NOVINKY
Novela zákona rieši chýbajúce časti transpozície smernice, nie však úplne
Pripomienkové konanie k návrhu zákona o odpadoch a zákona o obaloch Dňa 5
Zisti viac
Novela zákona o odpadoch a o obaloch
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č
Zisti viac
Návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Dátum začatia MPK: 13.7.2012 Dátum ukončenia MPK: 2.8.2012 Predpokladaná účinnosť od: 1.1.2013
Zisti viac
Návrh zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dátum začatia MPK: 30.7.2012 Dátum ukončenia MPK: 17.8.2012 Predpokladaná účinnosť od: 7.1.2013
Zisti viac
Nový zákon o odpadoch v medzirezortnom pripomienkovom konaní
Pripravovaný návrh zákona o odpadoch bol dňa 13.7.2012 zaradený do medzirezortného pripomienkového konania
Zisti viac
Pro Europe Newsletter – Leto 2012
V letnom vydaní Pro Europe newslettra nájdete aktuálne informácie o niektorých z nedávnych aktivít, rovnako ako pohľad na posledný vývoj v EÚ, ktorý má význam pre Pro Europe
Zisti viac
Pro Europe Newsletter – Jar 2012
Jarný newsletter poskytuje aktuálne informácie o poslednom vývoji v EÚ, ktoré majú význam pre sektor recyklácie obalov
Zisti viac
Novela vyhlášky MŽP SR k zákonu 283/2001 Z.z. o odpadoch
Dňa 25. 3. 2012 zverejnilo MŽP SR v rámci medzirezortného pripomienkového konania návrh novely vyhlášky č
Zisti viac
Nový návrh Smernice, ktorou sa mení a dopĺňa Smernica o obaloch
Smernica rady, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov Nový návrh Smernice, ktorou sa mení a dopĺňa Smernica o obaloch, bol predložený Rade a postúpený Európskemu parlamentu
Zisti viac
Vyčíslili sme účinky zberu a recyklácie odpadov z obalov na životné prostredie
Triedenie a recyklácia sú všeobecne považované za činnosti priaznivé pre životné prostredie a za jednu z hlavných ciest k trvalo udržateľnému rozvoju
Zisti viac