NOVINKY
Už je jasné, kto bude financovať triedený zber na Slovensku. Spoločnosť ENVI - PAK získala najväčší podiel na trhu.
Viac ako po roku od schválenia nového zákona o odpadoch sú zmluvy o budúcich zmluvách (ZoBZ – podmienka vyplývajúca zo zákona o odpadoch na získanie autorizácie) s obcami a mestami uzatvorené, trh sa rozdelil a nový zákon o odpadoch vstupuje do ďalšej fázy – do praxe
Zisti viac
ENVI – PAK dnes požiadal o autorizáciu na OZV
Spoločnosť ENVI – PAK dnes, 31. marca 2016, podala žiadosť o autorizáciu na OZV v súlade s novým zákonom o odpadoch
Zisti viac
Pozývame vás na odborné semináre v regiónoch
Nový zákon o odpadoch prináša nielen nové pojmy, ale aj úskalia spojené s novými legislatívnymi povinnosťami pre firmy pôsobiace na Slovensku
Zisti viac
Odborný seminár Nový zákon o odpadoch v praxi odhalil veľa nejasností firiem
Nový zákon o odpadoch prináša nielen nové pojmy, ale aj úskalia spojené s novými legislatívnymi povinnosťami pre firmy pôsobiace na Slovensku
Zisti viac
ENVI – PAK ocenil ďalšiu zodpovednú organizáciu
Spoločnosť TCHIBO SLOVENSKO sa rozhodla dokázať, že tiež patrí medzi zodpovedné spoločnosti, ktorým triedenie odpadu a životné prostredie nie je ukradnuté
Zisti viac
ENVI - PAK splnil povinnosti za svojich klientov aj v roku 2015
ENVI – PAK splnil za rok 2015 záväzné limity zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov za všetkých svojich klientov
Zisti viac
Ministerstvo zverejnilo údaje pre výpočet zberového a trhového podielu
MŽP SR zverejnilo  údaje pre výpočet zberového a trhového podielu výrobcov vyhradeného výrobku na rok 2016
Zisti viac

Nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z.

Aktuálne, úplné znenie zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov s číslom 79/2015 Z. z.
Zisti viac

Vyhlášky k novému zákonu o odpadoch boli zverejnené

V Zbierke zákonov boli zverejnené vyhlášky k novému zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Rovnako ako nový zákon o odpadoch nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2016. Prinášame vám ich znenie.
Zisti viac
Európska komisia schválila balík obehového hospodárstva
 Európska komisia dňa 2. decembra 2015 prijala nový ambiciózny balík legislatívy obehového hospodárstva, ktorý Európu prostredníctvom navrhovaných opatrení nasmeruje k novému systému fungovania ekonomiky
Zisti viac