NOVINKY
Najväčšie odpadové témy v roku 2022
Slovenské domácnosti produkujú čoraz viac odpadu. Aktuálne štatistiky hovoria o tom, že zatiaľ čo v roku 2019 vyhodil každý jeden občan Slovenska 421 kíl odpadu za rok, o rok neskôr to bolo už 433 kíl odpadu na obyvateľa. Dobrou správou je, že sa zmenilo aj zloženie komunálneho odpadu v prospech triedeného zberu. Do čiernych nádob vyhadzujeme čoraz menej odpadu a naopak, triedime viac a lepšie. Dokonca aj na skládkach skončilo historicky po prvýkrát menej ako 50 % komunálneho odpadu. Aj keď do dosiahnutia 10 % miery skládkovania v roku 2035 máme stále čo robiť.
Zisti viac
Komplimenty prírode nepomôžu. Zbierať odpad v zime budú aj známe tváre
Pri príležitosti Medzinárodného dňa komplimentov (24. január) vyzýva iniciatíva Vezmi si ma ľudí, aby ani v zime neboli k prírode a svojmu okoliu ľahostajní, a aby počas prechádzok v prírode pozbierali porozhadzované odpadky. Počas dňa komplimentov, ktorý sa slávi už od roku 1998, by mal každý vyjadriť kompliment aspoň piatim ľuďom a vyzdvihnúť tak to, čo na daných ľuďoch oceňuje. Prírode však komplimenty nepomôžu, pretože len tie nestačia na to, aby sa príroda vyčistila od pohodeného odpadu. Dôležité sú skutky. A práve tento deň je ideálny na to, aby sme skoncovali s výhovorkami, a aby sme našej planéte aktívne pomohli.
Zisti viac
Vrecový zber negarantuje lepšie triedenie odpadu, ukázala analýza dát z celého Slovenska
Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK dlhodobo priebežne analyzuje a vyhodnocuje fungovanie triedeného zberu v obciach. Jedna z posledných analýz sa venuje infraštruktúre triedeného zberu odpadu. Zameriava sa na to, akým spôsobom je organizovaný triedený zber na Slovensku aj v jednotlivých krajoch a na to, či spôsob zberu vplýva na mieru a čistotu vytriedeného odpadu.
Zisti viac
Krásne Vianoce a šťastný nový rok 2022!
Všetci v OZV ENVI – PAK prajeme Vám, našim partnerom z radov výrobcov, obcí, zberových spoločností, recyklátorov, priateľov a podporovateľov pokojné prežitie vianočných sviatkov. Veríme, že nový rok 2022 bude pre Vás ešte lepší a úspešnejší ako ten predošlý.
Zisti viac
Triedený zber na Slovensku sa zlepšuje – aktuálne výsledky
O pár dní končí rok 2021 a práve záver roka je obdobím vyhodnocovania štatistických údajov zozbieraných a spracovaných za predchádzajúce obdobie – za rok 2020. Z dát vidieť, ako sa vyvíjala produkcia komunálneho odpadu obyvateľstva, koľko odpadu recyklujeme a naopak, koľko odpadu skončilo na slovenských skládkach. V plnení cieľov stanovených Európskou úniou sa Slovensko zlepšuje a systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov od svojho vzniku dosahuje každým rokom lepšie výsledky.
Zisti viac
SUMÁRNA EVIDENCIA ODPADOV ZA 3. ŠTVRŤROK 2021
Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK, a.s. zverejňuje evidenciu celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov a množstva vykúpených odpadov za 3. štvrťrok 2021
Zisti viac
Behaviorálny projekt ukázal, čo platí na ľudí, aby nehádzali odpad na zem
Žuvačky na chodníkoch, cigaretové ohorky v tráve či obaly z potravín pod lavičkami. Pre mestá a obce predstavuje voľne pohodený odpad stále jeden z najväčších problémov. Aj preto sa OZV ENVI - PAK spojila s odborníkmi z Ústavu verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave a inštitútom Behavioural Insight Team z Londýna. Spoločne hľadali spôsob, ako motivovať ľudí, aby odpadky neodhadzovali na zem a celému problému predchádzali.
Zisti viac
OZV ENVI - PAK v 3. štvrťroku 2021
Spoločnosť ENVI - PAK založená v roku 2003 poprednými výrobcami balených výrobkov bola prvým reprezentantom RZV na Slovensku. ENVI - PAK zabezpečuje triedený zber odpadov a jeho zhodnocovanie a recykláciu už 18 rokov.
Zisti viac
Sviatok všetkých svätých a Pamiatky zosnulých
Mesiac november je spojený so Sviatkom všetkých svätých a Pamiatky zosnulých.
Zisti viac
Ako sa pred kontajnermi vyhnúť stretnutiu s medveďmi?
ENVI - PAK v spolupráci so SIŽP spustili 22. 10. informačnú kampaň ako znížiť riziko pohybu medveďa hnedého a inej voľne žijúcej zveri v blízkosti kontajnerov viacerých miest a obcí Slovenska.
Zisti viac