NOVINKY
Zborník z konferencie Samospráva a separovaný zber 2013
Zborník z konferencie Samospráva a separovaný zber 2013 
Zisti viac
Posudzovanie programov OH obcí a pôvodcov odpadu v procese SEA
Dovoľujeme si Vás informovať o stanovisku Ministerstva životného prostredia (MŽP) na otázku, ktorá rieši problematiku posudzovania programov odpadového hospodárstva (POH) obcí a pôvodcov odpadov v procese SEA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie) na základe novely zákona o odpadoch č
Zisti viac
Zverejnenie POH Nitrianskaho kraja a aktualizacia procesu schvalovania ostatnych POH krajov
Vo vestníku vlády SR bola dňa 30. 9. 2013 zverejnená VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Obvodného úradu životného prostredia Nitra č
Zisti viac
ZVEREJNENIE POH NITRIANSKEHO KRAJA A AKTUALIZÁCIA PROCESU SCHVAĽOVANIA OSTATNÝCH POH KRAJOV
Vo Vestníku vlády SR dňa 30. 9. 2013 bola zverejnená VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Obvodného úradu životného prostredia Nitra č
Zisti viac
Schválená novela zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov
Dňa 26. 9. 2013 bola na 75. schôdzi vlády SR schválená novela zákona č. 17/2004 Z
Zisti viac
Schválená novela zákona č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov
Dňa 26. 9. 2013 bola na 75. schôdzi vlády SR schválená novela zákona č. 17/2004 Z
Zisti viac
Vplyv miery znečistenia na efektivitu zberu
Jedným z často diskutovaných problémov miestnych samospráv je separovaný zber a predovšetkým náklady na jeho prevádzkovanie
Zisti viac
Verejná konzultácia smerníc EÚ upravujúca oblasť odpadov
V júni 2013 ohlásila Európska komisia možnosť zapojenia sa do procesu zmeny smerníc v odpadovom hospodárstve, a preto Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyzýva k účasti odbornú a širokú verejnosť vo veci verejných konzultácií k smerniciam 2008/98/ES, 1999/31/ES, 1994/62/ES upravujúcim oblasť odpadov
Zisti viac
Schválený legislatívny zámer zákona o odpadoch vládou SR
Dňa 3. 7. 2013 bol na 66. schôdzi vlády SR schválený Legislatívny zámer zákona o odpadoch
Zisti viac
Verejná konzultácia smerníc EÚ upravujúca oblasť odpadov
V júni 2013 ohlásila Európska komisia možnosť zapojenia sa do procesu zmeny smerníc v odpadovom hospodárstve, a preto Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyzýva k účasti odbornú a širokú verejnosť vo veci verejných konzultácií k smerniciam 2008/98/ES, 1999/31/ES, 1994/62/ES upravujúcim oblasť odpadov
Zisti viac