NOVINKY
Správa o činnosti za 1. štvrťrok 2023
Rok 2023 je pre spoločnosť ENVI - PAK okrúhlym dvadsiatym rokom od jej založenia. V tomto významnom roku sa stala čerstvým držiteľom ekologickej značky GREEN BRANDS Slovakia. Toto ocenenie, udelené audítorskou spoločnosťou GREEN BRANDS Organisation so sídlom v Nemecku, získala za vysokú úroveň ekologickej udržateľnosti a šetrnosti značky ENVI - PAK k životnému prostrediu. V silnej konkurencii bol ENVI - PAK tiež nominovaný na cenu Via Bona za unikátny behaviorálny projekt.
Zisti viac
Do energetickej chudoby môže spadať až 23% domácností
O problémoch domácností spojených s nárastom cien energií sa na Slovensku hovorí už pomerne dlho. Posun v tejto oblasti je však minimálny a čoraz častejšie sa skloňuje aj pojem energetická chudoba. Definícia tohto pojmu však na Slovensku stále neexistuje. Problémy chudobných rodín tak ostávajú mimo pozornosti štátu. O tejto téme sme sa v našom podcaste rozprávali s Kateřinou Chajdiakovou zo Slovenskej klimatickej iniciatívy.
Zisti viac
ENVI - PAK spolu s výrobcami inicioval budúcej vláde výzvu na podporu zelenej ekonomiky a udržateľného OH
Od zavedenia rozšírenej zodpovednosti výrobcov v roku 2016 množstvo vytriedených zložiek komunálneho odpadu každoročne rastie. Zároveň sa Slovensku aj naďalej darí plniť záväzky voči Európskej únii v obehovom hospodárstve. Výrobcovia teraz vyzývajú politické strany a budúcu vládu, aby podporou zelenej ekonomiky zabezpečili udržateľnosť odpadového hospodárstva a stabilnú odpadovú legislatívu. 
Zisti viac
Oslavujeme 20. narodeniny!
16. mája 2023 oslávil ENVI - PAK svoje 20. narodeniny. Boli sme prvou oprávnenou organizáciou (dnes OZV) na Slovensku a sme to práve my, kto je na trhu kontinuálnym lídrom. Plníme výrobcom zákonné povinnosti, v ich zastúpení financujeme triedený zber v mestách a obciach a vzdelávame verejnosť v oblasti ochrany životného prostredia.
Zisti viac
ENVI hra učí ľudí, ako lepšie triediť odpad
Spúšťame online hru o triedení odpadu. Určená je pre širokú verejnosť a nadväzuje na behaviorálne techniky, ktorými motivujeme ľudí k pozitívnej zmene správania. Hoci sa každým rokom pri triedení odpadu zlepšujeme, nie všetky druhy odpadu vieme správne vytriediť. Naučiť sa to dá aj netradičnou hravou formou. Hráči môžu navyše hrať o rôzne ceny.
Zisti viac
Sumárna evidencia odpadov za 1. štvrťrok 2023
Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK, a.s. zverejňuje evidenciu celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov a množstva vykúpených odpadov za 1. kalendárny štvrťrok 2023.
Zisti viac
Pohľad spotrebiteľov na obaly produktov sa mení: všímame si najmä to, či sú recyklovateľné
Aktuálny prieskum organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK potvrdil, že spotrebitelia si pri nákupoch začínajú viac všímať ekologické parametre obalov. V konečnom dôsledku je však cena pri nákupnom rozhodovaní stále oveľa dôležitejšia ako obal vyrobený z ekologického alebo recyklovateľného materiálu.
Zisti viac
Kuchynský bioodpad sa na skládke nerozloží
Od roku 2021 sú samosprávy povinné zbierať kuchynský biologický odpad z domácností. Aj vďaka tomu nekončia zvyšky z kuchyne na skládkach, kde by tvorili škodlivé skleníkové plyny. O tom, prečo je dôležité bioodpad triediť a ako sa dá kvalitne spracovať, sme sa zhovárali s Martinou Gaislovou, riaditeľkou spoločnosti JRK Slovensko.
Zisti viac
Skauting je životný štýl
V apríli oslavujeme nielen Deň Zeme, ale aj Deň skautov. A práve ochrane prírody a budovaniu pozitívneho vzťahu k nej sa vo veľkej miere venujú aj skauti. Rado Stoklasa, ktorý je so životným prostredím dosť výrazne prepojený, začal študovať za učiteľa biológie a ekológie, nakoniec sa však venuje žurnalistike. Dnes pôsobí nielen ako fotoreportér na voľnej nohe, ale je tiež nadšený skaut a lektor programu Mladí reportéri pre životné prostredie.
Zisti viac
Súťaž pri príležitosti Dňa zeme
Pri príležitosti Dňa zeme sme na Facebookovej stránke ENVI - Pak Zelený bod a Instagramovom profile envi_pak pripravili súťaž celkovo o 6 tričiek a EKO balíčkov.
Zisti viac