NOVINKY
Vo voľne pohodenom odpade dominovali cigaretové ohorky, vyplynulo z jesennej analýzy ENVI - PAK
Pred 2 rokmi začal ENVI - PAK, ako iniciátor projektu Vezmi si ma spusteného v roku 2019, pravidelne zbierať a analyzovať vyzbieraný voľne pohodený odpad. Začiatkom jesene tohto roka uskutočnil analýzu vyzbieraného odpadu v 32 lokalitách.
Zisti viac
Sumárna evidencia odpadov za 3. štvrťrok 2022
Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK, a.s. zverejňuje evidenciu celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov a množstva vykúpených odpadov za 3. štvrťrok 2022.
Zisti viac
Pozvánka na ENVIshow: Talkshow, v ktorej na obale záleží
Hoci triedenie odpadu nie je žiadna veda, niektoré druhy odpadu nás vedia pri triedení poriadne potrápiť. Preto kampaň ENVI – PAK pod názvom Nezabúdajme triediť, ktorá začala v januári tohto roka spolu so spustením zálohovania na Slovensku, pokračuje aj na jeseň a o tom, ako odpad správne triediť edukuje nielen bežnú verejnosť, ale aj zamestnancov firiem.
Zisti viac
Interaktívne divadelno – hudobné predstavenie vzdelávalo deti o triedení odpadu
Karlovarské hudební divadlo – Divadlo Dětí Karlovy Vary v spolupráci s organizáciou zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK prinieslo na Slovensko nový vzdelávací divadelno – hudobný projekt  International Children´s Music Theatre. Jeho prvý ročník sa uskutočnil v dňoch 23. – 27. 10. 2022.
Zisti viac
Nezabúdajme triediť pokračuje!
Začiatkom leta sme spustili kampaň Zálohujme, ale nezabúdajme triediť, ktorá vyzývala ľudí, aby popri zálohovaní triedili aj ostatné druhy plastov a kovov. Na obaloch z konkrétnych produktov sme verejnosti počas 4 mesiacov ukazovali, ako obaly správne vytriediť.
Zisti viac
ENVI - PAK školil v Trenčianskej župe
K tohtoročným školeniam sme si  27. októbra pripísali ďalšie, realizované na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja. Zamestnancov župného úradu a jeho organizácií školili zástupcovia spoločnosti ENVI - PAK na tému Nakladanie s odpadom a jeho správne triedenie na prevádzkach.
Zisti viac
Výrobcovia sú so službami ENVI - PAK podľa prieskumu spokojní
ENVI - PAK je najväčšou a najskúsenejšou OZV na Slovensku. Už 19 rokov má vedúcu pozíciu medzi organizáciami zodpovednosti výrobcov. Lídrom ho však nerobí len počet samospráv, s ktorými spolupracuje, ale skôr jeho medzinárodné ukotvenie, know-how, významné ocenenia od renomovaných inštitúcií, transparentnosť, spoľahlivosť a kvalita. Pre tisíce výrobcov obalov a neobalových výrobkov zabezpečuje plnenie povinností a v ich mene riadi a financuje triedený zber v slovenských mestách a obciach  s viac ako dvoma miliónmi obyvateľov.
Zisti viac
Životný štýl Zero Waste je nekonečná cesta
Ako môžeme obmedziť tvorbu odpadu v domácnostiach, a že to nie je jednoduché, sa zhovárame s Petrou Slezákovou, zakladateľkou blogu Zero Waste Slovakia. Petra motivuje ľudí k zodpovednosti za svoju spotrebu a životné prostredie. O svojom životnom štýle prednáša na školách, vo firmách či pre širokú verejnosť.
Zisti viac
Medzinárodné ocenenie za kvalitu poskytovaných služieb
Za výnimočné úspechy v stratégiách riadenia kvality a zavedené postupy orientované na kvalitu služieb poskytovaných zákazníkom získal ENVI - PAK medzinárodné ocenenie Quality Choice Prize 2022 od Európskej spoločnosti pre výskum kvality so sídlom v Lausanne.
Zisti viac
Cestoviny sa balia prevažne do plastových obalov
Špagety, penne, farfale, tortellini, fusilli aj obyčajné kolienka - všetky tieto cestoviny majú dnes svoj deň. Svetový deň cestovín sa  oslavuje 25. októbra už od roku 1995, kedy sa v Ríme konal prvý celosvetový kongres o cestovinách. A hoci Slovensko nepatrí medzi najväčších konzumentov cestovín na svete, OZV ENVI - PAK apeluje na to, aby sa aj obaly z cestovín správne triedili a následne zrecyklovali.  
Zisti viac