NOVINKY
Trenčiansky samosprávny kraj získal certifikát Zodpovednej spoločnosti
Zelená Župa – Trenčiansky samosprávny kraj sa v júni 2022 zapojila do projektu Zodpovedná spoločnosť, prešla kompletným environmentálnym auditom zo strany spoločnosti ENVI - PAK a získala certifikát základnej úrovne. 
Zisti viac
Sumárna evidencia odpadov za 2. štvrťrok 2022
Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK, a.s. zverejňuje evidenciu celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov a množstva vykúpených odpadov za 2. štvrťrok 2022
Zisti viac
V roku 2021 sme zabezpečili kvalitné služby svojim klientom
Zároveň sme si udržali postavenie lídra medzi slovenskými OZV. Viac sa o našej činnosti, aktivitách a výsledkoch dozviete v Správe o činnosti za uplynulý rok.
Zisti viac
Environmentálna výchova by mala byť na školách povinná
Zakladateľka občianskeho združenia Planet Lover, Alexandra Madrová je za zavedenie povinnej environmentálnej výchovy na školách. Tento rok spustila pilotný projekt s názvom EKOolympiáda. Hravou formou v ňom vzdeláva študentov stredných škôl v oblasti ochrany životného prostredia, klimatickej krízy a udržateľného spôsobu života. V pravidelnom podcaste ENVI - PAK sa o enviro témach rozpráva Katarína Kretter s Alexandrou Madrovou.
Zisti viac
Tešíme sa dosiahnutým úspechom v roku 2021
V roku 2021 a zároveň v osemnástom roku pôsobenia na trhu spoločnosť ENVI - PAK aj napriek pretrvávajúcej pandémii splnila všetky povinnosti a zabezpečila kvalitné služby pre svojich zákazníkov.
Zisti viac
Triediť odpad je POHODA
Tešíme sa, že aj tento rok je ENVI - PAK partnerom najväčšieho multižánrového festivalu na Slovensku.
Zisti viac
EKO Deň, ENVI - PAK a ekotémy zábavnou formou patria k sebe
Jedným z tradičných podujatí Kultúrneho leta v Považskej Bystrici je Ekodeň, zameraný na osvetu v oblasti triedenia, recyklácie odpadu a ochrany životného prostredia. ENVI - PAK aj tento rok bol jeho súčasťou a priniesol nielen zábavu, ale aj nové vedomosti.
Zisti viac
Iniciatíva pre udržateľné výrobky
Európska komisia vyvíja množstvo aktivít za účelom naplniť ciele obehového hospodárstva. Cieľom iniciatívy pre udržateľné výrobky je revidovať smernicu o ekodizajne. V rámci prebiehajúcej iniciatívy došlo k publikovaniu návrhu nariadenia, ktorým sa zriaďuje rámec na stanovenie požiadaviek na ekodizajn udržateľných výrobkov a zrušuje sa smernica o ekodizajne energeticky významných výrobkov.
Zisti viac
OZV ENVI - PAK V 1. ŠTVRŤROKU 2022
Spoločnosť ENVI - PAK založená v roku 2003 poprednými výrobcami balených výrobkov bola prvým reprezentantom rozšírenej zodpovednosti výrobcov na Slovensku. Už 19 rokov ENVI - PAK zabezpečuje triedený zber odpadov a jeho zhodnocovanie a recykláciu.
Zisti viac
ENVI - PAK spustil novú kampaň Zálohujme, ale nezabúdajme triediť
Vo väčšine slovenských domácností tvorí najväčšiu odpadovú položku plast. Neznamená to však, že všetok tento plastový odpad vieme aj správne vytriediť. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu OZV ENVI - PAK. Tá zároveň spúšťa novú kampaň, ktorá apeluje na zodpovednejšie triedenie plastového a kovového odpadu v domácnostiach a radí ľuďom, ako triediť konkrétne obaly obľúbených produktov.
Zisti viac