NOVINKY
Predbežné stanovisko SR k návrhu smernice o nakladaní s odpadom
Dňa 30. 7. 2014 predložilo MŽP SR v rámci medzirezortného pripomienkového konania predbežné stanovisko k Návrhu SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade, smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov, smernica 1999/31/ES o skládkach odpadov, smernica 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti, smernica 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch a smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení
Zisti viac
Samosprávy sa môžu prihlásiť do Súťaže o Ekologický počin roka už len do 19. 9.
Mestá a obce sa môžu zapojiť do súťaže o Ekologický počin roka už iba do zajtra 19
Zisti viac
Schválená novela zákona o posudzovaní v plyvov na životné prostredie
Dňa 2. 7. 2014 Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č
Zisti viac
Pro Europe - Environmentálne výchova - cesta k udržatelnému rozvoju
Brožúra Environmentálna výchova – cesta k udržateľnému rozvoju poukazuje na to, že len vedomé budovanie a pochopenie komplexných vzťahov a správania sa ľudí k problémom životného prostredia budú môcť nájsť riešenie v dlhodobom horizonte
Zisti viac
Zmeny v zákone o miestnych daniach a poplatku
Dňa 1. 5. 2014 bolo ukončené medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č
Zisti viac
Medzirezortné pripomienkové konanie k novému zákonu o odpadoch bolo ukončené
Medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona o odpadoch bolo 6
Zisti viac

Nový zákon o odpadoch je v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Dňa 11. 4. 2014 predložilo MŽP SR v rámci medzirezortného pripomienkového konania návrh nového zákona o odpadoch
Zisti viac
Schválené POH Bratislavského kraja, Senice a Skalice 2011-2015
Vo Vestníku vlády SR bola dňa 31. 3. 2014 zverejnená VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Okresného úradu Bratislava č
Zisti viac

Operačný program Kvalita životného prostredia v medzirezortnom pripomienkovaní

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 20. 3. 2014 zverejnilo MŽP SR návrh Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) do medzirezortného pripomienkového konania.
Zisti viac
POH Trnavského kraja účinné od 7. 3. 2014
Vo Vestníku vlády SR bola dňa 20. 2. 2014 zverejnená VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Okresného úradu Trnava č
Zisti viac