NOVINKY
SUMÁRNA EVIDENCIA ODPADOV ZA 1. ŠTVRŤROK
Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK, a.s. zverejňuje evidenciu celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov a množstva vykúpených odpadov za 1. štvrťrok 2021
Zisti viac
Ako naplniť ambiciózne ciele s odpadmi
Radi by sme vám dali do pozornosti SME konferenciu na tému Ako naplniť ambiciózne ciele s odpadmi. Diskusia o výzvach smerovaní Odpadového hospodárstva bude prebiehať 5. mája 2021 od 10,00 - 13,30 hod. a je rozdelená na 2 bloky.
Zisti viac
OZV ENVI - PAK V PRVOM ŠTVRŤROKU 2021
ENVI - PAK zabezpečuje systém zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov a neobalových výrobkov, financuje triedený zber v obciach a mestách v Slovenskej republike v zmysle zákona už 18 rokov. Je tak najdlhšie pôsobiacou organizáciou zodpovednosti výrobcov na Slovensku. Prioritou OZV ENVI - PAK je neustále zefektívňovať systém triedeného zberu, zhodnocovania a recyklácie za účelom zvyšovania množstiev recyklovaných odpadov a optimalizovať jeho nákladovosť.
Zisti viac
Mladí reportéri hľadajú odpovede na správne triedenie odpadu
Program Mladých reportérov nás oslovil svojou kvalitou a obsahom natoľko, že sme sa stali jeho partnerom a tešíme sa zo spolupráce už niekoľko rokov. Od decembra 2020 sme hlavným partnerom výzvy vzdelávacieho programu pre mladých ľudí od 11 do 25 rokov OPEN III, zameranej na témy lepšieho triedenia a minimalizácie odpadu.
Zisti viac
Zmysluplne strávená energia v čase lockdownu
Národné kolo súťaže Mladých reportérov 2021, s ktorými ENVI - PAK dlhodobo spolupracuje, vyvrcholilo predstavením jej víťazov v Deň Zeme, 22. apríla. Tímy reportérov zo 14 škôl prihlásili do súťaže 63 článkov, fotografií a videí, v ktorých sa s vlastným invenčným vkladom venovali lokálnym problémom životného prostredia a ich riešeniam v čase lockdownu.
Zisti viac
Deň Zeme môže byť začiatkom vášho nového životného štýlu
Už 52 rokov si práve dnes, 22. apríla, pripomíname Deň Zeme. Vznikol preto, aby sme si my všetci, ktorí chceme žiť v čistom a zdravom prostredí uvedomili, čo všetko škodí nášmu životnému prostrediu a čo môžeme urobiť na jeho zlepšenie.
Zisti viac
Súťaž ku Dňu Zeme na našom Facebooku
Našej zemi môžeme jednoducho pomôcť tým, že budeme odpad triediť poriadne a aktívne. Ako triedite odpad u vás doma? Napíšte nám do komentára pod súťažným príspevkom na našej Facebook stránke ENVI - PAK Zelený bod a vyhrajte bytový kompostér Bokashi Organko 2! Výhercu žrebujeme 29.4. 2021.
Zisti viac
Pandémia naučila ľudí lepšie triediť
Hoci pandemický rok 2020 priniesol množstvo obmedzení a negatív, postaral sa minimálne o jednu pozitívnu správu – viac vytriedeného odpadu. Objem vyzbieraného vytriedeného odpadu v obciach, kde triedený zber koordinuje a financuje OZV ENVI - PAK, vzrástol medziročne o 13 percent. Spoločnosť zabezpečovala v minulom roku financovanie triedeného zberu v 1 238 mestách a obciach na Slovensku.
Zisti viac
Triedený zber funguje, SR je v recyklácii plastových obalov na 6. mieste v EÚ
Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) tvrdí, že systém Organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV) nepriniesol občanom zníženie poplatkov, a teda neplatí, čím viac triedia, tým menej platia. Triedený zber plastov podľa zistení NKÚ v mestách a obciach nefunguje a OZV nie sú motivované zbierať viac odpadov.
Zisti viac
ENVI - PAK podporil mladých vedátorov a ocenil najlepší projekt
ENVI - PAK ocenil najinšpiratívnejší enviro projekt podujatia Lifbee Academy, do ktorého sa zapojili mladí zanietení vedátori. Spoločnosť ENVI - PAK bola hlavným partnerom tejto environmentálnej aktivity s názvom BIOHACKATHON, ktorá vyvrcholila v nedeľu večer prezentáciami a vyhlásením víťazov.
Zisti viac