NOVINKY
Naša spoločná výzva s Mladými reportérmi: „Adoptuj si prírodu“
Svetový deň životného prostredia sa oslavuje od roku 1973. Keďže v OZV ENVI - PAK nám na životnom prostredí záleží a radi sa zapájame do pozitívnych a zmysluplných programov, tento rok podporujeme skvelý nápad Mladých reportérov pre životné prostredie. A spoločne vyzývame verejnosť k „adoptovaniu si prírody“, teda jej kúska, o ktorý sa s láskou a nadšením budú ľudia starať a dozerať na to, aby nechátral. Zapojiť sa môže hocikto na Instagrame alebo Facebooku.
Zisti viac

Sumárna evidencia odpadov za 1. štvrťrok 2020

Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK, a.s. zverejňuje evidenciu celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov a množstva vykúpených odpadov za 1. štvrťrok 2020.
Zisti viac
OZV ENVI - PAK v prvom štvrťroku 2020
ENVI - PAK zabezpečuje systém zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov a neobalových výrobkov, financuje triedený zber v obciach a mestách v Slovenskej republike v zmysle zákona už 16 rokov. Je tak najdlhšie pôsobiacou organizáciou zodpovednosti výrobcov na Slovensku. Prioritou OZV ENVI - PAK je neustále zefektívňovať systém triedeného zberu, zhodnocovania a recyklácie za účelom zvyšovania množstiev recyklovaných odpadov a optimalizovať jeho nákladovosť.
Zisti viac

Známe tváre sa pridali k výzve ENVI-PAK an a Deň Zeme zbierali odpadky

22. apríla sme spoločne oslávili Deň Zeme. V tento deň sme prostredníctvom projektu Vezmi si ma! vyzvali ľudí na celom Slovensku, aby počas svojich prechádzok strávili čas vonku zmysluplne. Aby si vzali rúško, vrece a rukavice, a aby aj v tejto mimoriadnej situácii ovplyvnenej koronavírusom priložili ruku k dielu a pomohli tak spraviť zo Slovenska zase o trochu krajšie a zdravšie miesto pre život. Tentokrát za predpokladu dodržania všetkých bezpečnostných opatrení a platných nariadení.
Zisti viac

Do projektu OZV ENVI-PAK Vezmi si ma! sa zapoja aj známe tváre

Záleží nám na planéte! Tak ako každý rok, aj tento sme sa v OZV ENVI - PAK rozhodli pomôcť prírode. Zem má svoj sviatok práve dnes (22. apríla) a každý z nás sa môže pripojiť k oslavám. My ho oslavujeme projektom Vezmi si ma! Pre viaceré slovenské osobnosti a známe tváre sme pripravili výzvu, aby nám pomohli k čistejšiemu a krajšiemu okoliu. Pridať sa však môže naozaj každý.
Zisti viac

Triediť odpad počas koronakrízy je nevyhnutné, hovorí Európska komisia

Medzinárodná aliancia EXPRA, ktorej zakladajúcim členom je i OZV ENVI-PAK, sa významnou mierou podieľala na príprave usmernenia Európskej komisie v súvislosti s odpadmi v čase koronakrízy, ktoré komisia vydala 14. apríla 2020.
Zisti viac
Príjemné prežitie Veľkej noci!
Vážení partneri a priatelia, tieto sviatky budú iné, zahalené rúškom. Väčšina z nás ich nemôže stráviť so všetkými, s ktorými by sme chceli. Musíme to však vydržať v záujme ochrany zdravia nás a našich blízkych. Napriek tejto neľahkej situácii, ktorá do značnej miery zmenila naše bežné dni, Vám chceme zaželať čo najpríjemnejšie prežitie sviatkov Veľkej noci a najmä pevné zdravie!  PS.: Nezabudnite –  #zostantedoma!
Zisti viac

Tvoriť menej odpadu a byť zodpovedný je ešte dôležitejšie ako predtým

Koronavírus zasiahol nielen Slovensko, ale paralyzoval väčšinu Európy a týka sa celého sveta. Tento problém sa dotkol všetkých oblastí nášho života a prináša mnohé obmedzenia. Nevynímajúc ani nakladanie s odpadmi.
Zisti viac
OZV ENVI - PAK získala tretíkrát titul Superbrands
Komisia expertov Brand Council, programu Slovak Superbrands udelila spoločnosti ENVI - PAK už po tretíkrát cenu Slovak Business Superbrands Award 2020. Zaradili sme sa tak do skupiny elitných značiek, ktoré predstavujú vzor úspešného rozvoja a neustáleho zvyšovania hodnoty značky.
Zisti viac
Opäť sme splnili povinnosti klientov a podali ohlásenia na MŽP
Ďakujeme všetkým partnerom – výrobcom, samosprávam, zberovým spoločnostiam a, samozrejme, aj obyvateľom našich obcí. Vďaka vám sme, rovnako ako každý rok, splnili svoju zákonnú povinnosť a v súlade s platnou legislatívou sme podali na Ministerstvo životného prostredia SR ohlásenia za rok 2019.
Zisti viac