NOVINKY
Prevzali sme si ocenenie Superbrands
Slovenskí spotrebitelia a komisia expertov Brand Council, programu Slovak Superbrands udelila spoločnosti ENVI - PAK cenu Slovak Business Superbrands 2018. Cenu si na slávnostnom galavečere prevzala generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva OZV ENVI - PAK Hana Nováková
Zisti viac

AGROKOMPLEX 2018 otvoril prvý krát svoje brány aj pre ENVIRO

Mesto Nitra v dňoch 16. až 19. augusta 2018 už po 45. krát privítalo návštevníkov na Národnom výstavisku na Agrokomplexe. Táto výstava je o pôde, rastlinách a živočíchoch, určená pre poľnohospodárov, milovníkov zdravých potravín a návratu k prírode a k tradíciám.
Zisti viac
Konferencia EÚ o obehovom hospodárstve
Pozývame Vás na medzinárodnú konferenciu, ktorú spoluorganizuje naša sesterská organizácia zodpovednosti výrobcov v Rakúsku – Altstoff Recycling Austria AG (ARA).
Zisti viac
Ohliadnutie za rokom 2017
Rok 2017 bol pre spoločnosť ENVI - PAK mimoriadne úspešným a to aj vďaka Vám, našim partnerom. ​​​​​​​Výrobcovia, ktorí plnili svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona o odpadoch prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK, kontinuálne financovali triedený zber vo viac ako 1550-tich slovenských obciach a mestách.
Zisti viac

OZV ENVI-PAK v druhom štvrťroku 2018

ENVI-PAK podporuje triedeným zberom odpadov z obalov čistejšie Slovensko. ENVI-PAK zabezpečuje triedený zber odpadov z obalov a ich zhodnocovanie a recykláciu minimálne v rozsahu slovenských cieľov zhodnotenia a recyklácie, čím v spolupráci s obcami a priemyslom prináša čistejšie Slovensko nám všetkým.
Zisti viac
Triedený zber odpadov na Slovensku rastie
Potvrdili to aj údaje ministerstva životného prostredia. Prvé ucelené celoročné výsledky od zavedenia rozšírenej zodpovednosti výrobcov potvrdzujú, že množstvo vytriedeného odpadu sa zvyšuje.
Zisti viac
ENVI - PAK vzdelával deti i dospelých na ekofestivale v Nitre
Hlavným cieľom festivalu, ktorý sa konal v priestoroch nitrianskeho Agrokomplexu v dňoch 15. a 16. júna 2018 bola prezentácia organizácií venujúcich sa ochrane prírody, environmentálnej výchove ako aj propagácii a aplikovaniu princípov udržateľného spôsobu života.
Zisti viac
Sabinov a ENVI - PAK spoločne zvyšujú environmentálne povedomie
V piatok 15. júna sa v rámci Sabinovského jarmoku konala okrem iného i osveta účastníkov v triedení odpadu.
Zisti viac
Medzinárodný program Superbrands ocenil ENVI - PAK
Slovenskí spotrebitelia a komisia expertov Brand Council, programu Slovak Superbrands udelila spoločnosti ENVI - PAK cenu Slovak Business Superbrands 2018.
Zisti viac

Envirojar 2018 v Dubnici nad Váhom

OZV ENVI-PAK si aj tento rok zorganizoval spoločne s mestom Dubnica nad Váhom Dubnickú ENVIROJAR 2018 so žiakmi materských a základných škôl.
Zisti viac