ZELENÝ BOD
ČO JE ZELENÝ BOD

ZELENÝ BOD je registrovaná ochranná známka. Obal označený ochrannou známkou ZELENÝ BOD patrí do triedeného zberu.

Systém ZELENÝ BOD je najrozšírenejším spôsobom využitia druhotných surovín pochádzajúcich z komunálneho odpadu v Európe.

Pravidlá používania ochrannej známky ZELENÝ BOD sú stanovené príslušnými právnymi predpismi v SR, Zákonom o ochranných známkach č. 506/2009 Z. z. Tento zákon okrem iného upravuje aj pravidlá používania ochranných známok vrátane pravidiel na ochranu ochrannej známky pred jej neoprávneným používaním.

 

Zelený bod zobrazenie

 

ZELENÝ BOD VO SVETE

Združenie PRO EUROPE (PACKAGING RECOVERY ORGANISATION EUROPE), založené v roku 1995, je zastrešujúcou organizáciou európskych programov pre využitie odpadov z obalov. Prístup k triedenému zberu zabezpečovanému členmi združenia PRO EUROPE má v súčasnosti na svete približne 300 miliónov obyvateľov.

Zelený bod vo svete

 

austria Belgicko

canada Kanada

portugal Portugalsko

belgium Bulharsko

lithuania Litva

austria Rakúsko

bulgaria Česká republika

latvia Lotyšsko

romania Rumunsko

cyprus Cyprus

luxemburg Luxembursko

slovenia Slovinsko

estonia Estónsko

hungary Maďarsko

spain Španielsko

finland Fínsko

malta Malta

sweden Švédsko

france Francúzsko

mexico Mexiko

turkey Turecko

greece Grécko

germany Nemecko

uk Veľká Británia

ireland Írsko

norway Nórsko

usa USA

italy Taliansko

poland Poľsko

eu Pro Europe