NOVINKY
Hrozba stopercentných platieb do Recyklačného fondu zažehnaná!
Dňa 8.9. 2009 sa na 40. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky opätovne hlasovalo o zákone, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č
Zisti viac
ENVI-PAK zvyšuje odbornú pripravenosť svojich klientov
Oprávnená organizácia ENVI-PAK pripravila v tomto roku pre svojich klientov niekoľko bezplatných odborných školení a špecializovaných seminárov ako súčasť poskytovaných služieb legislatívnej podpory a poradenstva
Zisti viac
Novela zákona o odpadoch schválená NR SR
Dnes - dňa 19.10.2012 Národná rada SR schválila v treťom čítaní návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č
Zisti viac
ZELENÝ BOD – osveta a vzdelávanie v obchodných centrách
Oprávnená organizácia ENVI-PAK využila i jeseň 2009 na osvetu a vzdelávanie občanov
Zisti viac
ENVI-PAK na odborných konferenciách
Oprávnená organizácia ENVI-PAK je častým hosťom a prednášajúcim na konferenciách odborného zamerania týkajúcich sa odpadového hospodárstva
Zisti viac
ENVI-PAK na Dni odpadového hospodárstva 2009
ENVI-PAK sa rovnako ako každú jeseň, i tento rok zúčastnil ako partner na odbornej konferencii Dni odpadového hospodárstva
Zisti viac
Novela zákona o odpadoch č. 343/2012 zverejnená v Zbierke zákonov SR
Dňa 7. novembra 2012 podpísal prezident Ivana Gašparovič zákon z 19. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č
Zisti viac
EKOTOPFILM recykloval so ZELENÝM BODOM
41. ročník Medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm 2014, ktorý sa konal pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky v októbri v Bratislave pokračoval v ďalších slovenských mestách - v Tvrdošíne 4
Zisti viac
Krásne prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2013
Tím oprávnenej organizácie ENVI-PAK želá všetkým svojim klientom, partnerom i priateľom pokojné prežitie vianočných sviatkov a nový rok 2013 plný pracovných a osobných úspechov
Zisti viac
ENVI-PAK so SME navštívili už 4. rok ZŠ
Známy a úspešný projekt SME v škole denníka SME podporil ENVI-PAK už štvrtý rok
Zisti viac