NOVINKY
OZV ENVI - PAK V 4. ŠTVRŤROKU 2021
Spoločnosť ENVI - PAK založená v roku 2003 poprednými výrobcami balených výrobkov bola prvým reprezentantom RZV na Slovensku. ENVI - PAK zabezpečuje triedený zber odpadov a jeho zhodnocovanie a recykláciu už 18 rokov.
Zisti viac
Medzinárodný deň lesov oslávte aktívne
S príchodom jari si od roku 2012 každoročne 21. marca pripomíname Medzinárodný deň lesov. Bol vyhlásený OSN a jeho cieľom je zvýšiť povedomie o hospodárení, ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji všetkých typov lesov v prospech súčasných a budúcich generácií.
Zisti viac
ENVI - PAK patrí päť rokov k TOP značkám
Už piaty rok po sebe sme získali cenu Business Superbrands Slovakia 2022, ktorú už desať rokov udeľuje Komisia expertov Business Brand Council v programe Slovak Superbrands. TOP značky vyberajú profesionáli z oblasti biznisu, komunikácie, marketingu, médií a marketingového výskumu. Hodnotia ich podľa vopred definovaných kritérií, akými sú známosť, budovanie brandu, inovácie či prestíž.
Zisti viac
Podali sme ohlásenia o obaloch a neobalových výrobkoch
Posledný februárový deň je pre nás a tým aj výrobcov, ktorým plníme povinnosti podľa zákona o odpadoch, obzvlášť dôležitý. Je totiž zavŕšením našej celoročnej práce a výsledkom spoločného úsilia výrobcov, obcí, zberových spoločností a recyklátorov a v konečnom dôsledku aj obyvateľov našich obcí.
Zisti viac
Vybrali sme víťazné projekty ďalšieho ročníka Lifbee Academy
Mladí inovátori chcú preraziť s nápadom alternatívy kože a rozložiteľných rúšok. Po osemmesačnom úsilí prebehlo finále 2. ročníka biotechnologickej akadémie Lifbee Academy.
Zisti viac
Množstvo odpadu rastie, ale na skládkach ho končí stále menej
Aktuálne štatistiky hovoria, že na Slovensku vyprodukuje jeden človek v priemere až 433 kg odpadu, kým v roku 2017 to bolo 348 kg. Znamená to, že každý rok vyhadzujeme čoraz viac smetí. Na druhej strane, a to je pozitívne, rastie aj množstvo vytriedeného odpadu. O tom, aká je situácia s odpadmi na Slovensku, a ako sa triedený zber vyvíja, čo robíme dobre a kde by sme mali pridať, sa zhovárame s generálnou riaditeľkou OZV ENVI - PAK Hanou Novákovou.
Zisti viac
Sumárna evidencia odpadov za 4. štvrťrok 2021
Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK, a.s., zverejňuje evidenciu celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov a množstva vykúpených odpadov za 4. štvrťrok 2021.
Zisti viac
Prejavme na Valentína lásku našej planéte
Deň svätého Valentína je sviatok, ktorý jedna skupina ľudí oslavuje a tá druhá považuje za zbytočný rozmar. Ak patríte k tej prvej skupine a svoj život si bez oslavy sviatku všetkých zamilovaných neviete predstaviť, skúste to tento rok spraviť o niečo ohľaduplnejšie k životnému prostrediu. Aj naša planéta si zaslúži, aby sme jej prejavili svoju náklonnosť, a to nielen počas tohto dňa.
Zisti viac
OZV ENVI - PAK – ZOZNAM OBCÍ 2022
OZV ENVI - PAK v zmysle platnej odpadovej legislatívy zaslala na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zoznam obcí, s ktorými má na kalendárny rok 2022 uzatvorené zmluvy o účasti v systéme združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov.
Zisti viac
Najväčšie odpadové témy v roku 2022
Slovenské domácnosti produkujú čoraz viac odpadu. Aktuálne štatistiky hovoria o tom, že zatiaľ čo v roku 2019 vyhodil každý jeden občan Slovenska 421 kíl odpadu za rok, o rok neskôr to bolo už 433 kíl odpadu na obyvateľa. Dobrou správou je, že sa zmenilo aj zloženie komunálneho odpadu v prospech triedeného zberu. Do čiernych nádob vyhadzujeme čoraz menej odpadu a naopak, triedime viac a lepšie. Dokonca aj na skládkach skončilo historicky po prvýkrát menej ako 50 % komunálneho odpadu. Aj keď do dosiahnutia 10 % miery skládkovania v roku 2035 máme stále čo robiť.
Zisti viac