NOVINKY
Triedený zber odpadov na Slovensku rastie
Potvrdili to aj údaje ministerstva životného prostredia. Prvé ucelené celoročné výsledky od zavedenia rozšírenej zodpovednosti výrobcov potvrdzujú, že množstvo vytriedeného odpadu sa zvyšuje.
Zisti viac
ENVI - PAK vzdelával deti i dospelých na ekofestivale v Nitre
Hlavným cieľom festivalu, ktorý sa konal v priestoroch nitrianskeho Agrokomplexu v dňoch 15. a 16. júna 2018 bola prezentácia organizácií venujúcich sa ochrane prírody, environmentálnej výchove ako aj propagácii a aplikovaniu princípov udržateľného spôsobu života.
Zisti viac
Sabinov a ENVI - PAK spoločne zvyšujú environmentálne povedomie
V piatok 15. júna sa v rámci Sabinovského jarmoku konala okrem iného i osveta účastníkov v triedení odpadu.
Zisti viac
Medzinárodný program Superbrands ocenil ENVI - PAK
Slovenskí spotrebitelia a komisia expertov Brand Council, programu Slovak Superbrands udelila spoločnosti ENVI - PAK cenu Slovak Business Superbrands 2018.
Zisti viac

Envirojar 2018 v Dubnici nad Váhom

OZV ENVI-PAK si aj tento rok zorganizoval spoločne s mestom Dubnica nad Váhom Dubnickú ENVIROJAR 2018 so žiakmi materských a základných škôl.
Zisti viac
Slovensko najlepšie na svete: dokázali to Mladí reportéri pre životné prostredie
Slovenskí enviro-žurnalisti opäť potvrdili, že sú v programe svetovou elitou. Spomedzi 35 krajín zapojených do programu získali v medzinárodnej súťaži neuveriteľné štyri prvé miesta a dve čestné uznania. Tento úspech dosiahli vďaka kvalitným reportážam postaveným na investigatíve, ktoré priniesli aj reálne zmeny v oblasti životného prostredia na regionálnej či lokálnej úrovni.
Zisti viac
ENVI - PAK na Dňoch energie a ekológie v Bratislave
V sobotu 2. júna 2018 v areáli obchodného domu IKEA v Bratislave prebiehalo eko osvetové podujatie Deň ENERGIE a EKOLÓGIE na Slovensku – DENS 2018, určené hlavne pre celé rodiny s deťmi. Podujatie sa nieslo v duchu „Byť Eko je In, buďte Eko aj Vy“!
Zisti viac

OZV ENVI-PAK na banskoštiavnickom Starom zámku

V areáli hradu sa konal 21. ročník Festivalu kumštu, remesla a zábavy s bohatým programom. Na svoje si prišli deti aj dospelí. Návštevníci sa okrem bohatého programu mali možnosť dozvedieť i to, ako minimalizovať a správne triediť odpad.
Zisti viac
Deň Zeme 2018 so spoločnosťou OSRAM
Deň Zeme sa každoročne pripomína celému svetu 22.apríla. Nebolo tomu inak ani v spoločnosti OSRAM, kde sme spoločne pre zamestnancov pripravili bohatý program zameraný na triedenie odpadu.
Zisti viac
„Test ekologickej inteligencie“ má víťazov
Online vzdelávací projekt „Test ekologickej inteligencie“ má víťazov. Už po druhý krát sa ekologicky uvedomelá verejnosť mala možnosť zapojiť do súťaže „Test ekologickej inteligencie“ vyhlásenej spoločnosťou ENVI - PAK prostredníctvom stránky www.triedime.sk. Obe časti sa niesli v duchu rozšírenia poznatkov o triedení a minimalizovaní tvorby odpadu.
Zisti viac