NOVINKY
Pomáhame formovať nový zákon o odpadoch
Spoločne so zástupcami z radov odbornej verejnosti sme sa 15. marca 2011 zúčastnili na prvom stretnutí pracovnej skupiny k príprave nového zákona o odpadoch a vykonávacích vyhlášok k zákonu o odpadoch
Zisti viac
ENVI-PAK na veľtrhu Danubius Gastro
ENVI-PAK prezentoval svoju odbornú činnosť a vzdelávacie aktivity pre deti a mládež na 21
Zisti viac
Vyhláška o zálohovaní obalov v Zbierke zákonov
Dňa 25. marca 2010 vyšla v Zbierke zákonov Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o zálohovaní obalov na nápoje
Zisti viac
ENVI-PAK splnil povinnosti za svojich klientov aj v roku 2013
Oprávnená organizácia ENVI-PAK predložila 28. februára 2014 Ministerstvu životného prostredia SR Hlásenie o obaloch a o plnení záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov za kalendárny rok 2013 v súlade s platnou legislatívou podľa § 8 ods
Zisti viac
Nová Vyhláška MŽP SR k zákonu o obaloch
 31. marca 2011 vyšla v Zbierke zákonov vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo dňa 14
Zisti viac
Módna prehliadka šiat vytvorených z odpadu - na festivale Hory a mesto
ENVI-PAK Vás i tento rok pozýva na medzinárodný festival horského filmu a dobrodružstva Hory a mesto, ktorý sa už po tretí krát uskutoční i vďaka partnerstvu s oprávnenou organizáciou ENVI-PAK
Zisti viac
Módna prehliadka šiat vytvorených z odpadu
Na medzinárodnom festivale horského filmu a dobrodružstva Hory a mesto sa uskutočnila v nedeľu 10
Zisti viac
Získali sme ZLATÚ LUPU 2010
Za rok 2010 získala oprávnená organizácia ENVI-PAK od spoločnosti Astraia certification s
Zisti viac
Veselé prežitie veľkonočných sviatkov
Zisti viac
Ďakujeme za účasť v prieskume!
Radi by sme sa poďakovali všetkým klientom, ktorí boli vo februári 2011 oslovení prieskumnou agentúrou a venovali svoj čas odpovediam na otázky súvisiace so službami poskytovanými oprávnenou organizáciou ENVI-PAK
Zisti viac