NOVINKY
Navštívte stánok ENVI-PAK na veľtrhu gastronómie
Spoločnosť ENVI-PAK Vás pozýva na veľtrh gastronómie na výstavisko INCHEBA v Bratislave, ktorý bude od 30
Zisti viac
O triedení odpadu na ZŠ v Moste pri Bratislave
Že to v základnej škole v Moste pri Bratislave myslia s triedením odpadu vážne dokazuje aj to, že nás pani zástupkyňa školy požiadala, aby sme prišli ich žiakom porozprávať, ako majú triediť odpad a ako sa majú správať k životnému prostrediu
Zisti viac
ENVI-PAK podal hlásenie o plnení limitov za rok 2010
Dňa 28. februára 2011 oprávnená organizácia ENVI-PAK predložila v súlade s platnou legislatívou (podľa § 8 ods
Zisti viac
Európska únia chce výrazne obmedziť spotrebu plastových tašiek
Európsky parlament prijal 14. januára 2014 uznesenie o európskej stratégii na riešenie problematiky plastového odpadu v životnom prostredí
Zisti viac
Rokovanie odborníkov o znení vyhlášky k zákonu o obaloch
Dňa 8. marca 2011 sa zástupcovia oprávnenej organizácie ENVI-PAK zúčastnili na stretnutí, ktoré iniciovalo Ministerstvo životného prostredia SR k budúcej podobe vyhlášky o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch
Zisti viac
Pomáhame formovať nový zákon o odpadoch
Spoločne so zástupcami z radov odbornej verejnosti sme sa 15. marca 2011 zúčastnili na prvom stretnutí pracovnej skupiny k príprave nového zákona o odpadoch a vykonávacích vyhlášok k zákonu o odpadoch
Zisti viac
ENVI-PAK na veľtrhu Danubius Gastro
ENVI-PAK prezentoval svoju odbornú činnosť a vzdelávacie aktivity pre deti a mládež na 21
Zisti viac
Vyhláška o zálohovaní obalov v Zbierke zákonov
Dňa 25. marca 2010 vyšla v Zbierke zákonov Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o zálohovaní obalov na nápoje
Zisti viac
ENVI-PAK splnil povinnosti za svojich klientov aj v roku 2013
Oprávnená organizácia ENVI-PAK predložila 28. februára 2014 Ministerstvu životného prostredia SR Hlásenie o obaloch a o plnení záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov za kalendárny rok 2013 v súlade s platnou legislatívou podľa § 8 ods
Zisti viac
Nová Vyhláška MŽP SR k zákonu o obaloch
 31. marca 2011 vyšla v Zbierke zákonov vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo dňa 14
Zisti viac