NOVINKY

OZV ENVI-PAK bol súčasťou podujatia EKO DEŇ v Považskej Bystrici

Kultúrne leto v centre Považskej Bystrice prináša okrem zábavy aj nové vedomosti. Piatok 17.7.2020 patril obľúbenému podujatiu, ktoré bolo zamerané na osvetu v oblasti triedenia a recyklácie odpadu a ochrany životného prostredia. Návštevníkom všetkých vekových kategórií ponúkol ekologicky zameraný program plný odborných prednášok, súťaží a zábavy. V centre diania nechýbala ani organizácia zodpovednosti výrobcov OZV ENVI-PAK, ktorá šírila osvetu v triedení odpadu.
Zisti viac

OZV ENVI-PAK vzdelával na malom Festivale kumštu, remesla a zábavy

Areál banskoštiavnického Starého zámku aj tento rok nakoniec ožil. V sobotu 4 júla 2020 si malí aj veľkí návštevníci užili už 23. ročník Festivalu kumštu, remesla a zábavy s bohatým programom. Pri vstupnej bráne Starého zámku vítala všetkých návštevníkov organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK, ktorá každoročne šíri osvetu v triedení odpadkov.
Zisti viac
Slovenskí influenceri v spolupráci s ENVI - PAK odkazujú: Vezmi si ma!
Slovensko môže byť už toto leto opäť o niečo čistejšie. Prispieť k tomu môže každý, kto zostane dovolenkovať doma. Dvaja známi travel blogeri Milan Bez Mapy a Andrea Zahurancová vyzývajú verejnosť, aby sa pridali do ich tímov a pomohli im zbierať voľne pohodené odpadky v prírode. ENVI - PAK prináša tento nápad na netradičný „battle“ v rámci kampane Vezmi si ma!, ktorou upozorňujeme na boj proti znečisteniu životného prostredia.
Zisti viac

Triedený zber pokračuje v raste. Nepokorila ho ani korona

Analýzy spoločnosti ENVI-PAK ukázali, že triedený zber na Slovensku sa naďalej rozvíja. Ani tohtoročná korona kríza sa nepodpísala na jeho úrovni v mestách a obciach. Triedený zber nezažil prudký pokles a nezáujem, ale naopak. Za prvý kvartál tohto roku prišlo k nárastu vo všetkých významných komoditách. Celkové zvýšenie dosiahlo až 15 %. Obce a mestá, v ktorých spoločnosť ENVI-PAK financuje triedený zber, tak pokračujú v nastolenom trende a postupne sa v nich zvyšujú množstvá vytriedeného odpadu.
Zisti viac

Víťazkou výzvy „Adoptuj si prírodu“ je Nela Stanková

My všetci sme reportéri. Takto znel názov projektu Mladých reportérov pre životné prostredie, s ktorými už dlhodobo spolupracuje OZV ENVI-PAK. Mladí reportéri posledné mesiace prinášali stále nové a nové výzvy, aby ľudí upozorňovali na to, že príroda by nemala byť nikomu ľahostajná. Na Deň životného prostredia pripravili mladí reportéri a ENVI-PAK spoločnú výzvu „Adoptuj si prírodu“, ktorá už pozná svojho víťaza. Porotu najviac zaujala Nela Stanková. Práve ona môže byť inšpiráciou a pozitívnym príkladom pre všetkých.
Zisti viac

Pomáhame pri vzdelávaní,zverejnili sme materiály na stiahnutie

Jednou z našich priorít je aj vzdelávanie. V OZV ENVI-PAK sme presvedčení o tom, že k environmentálnemu správaniu je potrebné viesť už v detstve. Aj preto pravidelne pripravujeme rozličné edukačné pomôcky súvisiace s touto oblasťou. Na webovej stránke sme zverejnili súbor materiálov, ktoré veríme, že pomôžu pedagógom, ale aj rodičom k zlepšeniu environmentálnych návykov detí a mládeže.
Zisti viac
Naša spoločná výzva s Mladými reportérmi: „Adoptuj si prírodu“
Svetový deň životného prostredia sa oslavuje od roku 1973. Keďže v OZV ENVI - PAK nám na životnom prostredí záleží a radi sa zapájame do pozitívnych a zmysluplných programov, tento rok podporujeme skvelý nápad Mladých reportérov pre životné prostredie. A spoločne vyzývame verejnosť k „adoptovaniu si prírody“, teda jej kúska, o ktorý sa s láskou a nadšením budú ľudia starať a dozerať na to, aby nechátral. Zapojiť sa môže hocikto na Instagrame alebo Facebooku.
Zisti viac

Sumárna evidencia odpadov za 1. štvrťrok 2020

Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK, a.s. zverejňuje evidenciu celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov a množstva vykúpených odpadov za 1. štvrťrok 2020.
Zisti viac
OZV ENVI - PAK v prvom štvrťroku 2020
ENVI - PAK zabezpečuje systém zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov a neobalových výrobkov, financuje triedený zber v obciach a mestách v Slovenskej republike v zmysle zákona už 16 rokov. Je tak najdlhšie pôsobiacou organizáciou zodpovednosti výrobcov na Slovensku. Prioritou OZV ENVI - PAK je neustále zefektívňovať systém triedeného zberu, zhodnocovania a recyklácie za účelom zvyšovania množstiev recyklovaných odpadov a optimalizovať jeho nákladovosť.
Zisti viac

Známe tváre sa pridali k výzve ENVI-PAK an a Deň Zeme zbierali odpadky

22. apríla sme spoločne oslávili Deň Zeme. V tento deň sme prostredníctvom projektu Vezmi si ma! vyzvali ľudí na celom Slovensku, aby počas svojich prechádzok strávili čas vonku zmysluplne. Aby si vzali rúško, vrece a rukavice, a aby aj v tejto mimoriadnej situácii ovplyvnenej koronavírusom priložili ruku k dielu a pomohli tak spraviť zo Slovenska zase o trochu krajšie a zdravšie miesto pre život. Tentokrát za predpokladu dodržania všetkých bezpečnostných opatrení a platných nariadení.
Zisti viac