NOVINKY
Oplatí sa triediť odpad? Diskusia v klube pod lampou .týždeň
Informácií, ktoré sa týkajú triedenia odpadu, nikdy nie je dosť. Ľudia triediť chcú, mnohí však nevedia presne ako a tí, čo nechcú, potrebujú o to viac dôkazov, prečo je to nutné.
Zisti viac
ENVI - PAK prevzal ocenenie Superbrands 2021
Čo znamená patriť k elite? Musíte byť niečím výnimočný, úspešný, prináležať k najlepším. A to sa už štvrtý rok za sebou podarilo značke ENVI - PAK. Komisia expertov Brand Council v programe Slovak Superbrands opäť udelila spoločnosti ENVI - PAK cenu Slovak Business Superbrands Award 2021.
Zisti viac
Aktualizácia vyhlášky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov sa očakáva v novembri
Ministerstvo životného prostredia SR 13.10.2021 informovalo ohľadom vyhlášky MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov a nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov.
Zisti viac
Prieskum potvrdil spokojnosť výrobcov so službami OZV ENVI - PAK
Výrobcovia majú množstvo povinností, ktoré musia plniť podľa zákona o odpadoch. Ten im umožňuje plniť ich prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV). ENVI - PAK je najväčšou a najskúsenejšou OZV na Slovensku. V roku 2020 zabezpečoval plnenie vyhradených povinností pre tisíce výrobcov obalov a neobalových výrobkov a v ich mene riadil a financoval triedený zber v 1 238 mestách a obciach na Slovensku, čo predstavovalo službu pre viac ako 2,4 milióna obyvateľov.
Zisti viac
7 % ľudí vyhadzuje potraviny denne
Medzinárodný deň povedomia o potravinových stratách a plytvaní potravinami (29. 09.) každoročne upozorňuje na nadmerné vyhadzovanie potravín do odpadu. Štatistiky plytvania potravinami sú alarmujúce aj na Slovensku. Podľa prieskumu OZV ENVI - PAK vyhadzujú potraviny aspoň raz za týždeň dve pätiny (39 %) ľudí, 7 % ich vyhadzuje denne.
Zisti viac
Letná škola Ekonomika v kruhu 2021
ENVI - PAK začal tento rok spolupracovať s novým environmentálnym vzdelávacím projektom Letná škola Ekonomika v kruhu 2021, ktorý rozbehla spoločnosť 3E Inštitút environmentálneho výskumu a vzdelávania pri Fakulte manažmentu UK v Bratislave.
Zisti viac
Slovenské klimatické fórum 2021
ENVI - PAK bol rovnako ako v predošlom roku partnerom odbornej konferencie Slovenské klimatické fórum 2021, ktorá sa konala 9. septembra v Bratislave pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR.
Zisti viac
K tradíciám slovenského vidieka prispel svojimi aktivitami aj ENVI - PAK
Dva dni sme v areáli Agrokomplexu v Nitre učili deti správne triediť odpad.
Zisti viac
Letné upratovanie v prírode opäť odhalilo najmä plastový odpad
Aktivity iniciatívy Vezmi si ma! sa počas pandemického obdobia realizovali viac-menej na individuálnej úrovni. Čistenie prírody jednotlivcami, o ktorom priebežne informujú z rôznych kútov Slovenska, sa zaznamenáva na web stránke do mapy bojovníkov proti odpadu. ENVI - PAK vykonal v lete v rámci uvedenej iniciatívy tretí prieskum voľne pohodeného odpadu v rovnakých lokalitách ako v lete a na jeseň minulého roka, takže sa výsledky dali znova porovnať. V prírode a na obývaných územiach sa nachádzalo opätovne najviac plastového odpadu.
Zisti viac
Deň s Technickými službami mesta Svidník
Posledný prázdninový víkend vo Svidníku bol mimoriadne zaujímavý. Niesol sa v duchu vzdelávania v oblasti odpadového hospodárstva. V sobotu 28. 8. 2021 našli Svidníčania a návštevníci z okolitých obcí na pešej zóne vo Svidníku veľa zábavy a užitočných informácií o triedení odpadu.
Zisti viac