisti viac
Operačný program Kvalita životného prostredia v medzirezortnom pripomienkovaní
Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 20. 3. 2014 zverejnilo MŽP SR návrh Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) do medzirezortného pripomienkového konania
Zisti viac
POH Trnavského kraja účinné od 7. 3. 2014
Vo Vestníku vlády SR bola dňa 20. 2. 2014 zverejnená VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Okresného úradu Trnava č
Zisti viac
POH Žilinského, Prešovského a Banskobystrického kraja vstupujú do účinnosti
Vo Vestníku vlády SR boli dňa 31. 1. 2014 zverejnené záväzné vyhlášky Okresného úradu Žilina, Okresného úradu Prešov a Okresného úradu Banská Bystrica
Zisti viac
Európska komisia chce výrazne obmedziť spotrebu plastových fliaš
Európsky parlament prijal 14. januára 2014 uznesenie o európskej stratégii na riešenie problematiky plastového odpadu v životnom prostredí
Zisti viac
Seminár vo Vašom meste – Zákon o obaloch v praxi
Pripravujeme pre Vás bezplatné semináre, ktoré sa budú konať v mestách uvedených v harmonograme
Zisti viac
POH Trenčianskeho kraja vstúpi do účinnosti od 4. 1. 2014
Vo Vestníku vlády SR bola dňa 20. 12. 2013 zverejnená VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Okresného úradu Trenčín č
Zisti viac