NOVINKY
Ľudia uvidia na Pohode odpad!
Nie na pódiách, nie na zemi, nie v stanových mestečkách, dokonca ani v kontajneroch, ktoré sú nepriehľadné
Zisti viac
Operačný program Kvalita životného prostredia schválený EK
Dovoľujeme si Vás informovať, že Európska komisia (EK) schválila pre Slovensko Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) na programové obdobie 2014 - 2020
Zisti viac
Už aj v DHL sa zamestnanci správajú ekologicky
Spoločnosť DHL sa v spolupráci s oprávnenou organizáciou ENVI-PAK rozhodla zabezpečiť pre svojich zamestnancov možnosť triediť odpad
Zisti viac
Ministri podporili energeticky efektívne spaľovanie odpadu
Ministri životného prostredia odobrili novú smernicu o odpadoch a jasnejšie definovali prioritný rebríček jeho spracovania
Zisti viac
Ľudia videli na Pohode odpad!
Triedenie odpadu na Pohode už nie je žiadnou novinkou. ENVI-PAK zabezpečoval separovanie na tomto krásnom festivale šiesty krát, už 5 rokov spolu so zberovou spoločnosťou SITA Slovensko
Zisti viac
Množstvo vytriedeného odpadu kleslo v roku 2013 o 10%
Oprávnená organizácia ENVI-PAK každý rok vyhodnocuje vývoj v triedenom zbere na Slovensku
Zisti viac
NOVELA ZÁKONA O ODPADOCH
Vážení klienti, dovoľujeme si Vás informovať, že 6. novembra 2008 Národná rada SR schválila uznesením č
Zisti viac
Krajský súd potvrdil rozhodnutia Úradu priemyselného vlastníctva
Krajský súd potvrdil rozhodnutia Úradu priemyselného vlastníctva vo veci platnosti ochrannej známky ZELENÝ BOD
Zisti viac
SIŽP opätovne vykonala kontrolu v oprávnenej organizácii ENVI-PAK
Kontrola SIŽP potvrdila, že oprávnená organizácia ENVI-PAK splnila limity zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov pre všetkých svojich klientov aj v rokoch 2006 a 2007
Zisti viac
Oprávnená organizácia ENVI-PAK je nominovaná na cenu VIA BONA SLOVAKIA
ENVI-PAK je nominovaný na cenu VIA BONA SLOVAKIA, ktorú každý rok vyhlasuje Nadácia Pontis
Zisti viac