NOVINKY
Mysleli sme EKO logicky
V rámci kultúrneho leta v Považskej Bystrici sa opäť uskutočnilo krásne podujatie zamerané na ekologické témy a osvetu. Znova sme boli súčasťou tohto výnimočného EKO dňa, ktorý prebiehal 16. 7. 2021 v poobedných hodinách až do zotmenia. Obohatili sme ho osvetou v triedení odpadu a rôznymi ekologickými aktivitami pre deti.
Zisti viac
Ohliadnutie sa za rokom 2020
Výrobcovia, ktorí v roku 2020 plnili svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK, financovali triedený zber v 1238 slovenských obciach a mestách.
Zisti viac
Ekologické podcasty ENVI-cast na podujatí Naše Mesto
ENVI - PAK je aj tento rok partnerom najväčšieho dobrovoľníckeho podujatia na Slovensku, Nášho Mesta. Pre firemných dobrovoľníkov sme pripravili zaujímavú novinku, špeciálnu minisériu podcastov ENVI-cast, v ktorých sa venujeme problémom s odpadmi.
Zisti viac
OZV ENVI - PAK V DRUHOM ŠTVRŤROKU 2021
Spoločnosť ENVI - PAK založili v roku 2003 poprední výrobcovia balených výrobkov. Bola tak prvým reprezentantom RZV na Slovensku. ENVI - PAK tak už 18 rokov zabezpečuje triedený zber odpadov a jeho zhodnocovanie a recykláciu.
Zisti viac
Najkrajší festival na Slovensku
ENVI - PAK bol v sobotu 26. 6. 2021 súčasťou fantazijného festivalu s názvom LEStival, ktorý sa konal v historickom parku kaštieľa Dolná Krupá. Aj napriek celkovému zlepšeniu epidemiologickej situácie bol počet návštevníkov obmedzený na 1000. LEStival prilákal všetky vekové kategórie z celého Slovenska a tých najmenších preniesol do ríše fantázie.
Zisti viac
ENVI -PAK predstavil nové logo spoločnosti
ENVI - PAK predstavil klientom, partnerom a samosprávam nové logo spoločnosti, ktoré zmenil po 18 rokoch svojho pôsobenia na trhu.
Zisti viac
Usmernenia Komisie o jednorazových plastových výrobkoch v súlade so smernicou SUP
Európska komisia 31.5.2021 publikovala Usmernenia Komisie o jednorazových plastových výrobkoch.
Zisti viac
Vyhadzujeme priveľa potravín
Svetový deň bezpečnosti potravín (7. jún) každoročne upriamuje pozornosť na riziká, ktoré môžu potraviny predstavovať pri nesprávnom zaobchádzaní. Môžu byť potenciálnym ohrozením pre bezpečie a zdravie ľudí, ale aj pre planétu. Na témy potravinovej zodpovednosti upozorňuje aj OZV ENVI – PAK, ktorá poukazuje najmä na problém plytvania potravinami. Práve plytvanie v konečnom dôsledku významným spôsobom negatívne ovplyvňuje naše životné prostredie.
Zisti viac
Projekt výskumníkov chce zabrániť odhadzovaniu odpadkov
Namiesto do koša na zem. Aj po rokoch osvety sa stále mnoho ľudí zbavuje svojho odpadu takýmto nešťastným spôsobom. ENVI - PAK sa preto spojil s Ústavom verejnej politiky FSEV UK v Bratislave a Behavioural Insight Teamom v Londýne v pilotnom projekte, ktorého cieľom je predchádzanie vzniku voľne pohodeného odpadu. Projekt identifikuje, akým spôsobom – teda akými behaviorálnymi technikami – vieme motivovať ľudí zmeniť svoje správanie. Realizovať sa bude v dvoch lokalitách, v Bratislave – v okolí Štrkoveckého jazera a v Ivanke pri Dunaji – na Námestí Sv. Rozálie. Vyhodnotený bude v septembri 2021.
Zisti viac
Vyhlásenie RÚZ o výsledkoch systému RZV
Informácie o výsledkoch systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV), ktoré boli súčasťou správy o stave životného prostredia v Slovenskej republike za rok 2019.
Zisti viac