NOVINKY
ENVI - PAK podporuje vznik inovácií aj medzi študentmi stredných škôl
Prepájanie firiem a škôl je nevyhnutná súčasť vzdelávania, aby boli študenti jednoduchšie uplatniteľní na pracovnom trhu. Jedným z podujatí, ktoré sa tieto dve sféry snaží prepájať, je aj Hackathon, ktorého druhý ročník sa konal minulý týždeň v Partizánskom. Svoje zastúpenie tam mal aj ENVI - PAK.
Zisti viac
ENVI - PAK získal ocenenie Business Superbrands Slovakia 2023
Šesť rokov po sebe je ENVI - PAK ocenený prestížnou cenou za budovanie kvalitnej značky.
Zisti viac
Sumárna evidencia odpadov za 4. štvrťrok 2022
Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK, a.s. zverejňuje evidenciu celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov a množstva vykúpených odpadov za 4. kalendárny štvrťrok 2022
Zisti viac
ENVIslovník
Vyznáte sa v spleti pojmov súvisiacich s ekológiou, triedením a recyklovaním odpadu? Máme pre vás malú pomôcku - ENVIslovník. Heslá sú radené abecedne a budeme ich postupne pridávať.
Zisti viac
Spoločnosť ENVI - PAK získala ocenenie GREEN BRANDS za udržateľné aktivity v oblasti spracovania odpadov
OZV ENVI - PAK získala ocenenie za neustále zlepšovanie a zefektívňovanie systému triedeného zberu, ktorým zvyšuje úroveň zhodnocovania a recyklovania odpadu. Ocenenie kvality GREEN BRANDS Slovakia jej bolo udelené v kategórii Spoločnosť.
Zisti viac
OZV ENVI - PAK – ZOZNAM OBCÍ 2023
OZV ENVI - PAK v zmysle platnej odpadovej legislatívy zaslala na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zoznam obcí, s ktorými má na kalendárny rok 2023 uzatvorené zmluvy o účasti v systéme združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov.
Zisti viac
Vzdelávanie o životnom prostredí môže byť moderné aj zábavné, ukazujú žiaci
Pri príležitosti Medzinárodného dňa vzdelávania sa spojili OZV ENVI - PAK, Mladí reportéri pre životné prostredie a Cirkevná základná škola Narnia v Bratislave, aby ukázali, aké dôležité je vzdelávanie o environmentálnych témach už od útleho veku. Využívajú interaktívne prvky i moderné rovesnícke vzdelávanie.
Zisti viac
Syry a syrové výrobky sa balia do rôznych obalov, prevládajú plastové. Viete, ako tieto obaly správne triediť?
Máte radi syr? Tak dnešný deň je určený práve vám. 20. január je považovaný za Medzinárodný deň milovníkov syrov.  Či už sú to tvrdé syry, mäkké, smotanové alebo syry s plesňou – každý z nás si medzi nimi nájde ten svoj obľúbený. Po konzumácii syrov  by sme však mali dbať aj na to, aby sme obaly od syrov správne vytriedili. Podľa zistení OZV ENVI - PAK dnes už väčšina ľudí vie, ako obaly správne triediť, ale aj napriek tomu skončia občas v nesprávnom koši.
Zisti viac
Mladí reportéri pre životné prostredie patria medzi najlepších na svete
Dnes sa budeme rozprávať so zakladateľom programu Mladí reportéri pre životné prostredie, Richardom Medalom. Program rozvíja nielen environmentálne povedomie žiakov, ale aj ich mediálne zručnosti a vo svojich reportážach prinášajú dôležité informácie o ochrane životného prostredia.
Zisti viac
Zloženie papiera a skla je v triedenom zbere stabilné, zásadne sa zmenil triedený zber plastov
Spoločnosť ENVI - PAK vykonala v mesiacoch júl – október ďalšiu sériu 28 analýz zloženia triedeného zberu v mestách a obciach rôznej veľkosti a z rôznych častí SR. Podiel papierových obalov za sledované obdobie z vriec je 60,91 %, v kontajnerovom o 10 % viac. Podiel obalov zo skla je v kontajnerom aj vrecovom takmer totožný – viac ako 90 % a v rámci plastového odpadu klesol podiel PET zložky o viac ako 2/3, čo logicky spôsobilo zavedenie zálohového systému. Pri oboch systémoch bol zaznamenaný nárast ostatných plastových obalov.
Zisti viac