NOVINKY
ENVI-PAK na informoval o novom zákone o obaloch i v Česku
Z dôvodu nadobudnutia účinnosti nového zákona č. 119/2010 o obaloch k 1. máju 2010 sa zmenili viaceré povinnosti u povinných osôb, ktoré uvádzajú na slovenský trh výrobky v obaloch, balia a plnia na Slovensku výrobky do obalov, prípadne dovážajú prázdne obaly určené koncovému spotrebiteľovi
Zisti viac
ENVI-PAK oslávil deň životného prostredia s deťmi
Na Základnej škole Ostredková v Bratislave deti už dobre vedia, prečo je dôležité triediť odpad a ako to robiť správne
Zisti viac
Poďakovanie ministra ŽP za podporu legislatívneho zámeru
Spoločnosť ENVI-PAK obdržala 2. júla 2013 poďakovanie ministra životného prostredia za stanovisko k predloženému legislatívnemu zámeru zákona o odpadoch
Zisti viac
Aktualizácia procesu schvaľovania POH kraja
V uplynulých dňoch boli zverejnené záverečné stanoviská Programov odpadového hospodárstva Nitrianskeho, Košického a Trenčianskeho kraja v zmysle zákona č
Zisti viac
Zmena organizácie štátnej správy
Dňa 1. 10. 2013 vstúpil do platnosti zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zisti viac
Zmena organizácie štátnej správy
Dňa 1. 10. 2013 vstúpil do platnosti zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zisti viac
Pozývame Vás na Lesnícke dni
V nedeľu 26. 4. Vás pozývame do bratislavských Mestských lesov na Partizánsku lúku (Železná studnička)
Zisti viac
ENVI-PAK vzdelával i deti z detských domovov
Počas leta 2010 oprávnená organizácia ENVI-PAK environmentálne vzdelávala i deti z detských domovov
Zisti viac
Závery z konferencie Samospráva a separovaný zber 2013
Viac ako 200 účastníkov odbornej konferencie Samospráva a separovaný zber 2013 sa zhodlo, že zavedenie princípu Rozšírenej zodpovednosti výrobcov (starostlivosť výrobcu o obal/výrobok od štádia jeho vývoja až po štádium konca jeho životnosti), ktorý má obsahovať pripravovaný zákon o odpadoch, je najlepším riešením na dosiahnutie európskeho štandardu v oblasti podpory triedeného zberu a zhodnocovania odpadov a zodpovedá praxi a trendom vyspelých krajín Európskej únie
Zisti viac
Medzirezortné pripomienkové konanie k vyhláškam k zákonu o odpadoch
Dňa 28. 4. 2015 predložilo Ministerstvo životného prostredia SR do medzirezortného pripomienkového konania návrh šiestich vyhlášok a jedného výnosu vzťahujúcich sa k zákonu č
Zisti viac