NOVINKY
Doplnené komentované znenie zákona
Oprávnená organizácia ENVI-PAK v spolupráci s odborníkmi konzultačnej spoločnosti Centra environmentálnych služieb zverejňuje doplnené Komentované znenie Zákona č
Zisti viac
Príďte do stánku ENVI-PAK na festivale Hory a mesto
Oprávnená organizácia ENVI-PAK aj v tomto roku prijala ponuku stať sa partnerom Medzinárodného festivalu horského filmu a dobrodružstva Hory a mesto, ktorého štrnásty ročník sa bude konať 10
Zisti viac
Veľkonočný pozdrav
Prajeme  našim klientom, partnerom, mestám, obciam a všetkým našim priaznivcom príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov, veľa osobných a pracovných úspechov počas celého roka
Zisti viac
Materiál predložený Národnej rade Slovenskej republiky
Dňa 9. decembra 2009 bol návrh nového zákona o obaloch predložený na rokovanie Vlády Slovenskej republiky a následne dňa 16
Zisti viac
Prečítajte si Správu o činnosti 2012
Rok 2012 bol deviatym rokom pôsobenia oprávnenej organizácie ENVI-PAK na slovenskom trhu
Zisti viac
Za environmentálne správanie odmení EK aj naše mestá
Dovoľujeme si Vás informovať, že ekologické ocenenia miest, ktoré udeľuje Európska komisia, sa rozšíria aj na menšie mestá
Zisti viac
Oslávte s ENVI-PAK Deň Zeme na Partizánskej lúke
21. apríla od 10:00 do 17:00 hodiny môžete stráviť príjemnú jarnú nedeľu na Partizánskej lúke v Bratislave, kde sa bude konať už tradičné podujatie Lesnícke dni pri príležitosti Dňa Zeme
Zisti viac
EK sa k pripravovanému zákonu o odpadoch stavia pozitívne
Podľa vyjadrenia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Európska komisia víta a podporuje princípy pripravovaného zákona o odpadoch v súvislosti s prioritami EÚ v oblasti životného prostredia, ako aj pri odstraňovaní nedostatkov v legislatíve Slovenskej republiky
Zisti viac
ENVI-PAK strávil Deň Zeme s deťmi na Partizánskej lúke
V nedeľu, 21. apríla, od 10:00 do 17:00 hodiny sme sa na Partizánskej lúke ani na chvíľu nezastavili
Zisti viac
ENVI-PAK opäť úspešný v plnení limitov za svojich klientov
ENVI-PAK splnil za rok 2014 záväzné limity zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov za všetkých svojich klientov
Zisti viac