NOVINKY
§ 58 zákona o odpadoch zrušený
Povinnosti pôvodcu odpadu z obalov, ktorý nie je súčasťou komunálneho odpadu, definované v § 58 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch sú zrušené. Rozhodla o tom NR SR, keď schválila novelu zákona, ktorá prináša viacero zmien do odpadového hospodárstva Slovenskej republiky. Novelou sa zrušil celý § 58 s účinnosťou od 1. januára 2017. To znamená, že povinnosti podľa § 58 zákona si pôvodcovia obalov (výrobcovia, dovozcovia, baliči a plniči obalov) musia plniť ešte do 31.12.2016.
Zisti viac
Triedilo sa aj na Vranovskom jarmoku
Čo triedenie znamená pre Vranovčanov sme sa pýtali na XXV. Vranovskom jarmoku. Mnohí ho považujú za dôležité a berú ho ako súčasť bežného života. Našli sa i takí, čo netriedia vôbec, ale mali záujem naučiť sa to. Stretli sme sa s veľkým záujmom škôl o triedenie odpadu. Mesto Vranov ich informovalo o našich aktivitách na Vranovskom jarmoku, oni neváhali a v pravidelných intervaloch vysielali celé triedy pozrieť sa, ako správne triediť odpad. 
Zisti viac
ENVI - PAK vzdelával na jarmoku v Považskej Bystrici
Na tradičnom Považskobystrickom jarmoku sa zišlo mnoho obyvateľov, starších, mladších i tých najmenších
Zisti viac
Učili sme triediť odpad na Žilinských dňoch zdravia
Prostredie okolo nás je pre zdravie človeka veľmi dôležité. Ako sa správať k životnému prostrediu, neznečisťovať ho, neplytvať energiami, vodou a najmä ako triediť odpad sme učili na Žilinských dňoch zdravia
Zisti viac
Ak občania znečistia nádobu na triedený zber odpadom, ktorý do nej nepatrí, zaplatia ju sami
Triedený odpad sa najčastejšie sústreďuje na štyri hlavné komodity, a to na papier, plast, sklo a kovy. Pri správnom triedení môže putovať na ďalšie zhodnotenie. Čo však v prípade, ak obyvateľ vhodí do nádoby nevhodný či znehodnotený odpad? Je možné obsah takejto nádoby na triediacej linke dotriediť?
Zisti viac
Triedenie je zábava. Učíme deti triediť hravo.
Predstavte si, že vaše dieťa miluje triedenie odpadu. Doma hádže plastové fľaše z džúsu do žltého a papier do modrého smetného koša
Zisti viac
Deň bezpečnosti v Mochovciach
Zamestnanci a dodávatelia elektrární Mochovce sa učili správne triediť odpad
Zisti viac
Triedenie na Dubnickej Envirojari malo úspech
Mesto Dubnica nad Váhom aj roku 2016 organizovalo akciu venovanú deťom a životnému prostrediu pod názvom Dubnická envirojar, ktorá sa konala 22
Zisti viac
Nebuď lenivý a trieď odpad! Pomôže ti Triedime.sk!
Umývaš si zuby, došla ti pasta a ty sa rozhoduješ kam s tubou? Do komunálu? Do žltého kontajnera? Alebo si si priateľmi na párty objednal pizzu a papierový obal z nej je mastný? Kam s ním? Priznaj si, že aj tvoje triedenie by mohlo byť oveľa lepšie a mohol by si sa chovať zodpovednejšie. Lenivosťou ďaleko nezájdeme!
Zisti viac
Letné hry komunikácie sa niesli v znamení triedenia odpadu a ekológie
Zástupcovia médií a reklamnej brandže sa už po 19. krát stretli na Hrách komunikácie, ktoré sa tentoraz konali vo Vysokých Tatrách
Zisti viac