NOVINKY
Pro Europe - Environmentálne výchova - cesta k udržatelnému rozvoju
Brožúra Environmentálna výchova – cesta k udržateľnému rozvoju poukazuje na to, že len vedomé budovanie a pochopenie komplexných vzťahov a správania sa ľudí k problémom životného prostredia budú môcť nájsť riešenie v dlhodobom horizonte
Zisti viac
Zmeny v zákone o miestnych daniach a poplatku
Dňa 1. 5. 2014 bolo ukončené medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č
Zisti viac
Medzirezortné pripomienkové konanie k novému zákonu o odpadoch bolo ukončené
Medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona o odpadoch bolo 6
Zisti viac

Nový zákon o odpadoch je v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Dňa 11. 4. 2014 predložilo MŽP SR v rámci medzirezortného pripomienkového konania návrh nového zákona o odpadoch
Zisti viac
Schválené POH Bratislavského kraja, Senice a Skalice 2011-2015
Vo Vestníku vlády SR bola dňa 31. 3. 2014 zverejnená VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Okresného úradu Bratislava č
Zisti viac

Operačný program Kvalita životného prostredia v medzirezortnom pripomienkovaní

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 20. 3. 2014 zverejnilo MŽP SR návrh Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) do medzirezortného pripomienkového konania.
Zisti viac
POH Trnavského kraja účinné od 7. 3. 2014
Vo Vestníku vlády SR bola dňa 20. 2. 2014 zverejnená VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Okresného úradu Trnava č
Zisti viac
POH Žilinského, Prešovského a Banskobystrického kraja vstupujú do účinnosti
Vo Vestníku vlády SR boli dňa 31. 1. 2014 zverejnené záväzné vyhlášky Okresného úradu Žilina, Okresného úradu Prešov a Okresného úradu Banská Bystrica
Zisti viac
Európska komisia chce výrazne obmedziť spotrebu plastových fliaš
Európsky parlament prijal 14. januára 2014 uznesenie o európskej stratégii na riešenie problematiky plastového odpadu v životnom prostredí
Zisti viac
Seminár vo Vašom meste – Zákon o obaloch v praxi
Pripravujeme pre Vás bezplatné semináre, ktoré sa budú konať v mestách uvedených v harmonograme
Zisti viac