ZELENÝ BOD
ČO JE ZELENÝ BOD

ZELENÝ BOD je registrovaná ochranná známka 

Pravidlá používania ochrannej známky sú stanovené príslušnými právnymi predpismi v SR, Zákonom o ochranných známkach č. 506/2009 Z. z. Tento zákon okrem iného upravuje aj pravidlá používania ochranných známok v SR (zápis, výmaz, ochranu a prevody).

 

PRO EUROPE

Združenie PRO EUROPE (PACKAGING RECOVERY ORGANISATION EUROPE), založené v roku 1995, je zastrešujúcou organizáciou európskych programov pre využitie odpadov z obalov. Prístup k triedenému zberu zabezpečovanému členmi združenia PRO EUROPE má v súčasnosti na svete približne 300 miliónov obyvateľov.

Belgická vlajka Belgicko

Kanadská vlajka Kanada

Portugalská vlajka Portugalsko

Bulharská vlajka Bulharsko

Vlajka Litvy Litva

Rakúska vlajka Rakúsko

Česká vlajka Česká republika

Vlajka Lotyšska Lotyšsko

Rumunská vlajka Rumunsko

Vlajka Cypru Cyprus

Vlajka Luxemburgu Luxembursko

Slovinská vlajka Slovinsko

Estónska vlajka Estónsko

Maďarská vlajka Maďarsko

Španielska vlajka Španielsko

Fínska vlajka Fínsko

Vlajka Malty Malta

Švédska vlajka Švédsko

Francúzska vlajka Francúzsko

Mexická vlajka Mexiko

Turecká vlajka Turecko

Grécka vlajka Grécko

Nemecká vlajka Nemecko

Vlajka Veľkej Británie Veľká Británia

Írska vlajka Írsko

Nórska vlajka Nórsko

USA vlajka USA

Talianska vlajka Taliansko

Poľská vlajka Poľsko

Vlajka Európskej Únie Pro Europe