NOVINKY
Jesennú anti-litteringovú kampaň sme zavŕšili v Humennom
Sobota sa opäť niesla v znamení kampane Vezmi si ma! Tentoraz sme zavítali do Humenného. Centrum mesta tak po víkende ostalo čistejšie vďaka miestnym nadšencom. Okrem zbierania  voľne pohodených odpadkov nechýbala ani talkshow The Big Waste Talk s Michalom Sabom, kde sa mohli zúčastnení dozvedieť všetko o správnom triedení.
Zisti viac
Od septembra sme súčasťou podcastov s odpadovou tematikou The Big Waste Talk
Od septembra spustilo Rádio Expres premiérovú sériu inšpiratívnych podcastov The Big Waste Talk o odpade a o všetkom s tým spojeným. Poslucháči sa v jednotlivých častiach dozvedia rôzne zaujímavé veci nielen o triedení odpadu. Moderátor Michal Sabo v nich okrem Katky Kretter z ENVI - PAK diskutuje aj s youtuberkou Patrou Bene, Barbarou Jaguščák Heribanovou, ktorá sa okrem iného venuje udržateľnosti módy aj témam textilného odpadu, a Ivanou Maleš, autorkou niekoľkých koncepcií pre reformu odpadového hospodárstva, ktorá sa v súkromí snaží o život bez odpadu.
Zisti viac
Počas podujatia Vezmi si ma sme čistili Diakovce
Diakovce sú po sobote čistejšie. S kampaňou Vezmi si ma sme tam vyzbierali 115 kilogramov voľne pohodeného odpadu. Samozrejme, nechýbala ani obľúbená talkshow The Big Waste Talk, počas ktorej sa mohli všetci zúčastnení dozvedieť zaujímavé informácie o triedení, o tom, ako triediť správne a ako bojovať proti litteringu, teda voľne pohodenému odpadu.
Zisti viac
Členovia EXPRA podpísaním deklarácie opätovne potvrdili svoj záväzok podporovať obehovosť plastov
EXPRA, Aliancia pre rozšírenú zodpovednosť výrobcov, ktorej zakladajúcim členom je i ENVI - PAK, 20. septembra 2019 podpísala Deklaráciu Aliancie obehovosti plastov. Slávnostný podpis, ktorý sa uskutočnil v Bruseli za prítomnosti komisárky EÚ pre priemysel Elżbiety Bieńkowskej a prvého podpredsedu Európskej komisie Fransa Timmermansa, spojil viac ako 100 súkromných a verejných zainteresovaných strán.
Zisti viac
Sobota sa niesla v Považskej Bystrici v znamení Vezmi si ma!
V sobotu sme v rámci kampane Vezmi si ma čistili centrum Považskej Bystrice. Súčasťou akcie bola aj talkshow o triedení a o tom, ako to vlastne s odpadom u nás je s moderátorom Michalom Sabom, Považskobystričankou Mirkou Miškechovou, zástupcami samosprávy a miestneho jaskyniarskeho klubu. Samozrejme, na záver sme vyzbieraný odpad s dobrovoľníkmi aj správne vytriedili.
Zisti viac
Vezmi si ma! ENVI - PAK vyzýva na boj proti voľne pohodenému odpadu
Odštartovali sme kampaň Vezmi si ma, ktorej hlavným cieľom je prepojiť a podporiť existujúce iniciatívy, ktoré bojujú proti voľne pohodenému odpadu v mestách a obciach. Kampani predchádzal prieskum, v ktorom sme zisťovali, ako vnímajú situáciu s odpadmi slovenské mestá a obce. Výsledky ukázali, že až 40 % zapojených obcí má problém s tzv. litteringom, teda voľne pohodeným odpadom. V najbližších dňoch sa vyberieme do troch samospráv v troch rôznych krajoch Slovenska, kde spoločne zabojujeme proti litteringu.
Zisti viac
ENVI - PAK nechýbal na EKOFESTIVALE počas nitrianskeho Agrokomplexu
Aj tento rok bol ENVI - PAK na poľnohospodárskej a potravinárskej výstave Agrokomplex 2019, ktorá sa konala od 22. do 25. augusta v Nitre. Na 46. ročníku jeho stánok, v ktorom prostredníctvom zaujímavých aktivít vysvetľoval návštevníkom dôležitosť správneho triedenia, navštívilo veľké množstvo ľudí.
Zisti viac
Garancia splnenia zákonných povinností, ale aj medzinárodné prepojenie sú rozhodujúcimi faktormi pri výbere OZV
V júni sme oslovili všetkých svojich klientov s prosbou o odpovede v krátkom anonymnom dotazníku. Potešila nás mimoriadna odozva, napriek začiatku prázdnin sa nám vrátilo takmer 47 % vyplnených dotazníkov.
Zisti viac
SUMÁRNA EVIDENCIA ODPADOV ZA 2. ŠTVRŤROK 2019
Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK, a.s. zverejňuje evidenciu celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov a množstva vykúpených odpadov za 2. štvrťrok 2019
Zisti viac
OHLIADNUTIE ZA ROKOM 2018
Výrobcovia, ktorí v roku 2018 plnili svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK, financovali triedený zber vo viac ako 1 300 slovenských obcí a miest. Aj v roku 2018 OZV ENVI - PAK prinášala efektívne riešenia, analyzovala stav triedeného zberu v obciach a mestách a kontinuálne zlepšovala procesy spolu so zástupcami samospráv a zberových spoločností.
Zisti viac