NOVINKY
OZV ENVI - PAK V 1. ŠTVRŤROKU 2022
Spoločnosť ENVI - PAK založená v roku 2003 poprednými výrobcami balených výrobkov bola prvým reprezentantom rozšírenej zodpovednosti výrobcov na Slovensku. Už 19 rokov ENVI - PAK zabezpečuje triedený zber odpadov a jeho zhodnocovanie a recykláciu.
Zisti viac
ENVI - PAK spustil novú kampaň Zálohujme, ale nezabúdajme triediť
Vo väčšine slovenských domácností tvorí najväčšiu odpadovú položku plast. Neznamená to však, že všetok tento plastový odpad vieme aj správne vytriediť. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu OZV ENVI - PAK. Tá zároveň spúšťa novú kampaň, ktorá apeluje na zodpovednejšie triedenie plastového a kovového odpadu v domácnostiach a radí ľuďom, ako triediť konkrétne obaly obľúbených produktov.
Zisti viac
ENVI - PAK vzdelával na Medzinárodnej výstave ruží
Medzinárodná výstava ruží v Ivanke pri Dunaji pokračovala v tradícii a 11.- 12. júna sa uskutočnil už jej tretí ročník, ktorý sa niesol v duchu RUŽA – SPRIEVODCA ŽIVOTOM. A práve na tomto výnimočnom podujatí šíril ENVI - PAK osvetu v triedení odpadu.
Zisti viac
Festival kumštu, remesla a zábavy a triedenie odpadu s OZV ENVI - PAK patria k sebe
Krásny areál banskoštiavnického Starého zámku po ročnej pauze znova ožil. 24. ročník Festivalu kumštu remesla a zábavy s podtitulom ŠTIAVNICKÉ KUMŠTÁRIUM sa uskutočnil 4. júna 2022. Nádvorie zámku obohatila ekologickými aktivitami aj organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK, ktorá hravou formou vzdelávala návštevníkov.
Zisti viac
Čo tvorí triedený zber
Výsledky analýz vrecového a kontajnerového zberu za rok 2021
Zisti viac
Sumárna evidencia odpadov za 1. štvrťrok 2022
Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK, a.s. zverejňuje evidenciu celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov a množstva vykúpených odpadov za 1. štvrťrok 2022.
Zisti viac
Sme zamorení plastmi? Dve pätiny ľudí deklarujú, že plasty tvoria najväčšiu zložku ich domáceho odpadu
Slováci a Slovenky sa každoročne zlepšujú v triedení. Potvrdzuje to aj aktuálny prieskum organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK. Zatiaľ čo v roku 2020 deklarovalo 87 % ľudí, že odpad pravidelne triedi, dnes je to už 92 %. Takmer polovica (46 %) ľudí sa popri triedení zaujíma aj o to, či alebo ako sa dá odpad po vytriedení recyklovať. Odpad triedia prevažne ľudia s vysokoškolským vzdelaním.
Zisti viac
ENVI - PAK je partner projektu pod záštitou Slovenskej komisie pre Unesco
ENVI - PAK bol hrdou súčasťou prvého ročníka vedomostnej hry Ekoolympiáda, ktorú pod záštitou Slovenskej komisie pre Unesco zrealizovalo slovenské Občianske združenie Planet Lover. Projekt hravou formou vzdelával žiakov a študentov v oblasti ochrany životného prostredia a klímy. Odbornou garantkou projektu bola vedkyňa RNDr. Marcela Morvová Jr., PhD.
Zisti viac
Sme súčasťou projektu Komunálny materiálový kruh
Spoločne s organizáciou Circular Shield sme rozbehli zaujímavý projekt, v ktorom aktivizujeme obce, mestské spoločnosti a obyvateľov, aby vytvorili komunálny materiálový kruh nápojových kartónov a hygienického papiera a tým oživili obehové hospodárstvo. Projekt je určený aj spoločnostiam, zaoberajúcim sa zberom a spracovaním triedeného odpadu.
Zisti viac
Oslava Dňa Zeme na Trojičnom námestí v Trnave
22. apríl každoročne patrí oslave našej planéty. Aj tento sme si pripomenuli Deň Zeme pestrým programom zameraným na environmentálne témy ako triedenie, recykláciu či zhodnocovanie odpadu. S mestom Trnava sme spoločne predstavili aj nový zelený projekt s názvom Komunálny materiálový kruh.
Zisti viac