NOVINKY
OZV ENVI - PAK V DRUHOM ŠTVRŤROKU 2021
Spoločnosť ENVI - PAK založili v roku 2003 poprední výrobcovia balených výrobkov. Bola tak prvým reprezentantom RZV na Slovensku. ENVI - PAK tak už 18 rokov zabezpečuje triedený zber odpadov a jeho zhodnocovanie a recykláciu.
Zisti viac
Najkrajší festival na Slovensku
ENVI - PAK bol v sobotu 26. 6. 2021 súčasťou fantazijného festivalu s názvom LEStival, ktorý sa konal v historickom parku kaštieľa Dolná Krupá. Aj napriek celkovému zlepšeniu epidemiologickej situácie bol počet návštevníkov obmedzený na 1000. LEStival prilákal všetky vekové kategórie z celého Slovenska a tých najmenších preniesol do ríše fantázie.
Zisti viac
ENVI -PAK predstavil nové logo spoločnosti
ENVI - PAK predstavil klientom, partnerom a samosprávam nové logo spoločnosti, ktoré zmenil po 18 rokoch svojho pôsobenia na trhu.
Zisti viac
Usmernenia Komisie o jednorazových plastových výrobkoch v súlade so smernicou SUP
Európska komisia 31.5.2021 publikovala Usmernenia Komisie o jednorazových plastových výrobkoch.
Zisti viac
Vyhadzujeme priveľa potravín
Svetový deň bezpečnosti potravín (7. jún) každoročne upriamuje pozornosť na riziká, ktoré môžu potraviny predstavovať pri nesprávnom zaobchádzaní. Môžu byť potenciálnym ohrozením pre bezpečie a zdravie ľudí, ale aj pre planétu. Na témy potravinovej zodpovednosti upozorňuje aj OZV ENVI – PAK, ktorá poukazuje najmä na problém plytvania potravinami. Práve plytvanie v konečnom dôsledku významným spôsobom negatívne ovplyvňuje naše životné prostredie.
Zisti viac
Projekt výskumníkov chce zabrániť odhadzovaniu odpadkov
Namiesto do koša na zem. Aj po rokoch osvety sa stále mnoho ľudí zbavuje svojho odpadu takýmto nešťastným spôsobom. ENVI - PAK sa preto spojil s Ústavom verejnej politiky FSEV UK v Bratislave a Behavioural Insight Teamom v Londýne v pilotnom projekte, ktorého cieľom je predchádzanie vzniku voľne pohodeného odpadu. Projekt identifikuje, akým spôsobom – teda akými behaviorálnymi technikami – vieme motivovať ľudí zmeniť svoje správanie. Realizovať sa bude v dvoch lokalitách, v Bratislave – v okolí Štrkoveckého jazera a v Ivanke pri Dunaji – na Námestí Sv. Rozálie. Vyhodnotený bude v septembri 2021.
Zisti viac
Vyhlásenie RÚZ o výsledkoch systému RZV
Informácie o výsledkoch systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV), ktoré boli súčasťou správy o stave životného prostredia v Slovenskej republike za rok 2019.
Zisti viac
SUMÁRNA EVIDENCIA ODPADOV ZA 1. ŠTVRŤROK
Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK, a.s. zverejňuje evidenciu celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov a množstva vykúpených odpadov za 1. štvrťrok 2021
Zisti viac
Ako naplniť ambiciózne ciele s odpadmi
Radi by sme vám dali do pozornosti SME konferenciu na tému Ako naplniť ambiciózne ciele s odpadmi. Diskusia o výzvach smerovaní Odpadového hospodárstva bude prebiehať 5. mája 2021 od 10,00 - 13,30 hod. a je rozdelená na 2 bloky.
Zisti viac
OZV ENVI - PAK V PRVOM ŠTVRŤROKU 2021
ENVI - PAK zabezpečuje systém zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov a neobalových výrobkov, financuje triedený zber v obciach a mestách v Slovenskej republike v zmysle zákona už 18 rokov. Je tak najdlhšie pôsobiacou organizáciou zodpovednosti výrobcov na Slovensku. Prioritou OZV ENVI - PAK je neustále zefektívňovať systém triedeného zberu, zhodnocovania a recyklácie za účelom zvyšovania množstiev recyklovaných odpadov a optimalizovať jeho nákladovosť.
Zisti viac