NOVINKY
OZV ENVI - PAK – Zoznam obcí 2020
OZV ENVI - PAK v zmysle platnej odpadovej legislatívy zaslala na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zoznam obcí, s ktorými má na kalendárny rok 2020 uzatvorené zmluvy o účasti v systéme združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov.
Zisti viac

EXPRA spája sily so Združením európskych výrobcov sklenených obalov

Organizácie zodpovednosti výrobcov v celej Európe sa zaväzujú zvyšovať kvalitu a efektívnosť recyklácie skla prostredníctvom triedeného zberu, kvalitnej recyklácie a výroby skla v uzavretých cykloch.
Zisti viac

Príjemné prežitie vianočných sviatkov 2019

Vážení starostovia, primátori a obchodní partneri!
Zisti viac
Priority, ktoré môžu pomôcť transformovať odpadovú politiku Európskej únie
Podporovať prechod na obehové hospodárstvo, resp. cirkulárnu ekonomiku v krajinách Európskej únie, znižovanie emisií skleníkových plynov či menšie využívanie prírodných zdrojov. To je len malá časť priorít, ktoré zverejnila The Waste Prevent Coalition (ktorú tvorí sedem európskych občianskych organizácií), ktorými chce podporiť predchádzanie vzniku odpadu či dizajn produktov.
Zisti viac

Ako efektívne plniť environmentálne ciele v SR

Nakladanie s odpadom je jednou z veľmi dôležitých tém, a to z dôvodu udržateľnosti kvality životného prostredia, rastu ekonomiky a spotreby.
Zisti viac
OZV ENVI - PAK v treťom štvrťroku 2019
Už od nášho založenia v roku 2003 je našou prioritou neustále zefektívňovanie systému triedeného zberu, zhodnocovania a recyklácie a optimalizovanie jeho nákladovosti. Sme transparentnou spoločnosťou a fungujeme na princípe spolupráce všetkých subjektov podieľajúcich sa na toku odpadov. Správa o činnosti je pravidelným zhodnotením našich aktivít.
Zisti viac

Novembrová recyklosúťaž už pozná víťaza!

Tvorcami najlepšieho a najoriginálnejšieho návrhu série recyklokošov sa stali žiaci zo Základnej školy s materskou školou v obci Michal nad Žitavou. Spomedzi množstva námetov, ktoré prišli do súťaže, vybrala porota práve Dinokoše od žiakov zo školy v novozámockom okrese. Keďže do súťaže prišlo veľké množstvo výborných prác, spoločnosť OZV ENVI-PAK sa rozhodla oceniť ešte ďalšie dva návrhy zo škôl v Snine a Nižnom Hrušove, ktoré zaujali svojou nápaditosťou.
Zisti viac

Sumárna evidencia odpadov za 3. štvrťrok 2019

Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK, a.s. zverejňuje evidenciu celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov a množstva vykúpených odpadov za 3. štvrťrok 2019.
Zisti viac

Nová súťaž! Staňte sa dizajnérmi a navrhnite sériu recyklokošov

Zapojte sa do súťaže OZV ENVI-PAK, staňte sa spolutvorcami nápadu, ako lepšie triediť odpad na školách a pomôžte tak ku krajšiemu životnému prostrediu na Slovensku! Víťazný nápad vyhrá nielen skvelé ceny, edukačné pomôcky, výlet pre celú triedu na triediacu linku, ale stane sa aj inšpiráciou edukačného materiálu pre ostatné školy. Buďte práve vy inšpiráciou pre celé Slovensko!
Zisti viac
Nech nemáme z cintorínov po Dušičkách smetiská
Opäť si pripomenieme Sviatok všetkých svätých a po ňom Sviatok všetkých verných zosnulých, ľudovo nazývané aj Dušičky, ktoré sú tradíciou nielen na Slovensku. Začiatok novembra je u nás spájaný so spomienkami na tých, ktorí už nie sú medzi nami. Svoju úctu a to, že nám chýbajú, sme si zvykli prejavovať vyzdobením miest ich posledného odpočinku. Obchody sú celé týždne pred sviatkami preplnené umelými kyticami a kahancami. Zamysleli sme sa niekedy, či naozaj potrebujú naši blízki až takúto umelú „parádu“?
Zisti viac