NOVINKY
Pro Europe Newsletter – Jar 2012
Jarný newsletter poskytuje aktuálne informácie o poslednom vývoji v EÚ, ktoré majú význam pre sektor recyklácie obalov
Zisti viac
Novela vyhlášky MŽP SR k zákonu 283/2001 Z.z. o odpadoch
Dňa 25. 3. 2012 zverejnilo MŽP SR v rámci medzirezortného pripomienkového konania návrh novely vyhlášky č
Zisti viac

Nový návrh Smernice, ktorou sa mení a dopĺňa Smernica o obaloch

Smernica rady, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalovNový návrh Smernice, ktorou sa mení a dopĺňa Smernica o obaloch, bol predložený Rade a postúpený Európskemu parlamentu
Zisti viac

Vyčíslili sme účinky zberu a recyklácie odpadov z obalov na životné prostredie

Triedenie a recyklácia sú všeobecne považované za činnosti priaznivé pre životné prostredie a za jednu z hlavných ciest k trvalo udržateľnému rozvoju
Zisti viac
Ak nepríde k zásadnej zmene, Slovensko nedokáže splniť ciele stanovené v Rámcovej smernici o odpadoch
Jednými z najzávažnejších cieľov, ktoré prináša implementácia Smernice Európskeho Parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade (rámcovej smernice o odpadoch) do právneho poriadku SR, je zvýšiť množstvo komunálneho odpadu, ktorý bude pripravený na opätovné použitie
Zisti viac
Pro Europe Newsletter – Zima 2011
Zima 2011 bola pre Pro Europe naozaj rušná. V aktuálnom newslettri nájdete informácie o nedávnych aktivitách Pro Europe a rovnako aj krátky pohľad na aktuálny vývoj v Európskej únii, ktorý je pre Pro Europe relevantný
Zisti viac
Nový zákon o odpadoch súčasná vláda schvaľovať nebude
Slovenská republika sa zaviazala transponovať európsku smernicu 2008/98/ES o odpade do slovenskej legislatívy do 12
Zisti viac
Program odpadového hospodárstva pripravený do medzirezortného pripomienkového konania
11. novembra 2011 sa uskutočnilo verejné prerokovanie Programu odpadového hospodárstva SR (ďalej aj „POH“) na roky 2011 – 2015, ktorý už prešiel hodnotením posudzovania vplyvov na životné prostredie SEA (Strategic Environmental Assessement)
Zisti viac

Smeruje Slovensko k recyklačnej spoločnosti?

Prezentácia a textová časť prezentácie na kongrese Deň odpadového hospodárstva 2011.
Zisti viac
Pro Europe Newsletter – Jeseň 2011
Tohtoročné jesenné vydanie newslettera PRO EUROPE prináša aktuálne informácie o nedávnej činnosti PRO EUROPE a jej členov, udalosti v Európskej únii, ako aj príspevok od severoamerických členov spoza Atlantiku
Zisti viac