NOVINKY
Vláda schválila návrh zákona o odpadoch
Vláda Slovenskej republiky 17. 12. 2014 schválila návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zisti viac
Novela zákona v NRSR
Na základe výsledku rokovania vlády Slovenskej republiky zo dňa 10. októbra 2012 bol do Národnej rady Slovenskej republiky doručený vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č
Zisti viac
EK prijala program na rok 2015
Európska komisia prijala pracovný program na rok 2015 bez balíčka kruhovej ekonomiky
Zisti viac
Hrozba stopercentných platieb do Recyklačného fondu zažehnaná!
Dňa 8.9. 2009 sa na 40. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky opätovne hlasovalo o zákone, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č
Zisti viac
ENVI-PAK zvyšuje odbornú pripravenosť svojich klientov
Oprávnená organizácia ENVI-PAK pripravila v tomto roku pre svojich klientov niekoľko bezplatných odborných školení a špecializovaných seminárov ako súčasť poskytovaných služieb legislatívnej podpory a poradenstva
Zisti viac
Novela zákona o odpadoch schválená NR SR
Dnes - dňa 19.10.2012 Národná rada SR schválila v treťom čítaní návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č
Zisti viac
ZELENÝ BOD – osveta a vzdelávanie v obchodných centrách
Oprávnená organizácia ENVI-PAK využila i jeseň 2009 na osvetu a vzdelávanie občanov
Zisti viac
ENVI-PAK na odborných konferenciách
Oprávnená organizácia ENVI-PAK je častým hosťom a prednášajúcim na konferenciách odborného zamerania týkajúcich sa odpadového hospodárstva
Zisti viac
ENVI-PAK na Dni odpadového hospodárstva 2009
ENVI-PAK sa rovnako ako každú jeseň, i tento rok zúčastnil ako partner na odbornej konferencii Dni odpadového hospodárstva
Zisti viac
Novela zákona o odpadoch č. 343/2012 zverejnená v Zbierke zákonov SR
Dňa 7. novembra 2012 podpísal prezident Ivana Gašparovič zákon z 19. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č
Zisti viac