NOVINKY
Deň Zeme a vody v Lučenci
Počas Dňa Zeme a vody, ktorý sa konal 22. apríla 2016 v Lučenci, ENVI – PAK informoval o dôležitosti triedenia odpadu stovky detí z lučeneckých základných škôl
Zisti viac
Pomôžte „Jožovi z triedičky“. Trieďte odpad. Je to jednoduché.
Jožo je obyčajný Slovák, pracujúci na triedičke odpadov. Svoju prácu miluje, robí ju svedomito a venuje jej preto veľa času
Zisti viac
Stali sme sa organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV)
Spoločnosť ENVI - PAK sa dnes stala organizáciou zodpovednosti výrobcov po tom, ako jej MŽP SR udelilo autorizáciu pre obaly a neobalové výrobky podľa § 89 ods
Zisti viac
ENVI - PAK už naštartoval proces vzdelávania na školách
Prednášať deťom je zábava i hra súčasne. Taký sa nám zdal deň vo Vysokej nad Kysucou, kde sme naučili viac ako 135 žiakov z tamojšej základnej školy E
Zisti viac
Už je jasné, kto bude financovať triedený zber na Slovensku. Spoločnosť ENVI - PAK získala najväčší podiel na trhu.
Viac ako po roku od schválenia nového zákona o odpadoch sú zmluvy o budúcich zmluvách (ZoBZ – podmienka vyplývajúca zo zákona o odpadoch na získanie autorizácie) s obcami a mestami uzatvorené, trh sa rozdelil a nový zákon o odpadoch vstupuje do ďalšej fázy – do praxe
Zisti viac
ENVI – PAK dnes požiadal o autorizáciu na OZV
Spoločnosť ENVI – PAK dnes, 31. marca 2016, podala žiadosť o autorizáciu na OZV v súlade s novým zákonom o odpadoch
Zisti viac
Pozývame vás na odborné semináre v regiónoch
Nový zákon o odpadoch prináša nielen nové pojmy, ale aj úskalia spojené s novými legislatívnymi povinnosťami pre firmy pôsobiace na Slovensku
Zisti viac
Odborný seminár Nový zákon o odpadoch v praxi odhalil veľa nejasností firiem
Nový zákon o odpadoch prináša nielen nové pojmy, ale aj úskalia spojené s novými legislatívnymi povinnosťami pre firmy pôsobiace na Slovensku
Zisti viac
ENVI – PAK ocenil ďalšiu zodpovednú organizáciu
Spoločnosť TCHIBO SLOVENSKO sa rozhodla dokázať, že tiež patrí medzi zodpovedné spoločnosti, ktorým triedenie odpadu a životné prostredie nie je ukradnuté
Zisti viac
ENVI - PAK splnil povinnosti za svojich klientov aj v roku 2015
ENVI – PAK splnil za rok 2015 záväzné limity zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov za všetkých svojich klientov
Zisti viac