NOVINKY
Legislatívny servis
Vážení klienti, dovoľte, aby sme Vás informovali o pokračovaní legislatívneho procesu novo navrhovaného znenia zákona o obaloch
Zisti viac
Návrh na zmenu zákona o odpadoch
Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 13. 11. 2009 bol do Národnej rady Slovenskej republiky doručený návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jarmily TKÁČOVEJ a Ivana ŠTEFANCA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č
Zisti viac
Opätovné prerokovanie zákona o odpadoch
Rozhodnutie predsedu NR SR vo veci zákona z 30. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č
Zisti viac
Informácia k legislatívnemu procesu k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dňa 30. 06. 2009 sa na 39. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky hlasovalo v druhom a treťom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č
Zisti viac

Informácia k legislatívnemu procesu k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch

Dňa 30. 06. 2009 sa na 39. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky hlasovalo v druhom a treťom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neorších predpisov.
Zisti viac

Vyjadrenie Európskej komisie k ochrannej známke „ZELENÝ BOD“

Spoločnosť ENVI-PAK, a.s. ako držiteľ exkluzívnej licencie na používanie registrovanej ochrannej známky „ZELENÝ BOD“ pre Slovenskú republiku, víta postoj európskych inštitúcií, ktoré potvrdili, že ENVI-PAK koná v súvislosti s ochrannou práv k registrovanej známke „ZELENÝ BOD“ v súlade s pravidlami voľného trhu EÚ
Zisti viac
Národná rada Slovenskej republiky schválila znenie nového zákona o obaloch
Dňa 03. 03. 2010, na rokovaní 49. Schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, bol schválený vládny návrh zákona o obaloch
Zisti viac
Zhodnocovanie odpadov z obalov za rok 2009
V piatok, 26.2.2010 v súlade s platnou legislatívou (v zmysle § 9 ods. 6 v nadväznosti na § 8 ods
Zisti viac
Stanovisko právnej kancelárie vo veci ochrannej známky "ZELENÝ BOD"
Stanovisko renomovanej právnej kancelárie BLAHA, ERBEN & PARTNERI prináša podrobnú analýzu všetkých aspektov používania ochrannej známky „ZELENÝ BOD“
Zisti viac
Stanovisko renomovanej patentovej a známkovej kancelárie k systému registrácie ochrannej známky "ZELENÝ BOD"
V tomto stanovisku nájde potvrdenie o platnosti registrovannej ochrannej známky ZELENÝ BOD na Slovensku
Zisti viac