NOVINKY

Vyhlášky k novému zákonu o odpadoch boli zverejnené

V Zbierke zákonov boli zverejnené vyhlášky k novému zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Rovnako ako nový zákon o odpadoch nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2016. Prinášame vám ich znenie.
Zisti viac
Európska komisia schválila balík obehového hospodárstva
 Európska komisia dňa 2. decembra 2015 prijala nový ambiciózny balík legislatívy obehového hospodárstva, ktorý Európu prostredníctvom navrhovaných opatrení nasmeruje k novému systému fungovania ekonomiky
Zisti viac
Ministerstvo schválilo vyhlášky k novému zákonu o odpadoch
Ministerstvo životného prostredia SR schválilo sedem vykonávacích predpisov k novému zákonu č. 79/2015 Z. z.
Zisti viac
Vyhlášky k novému zákonu o odpadoch
Vyhláška, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov Predmetom vyhlášky je zoznam skupín, podskupín, druhov a poddruhov odpadov, ktoré slúžia na zaradenie odpadu, zoznam nebezpečných vlastností odpadov podľa Bazilejského dohovoru, zoznam skupín odpadov podliehajúcich režimu kontroly a zoznam škodlivých látok podľa Bazilejského dohovoru, ako aj postup na posúdenie nebezpečných vlastností odpadu a klasifikáciu odpadu ako nebezpečného odpadu
Zisti viac
Usmernenia pre samosprávy k novému zákonu o odpadoch
V súvislosti s novým zákonom o odpadoch, ktorý nadobúda účinnosť 1
Zisti viac
Aktuálne v TV Ružinov - diskusia o odpadoch
Slovenské domácnosti sa učia triediť papier, sklo, plasty i kovy. Deväť z desiatich Slovákov si uvedomuje, že triedenie odpadu je pre naše životné prostredie dôležité
Zisti viac
Aktuálne v Obecných novinách - Príloha o odpadovom hospodárstve
Príloha sa venuje kritériám výberu budúcej organizácie zodpovednosti výrobcov
Zisti viac
TA3 - Analýzy a trendy - Ako vytriediť viac odpadu
Celý priebeh diskusnej relácie:
Zisti viac
Zoznam katastrálnych území a ich častí, v ktorých je držiteľ odpadu povinný zabezpečiť odpad pred prístupom medveďa hnedého
Podľa § 14 ods. 1 písm. j) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch je jednou z povinností držiteľa odpadu zabezpečenie odpadu pred prístupom medveďa hnedého (Ursus arctos) v ustanovených oblastiach
Zisti viac
Program odpadového hospodárstva SR na roky 2016 – 2020
Dňa 14. októbra 2015 Vláda Slovenskej republiky schválila Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020 (ďalej len „POH SR“)
Zisti viac