NOVINKY
1. Aké povinnosti vyplývajú z návrhu zákona o odpadoch pre malé prevádzky uvádzajúce na trh výrobky, ktoré sa balia, pričom množstvo obalov je do 200 kg?
Podľa aktuálne platného zákona č. 119/2010 o obaloch povinné osoby, ktoré uvedú na trh alebo do obehu menej ako 200 kg obalov za kalendárny rok, nie sú povinné plniť záväzné limity zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov
Zisti viac
Zákon o obaloch v praxi
TERMÍNY A MIESTA KONANIA: •    29. 4. 2015 Bratislava: ENVI-PAK, a
Zisti viac
Zákon o obaloch v praxi - Výkazy
  Doba trvania: 10:00 - 13:00 Termíny a miesta konania:  BRATISLAVA 12
Zisti viac
Legislatíva odpadového hospodárstva SR aj EÚ smeruje k zmenám
Legislatíva odpadového hospodárstva je živou témou nielen na území Slovenskej republiky, ale aj na pôde Európskej únie
Zisti viac
Návrh zákona o odpadoch bol odoslaný do NRSR
Po tom, čo Vláda Slovenskej republiky 17. 12. 2014 schválila návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bol návrh zákona 7
Zisti viac
Odpovede na Vaše otázky k novému zákonu o odpadoch nájdete v klientskej zóne
Pripravovaný nový zákon o odpadoch, schválený vládou SR 17.12.2014, prinesie so sebou niekoľko zásadných zmien
Zisti viac
Odborný seminár k návrhu nového zákona o odpadoch
Dňa 12. 11. 2014 sa uskutočnil odborný seminár k návrhu nového Zákona o odpadoch určený výrobcom a dovozcom
Zisti viac
ENVI-PAK vstupuje do nového roka s potvrdením vysokej kvality manažérskeho systému
Koncom roka 2014 bola oprávnená organizácia ENVI-PAK opätovne úspešne certifikovaná
Zisti viac
Na 5. ročník konferencie Samospráva a triedený zber sa prihláste do konca septembra
5. ročník odbornej konferencie Samospráva a triedený zber 2014 sa blíži
Zisti viac

Návrh zákona o odpadoch postúpil v legislatívnom procese do ďalšej fázy

Príprava nového zákona o odpadoch sa blíži do svojej finálnej fázy.
Zisti viac