NOVINKY
ISO štandardy pre obaly a životné prostredie
Nedávno boli publikované nové medzinárodné normy ISO pre obaly a životné prostredie
Zisti viac
Ukončenie medzirezortného pripomienkového konania k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z.o odpadoch a k Legislatívnemu zámeru zákona o odpadoc
Dňa 23. 5. 2013 bolo ukončené medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č
Zisti viac
Ukončenie medzirezortného pripomienkového konania k návrhu zákona o odpadoch
Dňa 23. 5. 2013 bolo ukončené medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č
Zisti viac
Verejné prerokovanie POH Banskobystrického a Košického kraja
Dovoľujeme si Vás informovať o priebehu schvaľovania dokumentu: „ Program odpadového hospodárstva (POH) kraja“ (posudzovanie vplyvov na životné prostredie) v zmysle zákona č
Zisti viac
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch
dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 17. 6. 2013 zverejnilo MŽP SR v rámci medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona č
Zisti viac
Zelená kniha
Dňa 7. 3. 2013 bola Európskou komisiou vydaná  tzv. „ZELENÁ KNIHA“, ktorá je novou stratégiou pre riešenie problematiky plastového odpadu v životnom prostredí
Zisti viac
Návrh legislatívneho zámeru zákona o odpadoch
Dňa 10. 5. 2013 zverejnilo MŽP SR návrh Legislatívneho zámeru zákona o odpadoch do medzirezortného pripomienkového konania
Zisti viac
Legislatívny zámer o odpadoch v medzirezortnom pripomienkovom konaní
Dňa 10. 5. 2013 zverejnilo MŽP SR Legislatívny zámer zákona o odpadoch do medzirezortného pripomienkového konania
Zisti viac
Nová stratégia európskej komisie pre riešenie problematiky plastového odpadu, tzv. „Zelená kniha“
V marci 2013 bola Európskou komisiou vydaná tzv. „ZELENÁ KNIHA“, ktorá je novou stratégiou pre riešenie problematiky plastového odpadu v životnom prostredí
Zisti viac
Ukončené medzirezortné pripomienkové konanie k novele vyhlášky č. 283/2001 z.z.
Dňa 16. 4. 2013 bolo ukončené medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu novely vyhlášky č
Zisti viac