NOVINKY
Najdôležitejšie zmeny pre povinné osoby podľa nového zákona o obaloch
Ako sme Vás už informovali, nový zákon o obaloch bol dňa 3.marca 2010 schválený Národnou radou Slovenskej republiky
Zisti viac
Zákon o obaloch na pláne rokovania NRSR; zákon o odpadoch opäť otvorený
Vážení klienti,dovoľte, aby sme Vás opätovne informovali o priebehu legislatívneho procesu týkajúceho sa nového zákona o obaloch
Zisti viac
Vládou schválený zákon o obaloch zaslaný do NR SR
Vážení klienti,ako sme Vás už prostredníctvom legislatívneho servisu informovali, návrh nového zákona o obaloch prechádza legislatívnym procesom
Zisti viac
Návrh zákona o obaloch predložený na rokovanie vlády
Vážení klienti, dovoľte nám, aby sme Vás informovali, že dnes – 9. decembra 2009 bol Návrh zákona o obaloch preložený na rokovanie vlády Slovenskej republiky
Zisti viac
Legislatívny servis
Vážení klienti, dovoľte, aby sme Vás informovali o pokračovaní legislatívneho procesu novo navrhovaného znenia zákona o obaloch
Zisti viac
Návrh na zmenu zákona o odpadoch
Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 13. 11. 2009 bol do Národnej rady Slovenskej republiky doručený návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jarmily TKÁČOVEJ a Ivana ŠTEFANCA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č
Zisti viac
Opätovné prerokovanie zákona o odpadoch
Rozhodnutie predsedu NR SR vo veci zákona z 30. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č
Zisti viac
Informácia k legislatívnemu procesu k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dňa 30. 06. 2009 sa na 39. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky hlasovalo v druhom a treťom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č
Zisti viac

Informácia k legislatívnemu procesu k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch

Dňa 30. 06. 2009 sa na 39. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky hlasovalo v druhom a treťom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neorších predpisov.
Zisti viac

Vyjadrenie Európskej komisie k ochrannej známke „ZELENÝ BOD“

Spoločnosť ENVI-PAK, a.s. ako držiteľ exkluzívnej licencie na používanie registrovanej ochrannej známky „ZELENÝ BOD“ pre Slovenskú republiku, víta postoj európskych inštitúcií, ktoré potvrdili, že ENVI-PAK koná v súvislosti s ochrannou práv k registrovanej známke „ZELENÝ BOD“ v súlade s pravidlami voľného trhu EÚ
Zisti viac