NOVINKY
Novela zákona v NRSR
Na základe výsledku rokovania vlády Slovenskej republiky zo dňa 10. októbra 2012 bol do Národnej rady Slovenskej republiky doručený vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č
Zisti viac
EK prijala program na rok 2015
Európska komisia prijala pracovný program na rok 2015 bez balíčka kruhovej ekonomiky
Zisti viac
Hrozba stopercentných platieb do Recyklačného fondu zažehnaná!
Dňa 8.9. 2009 sa na 40. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky opätovne hlasovalo o zákone, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č
Zisti viac
ENVI-PAK zvyšuje odbornú pripravenosť svojich klientov
Oprávnená organizácia ENVI-PAK pripravila v tomto roku pre svojich klientov niekoľko bezplatných odborných školení a špecializovaných seminárov ako súčasť poskytovaných služieb legislatívnej podpory a poradenstva
Zisti viac
ZELENÝ BOD – osveta a vzdelávanie v obchodných centrách
Oprávnená organizácia ENVI-PAK využila i jeseň 2009 na osvetu a vzdelávanie občanov
Zisti viac
ENVI-PAK na odborných konferenciách
Oprávnená organizácia ENVI-PAK je častým hosťom a prednášajúcim na konferenciách odborného zamerania týkajúcich sa odpadového hospodárstva
Zisti viac
ENVI-PAK na Dni odpadového hospodárstva 2009
ENVI-PAK sa rovnako ako každú jeseň, i tento rok zúčastnil ako partner na odbornej konferencii Dni odpadového hospodárstva
Zisti viac
Novela zákona o odpadoch č. 343/2012 zverejnená v Zbierke zákonov SR
Dňa 7. novembra 2012 podpísal prezident Ivana Gašparovič zákon z 19. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č
Zisti viac
EKOTOPFILM recykloval so ZELENÝM BODOM
41. ročník Medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm 2014, ktorý sa konal pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky v októbri v Bratislave pokračoval v ďalších slovenských mestách - v Tvrdošíne 4
Zisti viac
Krásne prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2013
Tím oprávnenej organizácie ENVI-PAK želá všetkým svojim klientom, partnerom i priateľom pokojné prežitie vianočných sviatkov a nový rok 2013 plný pracovných a osobných úspechov
Zisti viac