NOVINKY
Odbor starostlivosti o životné prostredie sa sťahuje na novú adresu
Dovoľujeme si vás informovať, že v dňoch 5. a 8. decembra 2014 nebudú stránkové dni na Odbore starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Bratislave, z dôvodu sťahovania do nových priestorov
Zisti viac
Separovanie odpadu môže fungovať a rozvíjať sa napriek kríze
Hospodárska kríza má výrazný dopad i na odpadové hospodárstvo. Miestne samosprávy sa už od jesene minulého roka stretávajú s problémom – kam s vyseparovaným odpadom
Zisti viac
MPK k zákonu o odpadoch a zákonu o obaloch ukončené
Dňa 5. septembra 2012 bolo ukončené skrátené medzirezortné pripomienkové konanie k zákonu o odpadoch a zákonu o obaloch
Zisti viac
Významná zmena v zákone č. 223/2001 Z. z. o odpadoch
Dňa 30. 6. 2009 bol na 39. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky schválený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č
Zisti viac
Vláda dala novele zákona zelenú
10. októbra 2012 v rámci 29. schôdze vlády Slovenskej republiky bol schválený s pripomienkami návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č
Zisti viac
Vláda schválila návrh zákona o odpadoch
Vláda Slovenskej republiky 17. 12. 2014 schválila návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zisti viac
Novela zákona v NRSR
Na základe výsledku rokovania vlády Slovenskej republiky zo dňa 10. októbra 2012 bol do Národnej rady Slovenskej republiky doručený vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č
Zisti viac
EK prijala program na rok 2015
Európska komisia prijala pracovný program na rok 2015 bez balíčka kruhovej ekonomiky
Zisti viac
Hrozba stopercentných platieb do Recyklačného fondu zažehnaná!
Dňa 8.9. 2009 sa na 40. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky opätovne hlasovalo o zákone, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č
Zisti viac
ENVI-PAK zvyšuje odbornú pripravenosť svojich klientov
Oprávnená organizácia ENVI-PAK pripravila v tomto roku pre svojich klientov niekoľko bezplatných odborných školení a špecializovaných seminárov ako súčasť poskytovaných služieb legislatívnej podpory a poradenstva
Zisti viac