NOVINKY
We Wish You a Merry Christmas!
 Vážení klienti, partneri a priatelia, dovoľujeme si Vám zaželať pokojné prežitie vianočných sviatkov a nový rok 2012 plný pracovných a osobných úspechov
Zisti viac
ENVI-PAK osviežil letný Heureka Budča fest
ENVI-PAK si okrem veľkých spoločenských podujatí tipu Bažant Pohody necháva priestor aj pre menšie lokálne podujatia
Zisti viac
ENVI-PAK sa zúčastnil na výstave R.I.S. v Banskej Bystrici
Spoločnosť ENVI-PAK sa v dňoch 24. až 27. apríla zúčastnila na výstave Recyklácia, Inovácia, Separácia, ktorá sa uskutočnila v v Banskej Bystrici
Zisti viac
MŽP posunulo návrh zákona do ďalšieho legislatívneho konania
Ministerstvo životného prostredia SR ukončilo proces vyhodnocovania a zapracovávania pripomienok k návrhu zákona o odpadoch, ktoré boli uplatnené v rámci medzirezortného pripomienkového konania
Zisti viac
V Lepšom svete budeme triediť odpad a tvoriť s Ferom Guldanom
Ak vás zaujíma ako správne triediť odpad a chcete to naučiť aj vaše ratolesti, príďte 14
Zisti viac
Vernisáž výstavy a festival environmentálneho filmu
Foxconn Slovakia, spol. s r.o. a Vlastivedné múzeum v Hlohovci v spolupráci s oprávnenou organizáciou ENVI-PAK, Trnavským samosprávnym krajom, ADVERTA, s
Zisti viac
Aj ľudia s mentálnym znevýhodnením dokážu triediť odpad
V Lepšom svete, zariadení pre ľudí s mentálnym znevýhodnením, sme strávili príjemné popoludnie pri triedení odpadu
Zisti viac
Výstava VIA NATURAE a festival environmentálneho filmu
Foxconn Slovakia, spol. s r.o. a Vlastivedné múzeum v Hlohovci v spolupráci s oprávnenou organizáciou ENVI-PAK, Trnavským samosprávnym krajom, ADVERTA, s
Zisti viac
ZELENÝ BOD popularizuje medzi mladými ľuďmi separovanie odpadu
ZELENÝ BOD na Slovensku štartuje iniciatívu, ktorej cieľom je ukázať mladým ľuďom, ako môžu aj oni prispieť k zlepšeniu životného prostredia
Zisti viac
POH SR na roky 2011 - 2015 predložený do vlády
21. februára 2012 bol do Vlády predložený Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2011 až 2015
Zisti viac