NOVINKY
Návrh POH SR 2016-2020 zverejnený
Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo návrh Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len POH SR) na roky 2016 – 2020
Zisti viac
ENVI-PAK partner podujatia MČ Ružinov
Najzelenšia bratislavská mestská časť Ružinov pripravila pre obyvateľov Bratislavy 10
Zisti viac
Vyhlášky k zákonu o obaloch v medzirezortnom pripomienkovom konaní
Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky k zákonu č
Zisti viac
Na Bažant Pohode budeme tvoriť aj súťažiť
ENVI-PAK sa tento rok od 9. do 11. júla opäť uchádza o pozornosť návštevníkov multižánrového festivalu Bažant Pohoda v Trenčíne
Zisti viac
Ministerstvo upozorňuje na uzatváranie zmlúv o budúcich zmluvách
Ministerstvo životného prostredia SR dňa 8. 7. 2015 vydalo Upozornenie pre samosprávy v súvislosti s uzatváraním zmlúv o budúcej zmluve so spoločnosťami (budúce organizácie zodpovednosti výrobcov) v oblasti obalov a neobalov
Zisti viac
Návrh POH SR 2016-2020 v medzirezortnom pripomienkovom konaní
Návrh Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016-2020 je v medzirezortnom pripomienkovom konaní, ktoré bude ukončené 20
Zisti viac
ENVI-PAK na kongrese Deň odpadového hospodárstva 2010
Deň odpadového hospodárstva bol  aj v roku 2010 zorganizovaný i vďaka partnerstvu s oprávnenou organizáciou ENVI-PAK
Zisti viac
ENVI-PAK na konferencii o životnom prostredí v Považskej Bystrici
25. novembra 2010 sa ENVI-PAK už po siedmykrát  zúčastnil na Konferencii o životnom prostredí, ktorá sa konala v Považskej Bystrici
Zisti viac
Úspešný rok 2011 želá ENVI-PAK
Vážení klienti, partneri a priatelia, dovoľujeme si Vám zaželať pokojné prežitie vianočných sviatkov a nový rok 2011 plný pracovných a osobných úspechov
Zisti viac
Deň odpadového hospodárstva
Oprávnená organizácie ENVI-PAK bola aj tento rok partnerom 9. medzinárodného kongresu Deň odpadového hospodárstva, ktorý sa konal 14
Zisti viac