NOVINKY
ENVI – PAK ocenil ďalšiu zodpovednú organizáciu
Spoločnosť TCHIBO SLOVENSKO sa rozhodla dokázať, že tiež patrí medzi zodpovedné spoločnosti, ktorým triedenie odpadu a životné prostredie nie je ukradnuté
Zisti viac
ENVI - PAK splnil povinnosti za svojich klientov aj v roku 2015
ENVI – PAK splnil za rok 2015 záväzné limity zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov za všetkých svojich klientov
Zisti viac
Ministerstvo zverejnilo údaje pre výpočet zberového a trhového podielu
MŽP SR zverejnilo  údaje pre výpočet zberového a trhového podielu výrobcov vyhradeného výrobku na rok 2016
Zisti viac

Nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z.

Aktuálne, úplné znenie zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov s číslom 79/2015 Z. z.
Zisti viac

Vyhlášky k novému zákonu o odpadoch boli zverejnené

V Zbierke zákonov boli zverejnené vyhlášky k novému zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Rovnako ako nový zákon o odpadoch nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2016. Prinášame vám ich znenie.
Zisti viac
Európska komisia schválila balík obehového hospodárstva
 Európska komisia dňa 2. decembra 2015 prijala nový ambiciózny balík legislatívy obehového hospodárstva, ktorý Európu prostredníctvom navrhovaných opatrení nasmeruje k novému systému fungovania ekonomiky
Zisti viac
Ministerstvo schválilo vyhlášky k novému zákonu o odpadoch
Ministerstvo životného prostredia SR schválilo sedem vykonávacích predpisov k novému zákonu č. 79/2015 Z. z.
Zisti viac
Vyhlášky k novému zákonu o odpadoch
Vyhláška, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov Predmetom vyhlášky je zoznam skupín, podskupín, druhov a poddruhov odpadov, ktoré slúžia na zaradenie odpadu, zoznam nebezpečných vlastností odpadov podľa Bazilejského dohovoru, zoznam skupín odpadov podliehajúcich režimu kontroly a zoznam škodlivých látok podľa Bazilejského dohovoru, ako aj postup na posúdenie nebezpečných vlastností odpadu a klasifikáciu odpadu ako nebezpečného odpadu
Zisti viac
Usmernenia pre samosprávy k novému zákonu o odpadoch
V súvislosti s novým zákonom o odpadoch, ktorý nadobúda účinnosť 1
Zisti viac
Aktuálne v TV Ružinov - diskusia o odpadoch
Slovenské domácnosti sa učia triediť papier, sklo, plasty i kovy. Deväť z desiatich Slovákov si uvedomuje, že triedenie odpadu je pre naše životné prostredie dôležité
Zisti viac