NOVINKY
Aktualizácia procesu schvaľovania POH kraja
V uplynulých dňoch boli zverejnené záverečné stanoviská Programov odpadového hospodárstva Nitrianskeho, Košického a Trenčianskeho kraja v zmysle zákona č
Zisti viac
Zmena organizácie štátnej správy
Dňa 1. 10. 2013 vstúpil do platnosti zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zisti viac
Zmena organizácie štátnej správy
Dňa 1. 10. 2013 vstúpil do platnosti zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zisti viac
Pozývame Vás na Lesnícke dni
V nedeľu 26. 4. Vás pozývame do bratislavských Mestských lesov na Partizánsku lúku (Železná studnička)
Zisti viac
ENVI-PAK vzdelával i deti z detských domovov
Počas leta 2010 oprávnená organizácia ENVI-PAK environmentálne vzdelávala i deti z detských domovov
Zisti viac
Závery z konferencie Samospráva a separovaný zber 2013
Viac ako 200 účastníkov odbornej konferencie Samospráva a separovaný zber 2013 sa zhodlo, že zavedenie princípu Rozšírenej zodpovednosti výrobcov (starostlivosť výrobcu o obal/výrobok od štádia jeho vývoja až po štádium konca jeho životnosti), ktorý má obsahovať pripravovaný zákon o odpadoch, je najlepším riešením na dosiahnutie európskeho štandardu v oblasti podpory triedeného zberu a zhodnocovania odpadov a zodpovedá praxi a trendom vyspelých krajín Európskej únie
Zisti viac
Medzirezortné pripomienkové konanie k vyhláškam k zákonu o odpadoch
Dňa 28. 4. 2015 predložilo Ministerstvo životného prostredia SR do medzirezortného pripomienkového konania návrh šiestich vyhlášok a jedného výnosu vzťahujúcich sa k zákonu č
Zisti viac
Destinatour 2013
V dňoch 4. – 6. a 11. -13. októbra sa uskutočnila mobilná prezentácia projektu Destinatour 2013 na propagáciu turistickej ponuky destinácie Bratislavského kraja, novovznikajúcej siete destinačného manažmentu v rámci kraja, nového vizuálu a komunikačných médií turizmu Bratislavského regiónu ako aj cezhraničnej spolupráce Bratislavského kraja a Dolného Rakúska
Zisti viac
Služby ENVI-PAK pre miestne samosprávy i podnikateľov v televízii TA3
V piatok, 24. septembra 2010 o 20.45 hod., bola hosťom relácie Manažment generálna riaditeľka oprávnenej organizácie ENVI-PAK, Hana Nováková MBA, ktorá hovorila o priamej finančnej podpore separovaného zberu v mestách a obciach
Zisti viac
Filmový festival EKOTOPFILM v Bratislave
K jeseni neodmysliteľne už 40 rokov patrí najstarší filmový festival na Slovensku EKOTOPFILM
Zisti viac