NOVINKY
Festival horského filmu Hory a mesto
V stredu 11.3. o 19:00 sa v multiplexe Cinema City v bratislavskom Auparku otvorí filmový festival horského filmu Hory a mesto
Zisti viac
Kvalita vnútorných procesov ENVI-PAK oficiálne potvrdená!
2. februára 2010 spoločnosť ENVI-PAK potvrdila kvalitu svojich vnútorných procesov a stala sa certifikovaným integrovaným systémom manažérskej kvality
Zisti viac
V školách na Záhorí vedia o triedení odpadu podstatné
V máji sme na pozvanie osemročného gymnázia v Malackách a denného centra Svetluška v Kunove prišli porozprávať študentom a klientom centra, prečo je dôležité triediť odpad a ako ho triediť, aby sme mu vytvorili podmienky pre druhý život
Zisti viac
NR SR schválila zákon o odpadoch
Národná rada Slovenskej republiky 17. 3. 2015 schválila návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zisti viac
The quality of ENVI-PAK’s internal processes officially confirmed!
On February 2, 2010 ENVI-PAK confirmed the quality of its internal processes and became a certified integrated management quality system
Zisti viac
Ukončenie medzirezortného pripomienkového konania k návrhu zákona
Dňa 23. 5. 2013 bolo ukončené medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č
Zisti viac
Zákon o obaloch vstúpil do platnosti
1. apríla 2010 bol v Zbierke zákonov publikovaný pod číslom 119/ 2010 Z. z. zákon o obaloch
Zisti viac
ENVI-PAK vníma pozitívne návrh LZ návrhu zákona o odpadoch
Vzhľadom na rôznorodosť a náročnosť odpadovej problematiky vnímame pozitívne zmeny, ktoré návrh Legislatívneho zámeru zákona o odpadoch, predložený dňa 10
Zisti viac
Verejné prerokovanie POH Trenčianskeho, Žilinského a Prešovského kraja
Schvaľovanie dokumentu: „Program odpadového hospodárstva (POH) kraja“ (posudzovanie vplyvov na životné prostredie) v zmysle zákona č
Zisti viac
V detskom múzeu zajtra odmeníme najkrajšie výrobky z odpadu
Pozývame vás zajtra 22. 4. do Detského múzea SNM, v ktorom pri príležitosti celosvetovo uznaného Dňa Zeme, odmeníme najzaujímavejšie výrobky v odpadu z obalov, ktorými deti a školáci doplnili expozíciu výstavy pod názvom Trvalé bydlisko Zem
Zisti viac