NOVINKY
Podali sme ohlásenia o obaloch a neobalových výrobkoch
Posledný februárový deň je pre nás a tým aj výrobcov, ktorým plníme povinnosti podľa zákona o odpadoch, obzvlášť dôležitý. Je totiž zavŕšením našej celoročnej práce a výsledkom spoločného úsilia výrobcov, obcí, zberových spoločností a recyklátorov a v konečnom dôsledku aj obyvateľov našich obcí.
Zisti viac
Vybrali sme víťazné projekty ďalšieho ročníka Lifbee Academy
Mladí inovátori chcú preraziť s nápadom alternatívy kože a rozložiteľných rúšok. Po osemmesačnom úsilí prebehlo finále 2. ročníka biotechnologickej akadémie Lifbee Academy.
Zisti viac
Množstvo odpadu rastie, ale na skládkach ho končí stále menej
Aktuálne štatistiky hovoria, že na Slovensku vyprodukuje jeden človek v priemere až 433 kg odpadu, kým v roku 2017 to bolo 348 kg. Znamená to, že každý rok vyhadzujeme čoraz viac smetí. Na druhej strane, a to je pozitívne, rastie aj množstvo vytriedeného odpadu. O tom, aká je situácia s odpadmi na Slovensku, a ako sa triedený zber vyvíja, čo robíme dobre a kde by sme mali pridať, sa zhovárame s generálnou riaditeľkou OZV ENVI - PAK Hanou Novákovou.
Zisti viac
Sumárna evidencia odpadov za 4. štvrťrok 2021
Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK, a.s., zverejňuje evidenciu celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov a množstva vykúpených odpadov za 4. štvrťrok 2021.
Zisti viac
Prejavme na Valentína lásku našej planéte
Deň svätého Valentína je sviatok, ktorý jedna skupina ľudí oslavuje a tá druhá považuje za zbytočný rozmar. Ak patríte k tej prvej skupine a svoj život si bez oslavy sviatku všetkých zamilovaných neviete predstaviť, skúste to tento rok spraviť o niečo ohľaduplnejšie k životnému prostrediu. Aj naša planéta si zaslúži, aby sme jej prejavili svoju náklonnosť, a to nielen počas tohto dňa.
Zisti viac
OZV ENVI - PAK – ZOZNAM OBCÍ 2022
OZV ENVI - PAK v zmysle platnej odpadovej legislatívy zaslala na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zoznam obcí, s ktorými má na kalendárny rok 2022 uzatvorené zmluvy o účasti v systéme združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov.
Zisti viac
Najväčšie odpadové témy v roku 2022
Slovenské domácnosti produkujú čoraz viac odpadu. Aktuálne štatistiky hovoria o tom, že zatiaľ čo v roku 2019 vyhodil každý jeden občan Slovenska 421 kíl odpadu za rok, o rok neskôr to bolo už 433 kíl odpadu na obyvateľa. Dobrou správou je, že sa zmenilo aj zloženie komunálneho odpadu v prospech triedeného zberu. Do čiernych nádob vyhadzujeme čoraz menej odpadu a naopak, triedime viac a lepšie. Dokonca aj na skládkach skončilo historicky po prvýkrát menej ako 50 % komunálneho odpadu. Aj keď do dosiahnutia 10 % miery skládkovania v roku 2035 máme stále čo robiť.
Zisti viac
Komplimenty prírode nepomôžu. Zbierať odpad v zime budú aj známe tváre
Pri príležitosti Medzinárodného dňa komplimentov (24. január) vyzýva iniciatíva Vezmi si ma ľudí, aby ani v zime neboli k prírode a svojmu okoliu ľahostajní, a aby počas prechádzok v prírode pozbierali porozhadzované odpadky. Počas dňa komplimentov, ktorý sa slávi už od roku 1998, by mal každý vyjadriť kompliment aspoň piatim ľuďom a vyzdvihnúť tak to, čo na daných ľuďoch oceňuje. Prírode však komplimenty nepomôžu, pretože len tie nestačia na to, aby sa príroda vyčistila od pohodeného odpadu. Dôležité sú skutky. A práve tento deň je ideálny na to, aby sme skoncovali s výhovorkami, a aby sme našej planéte aktívne pomohli.
Zisti viac
Vrecový zber negarantuje lepšie triedenie odpadu, ukázala analýza dát z celého Slovenska
Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK dlhodobo priebežne analyzuje a vyhodnocuje fungovanie triedeného zberu v obciach. Jedna z posledných analýz sa venuje infraštruktúre triedeného zberu odpadu. Zameriava sa na to, akým spôsobom je organizovaný triedený zber na Slovensku aj v jednotlivých krajoch a na to, či spôsob zberu vplýva na mieru a čistotu vytriedeného odpadu.
Zisti viac
Krásne Vianoce a šťastný nový rok 2022!
Všetci v OZV ENVI – PAK prajeme Vám, našim partnerom z radov výrobcov, obcí, zberových spoločností, recyklátorov, priateľov a podporovateľov pokojné prežitie vianočných sviatkov. Veríme, že nový rok 2022 bude pre Vás ešte lepší a úspešnejší ako ten predošlý.
Zisti viac