NOVINKY
ENVI - PAK už naštartoval proces vzdelávania na školách
Prednášať deťom je zábava i hra súčasne. Taký sa nám zdal deň vo Vysokej nad Kysucou, kde sme naučili viac ako 135 žiakov z tamojšej základnej školy E
Zisti viac
Už je jasné, kto bude financovať triedený zber na Slovensku. Spoločnosť ENVI - PAK získala najväčší podiel na trhu.
Viac ako po roku od schválenia nového zákona o odpadoch sú zmluvy o budúcich zmluvách (ZoBZ – podmienka vyplývajúca zo zákona o odpadoch na získanie autorizácie) s obcami a mestami uzatvorené, trh sa rozdelil a nový zákon o odpadoch vstupuje do ďalšej fázy – do praxe
Zisti viac
ENVI – PAK dnes požiadal o autorizáciu na OZV
Spoločnosť ENVI – PAK dnes, 31. marca 2016, podala žiadosť o autorizáciu na OZV v súlade s novým zákonom o odpadoch
Zisti viac
Pozývame vás na odborné semináre v regiónoch
Nový zákon o odpadoch prináša nielen nové pojmy, ale aj úskalia spojené s novými legislatívnymi povinnosťami pre firmy pôsobiace na Slovensku
Zisti viac
Odborný seminár Nový zákon o odpadoch v praxi odhalil veľa nejasností firiem
Nový zákon o odpadoch prináša nielen nové pojmy, ale aj úskalia spojené s novými legislatívnymi povinnosťami pre firmy pôsobiace na Slovensku
Zisti viac
ENVI – PAK ocenil ďalšiu zodpovednú organizáciu
Spoločnosť TCHIBO SLOVENSKO sa rozhodla dokázať, že tiež patrí medzi zodpovedné spoločnosti, ktorým triedenie odpadu a životné prostredie nie je ukradnuté
Zisti viac
ENVI - PAK splnil povinnosti za svojich klientov aj v roku 2015
ENVI – PAK splnil za rok 2015 záväzné limity zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov za všetkých svojich klientov
Zisti viac
Ministerstvo zverejnilo údaje pre výpočet zberového a trhového podielu
MŽP SR zverejnilo  údaje pre výpočet zberového a trhového podielu výrobcov vyhradeného výrobku na rok 2016
Zisti viac

Nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z.

Aktuálne, úplné znenie zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov s číslom 79/2015 Z. z.
Zisti viac

Vyhlášky k novému zákonu o odpadoch boli zverejnené

V Zbierke zákonov boli zverejnené vyhlášky k novému zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Rovnako ako nový zákon o odpadoch nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2016. Prinášame vám ich znenie.
Zisti viac