NOVINKY
Triediť odpad je POHODA
Tešíme sa, že aj tento rok je ENVI - PAK partnerom najväčšieho multižánrového festivalu na Slovensku.
Zisti viac
EKO Deň, ENVI - PAK a ekotémy zábavnou formou patria k sebe
Jedným z tradičných podujatí Kultúrneho leta v Považskej Bystrici je Ekodeň, zameraný na osvetu v oblasti triedenia, recyklácie odpadu a ochrany životného prostredia. ENVI - PAK aj tento rok bol jeho súčasťou a priniesol nielen zábavu, ale aj nové vedomosti.
Zisti viac
Iniciatíva pre udržateľné výrobky
Európska komisia vyvíja množstvo aktivít za účelom naplniť ciele obehového hospodárstva. Cieľom iniciatívy pre udržateľné výrobky je revidovať smernicu o ekodizajne. V rámci prebiehajúcej iniciatívy došlo k publikovaniu návrhu nariadenia, ktorým sa zriaďuje rámec na stanovenie požiadaviek na ekodizajn udržateľných výrobkov a zrušuje sa smernica o ekodizajne energeticky významných výrobkov.
Zisti viac
OZV ENVI - PAK V 1. ŠTVRŤROKU 2022
Spoločnosť ENVI - PAK založená v roku 2003 poprednými výrobcami balených výrobkov bola prvým reprezentantom rozšírenej zodpovednosti výrobcov na Slovensku. Už 19 rokov ENVI - PAK zabezpečuje triedený zber odpadov a jeho zhodnocovanie a recykláciu.
Zisti viac
ENVI - PAK spustil novú kampaň Zálohujme, ale nezabúdajme triediť
Vo väčšine slovenských domácností tvorí najväčšiu odpadovú položku plast. Neznamená to však, že všetok tento plastový odpad vieme aj správne vytriediť. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu OZV ENVI - PAK. Tá zároveň spúšťa novú kampaň, ktorá apeluje na zodpovednejšie triedenie plastového a kovového odpadu v domácnostiach a radí ľuďom, ako triediť konkrétne obaly obľúbených produktov.
Zisti viac
ENVI - PAK vzdelával na Medzinárodnej výstave ruží
Medzinárodná výstava ruží v Ivanke pri Dunaji pokračovala v tradícii a 11.- 12. júna sa uskutočnil už jej tretí ročník, ktorý sa niesol v duchu RUŽA – SPRIEVODCA ŽIVOTOM. A práve na tomto výnimočnom podujatí šíril ENVI - PAK osvetu v triedení odpadu.
Zisti viac
Festival kumštu, remesla a zábavy a triedenie odpadu s OZV ENVI - PAK patria k sebe
Krásny areál banskoštiavnického Starého zámku po ročnej pauze znova ožil. 24. ročník Festivalu kumštu remesla a zábavy s podtitulom ŠTIAVNICKÉ KUMŠTÁRIUM sa uskutočnil 4. júna 2022. Nádvorie zámku obohatila ekologickými aktivitami aj organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK, ktorá hravou formou vzdelávala návštevníkov.
Zisti viac
Čo tvorí triedený zber
Výsledky analýz vrecového a kontajnerového zberu za rok 2021
Zisti viac
Sumárna evidencia odpadov za 1. štvrťrok 2022
Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK, a.s. zverejňuje evidenciu celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov a množstva vykúpených odpadov za 1. štvrťrok 2022.
Zisti viac
Sme zamorení plastmi? Dve pätiny ľudí deklarujú, že plasty tvoria najväčšiu zložku ich domáceho odpadu
Slováci a Slovenky sa každoročne zlepšujú v triedení. Potvrdzuje to aj aktuálny prieskum organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK. Zatiaľ čo v roku 2020 deklarovalo 87 % ľudí, že odpad pravidelne triedi, dnes je to už 92 %. Takmer polovica (46 %) ľudí sa popri triedení zaujíma aj o to, či alebo ako sa dá odpad po vytriedení recyklovať. Odpad triedia prevažne ľudia s vysokoškolským vzdelaním.
Zisti viac