NOVINKY
Veselú Veľkú noc!
Vážení partneri a priatelia, toto budú snáď posledné veľkonočné sviatky zahalené rúškom. Napriek tejto neľahkej situácii, ktorá do značnej miery zmenila naše bežné dni, Vám celý tím ENVI - PAK želá čo najpríjemnejšie prežitie sviatkov Veľkej noci a najmä pevné zdravie!
Zisti viac
Projekt Vezmi si ma bol ocenený v súťaži PROKOP 2020
Na 11. ročníku súťaže PROKOP 2020 získal projekt Vezmi si ma 2. miesto.
Zisti viac
ENVI - PAK sa stal súčasťou platformy pre obehové hospodárstvo
Vznikom platformy apeluje súkromný, verejný a mimovládny sektor na nutnosť konať v prospech životného prostredia a reagovať na klimatické zmeny. Platforma má názov Circular Slovakia a od 18. marca je jej súčasťou aj OZV ENVI - PAK.
Zisti viac
Odpad, ktorý vyzerá ako luxusné lahôdky, upozorňuje na potrebu recyklovať viac
OZV ENVI - PAK oslavuje Svetový deň recyklácie (18. marec) netradičnými umeleckými fotografiami. Séria Recyklácia na tanieri upozorňuje na potrebu zvýšenia recyklácie na Slovensku. Autorom fotografií je šéfkuchár modernej streetfood značky Bao Brothers, Michal Konrád. Oceňovaný šéfkuchár na taniere namiesto zvyčajných lahôdok naaranžoval odpad v rôznom štádiu recyklácie.
Zisti viac
V prírode stále dominuje plastový odpad
Čo všetko je človek schopný a ochotný vyhodiť v prírode či v uliciach obcí?! Rečnícka otázka, ktorá sa opakuje už od leta 2019, kedy OZV ENVI - PAK iniciovala projekt Vezmi si ma. Jeho podstatou je boj s voľne pohodeným odpadom. Počas necelých dvoch rokov sa dobrovoľníkom pod hlavičkou Vezmi si ma podarilo vyzbierať 1800 vriec odpadu a ďalšie 3 tony odpadu v kontajneroch. Popri dobrovoľníckych čistiacich akciách prebehli počas leta a následne jesene 2020 prieskumy vyzbieraného odpadu v mnohých lokalitách Slovenska, ktoré ukázali, že prevládajúcim odpadom sú rôzne druhy plastu.
Zisti viac
SUMÁRNA EVIDENCIA ODPADOV ZA 4. ŠTVRŤROK
Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK, a.s. zverejňuje evidenciu celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov a množstva vykúpených odpadov za 4. kalendárny štvrťrok 2020
Zisti viac
OZV ENVI - PAK – Zoznam obcí 2021
OZV ENVI - PAK v zmysle platnej odpadovej legislatívy zaslala na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zoznam obcí, s ktorými má na kalendárny rok 2021 uzatvorené zmluvy o účasti v systéme združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov.
Zisti viac
OZV ENVI - PAK v štvrtom štvrťroku 2020
ENVI - PAK zabezpečuje systém zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov a neobalových výrobkov, financuje triedený zber v obciach a mestách v Slovenskej republike v zmysle zákona už viac ako 17 rokov. Je tak najdlhšie pôsobiacou organizáciou zodpovednosti výrobcov na Slovensku. Prioritou OZV ENVI - PAK je neustále zefektívňovať systém triedeného zberu, zhodnocovania a recyklácie a optimalizovať jeho nákladovosť.
Zisti viac
Tepelné ostrovy môžu byť minulosťou
Mestské tepelné ostrovy vznikajú prehrievaním zastavaných oblastí, keďže pôvodnú plochu vegetácie prekryl asfalt a betón. Absorbujú slnečné žiarenie a mestá vykazujú výrazne vyššiu teplotu, ako má okolie.
Zisti viac
Radostné Vianoce a lepší rok 2021!
My všetci v OZV ENVI - PAK želáme Vám, našim partnerom z radov výrobcov, obcí, zberových spoločností, recyklátorov, priateľov a podporovateľov pokojné prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré v novom roku 2021.
Zisti viac