NOVINKY
Konferencia Samospráva a triedený zber 2014
Nový zákon o odpadoch bude najväčšou zmenou v odpadovom hospodárstve za posledných 12 rokov Rozšírená zodpovednosť výrobcov, ktorá bude znamenať delenú zodpovednosť za odpady medzi výrobcov a samosprávy, bude znamenať najväčšiu zmenu v odpadovom hospodárstve za 12 rokov, zhodlo sa na tom takmer 200 účastníkov konferencie Samospráva triedený zber 2014, ktorá sa konala 9
Zisti viac
Povinnosti vyplývajúce zo zákona 359/2007 o prevencii a náprave environmentálnych škôd
V súvislosti s blížiacim sa dátumom účinnosti Čl. 1 §13 Zákona 359/2007 Z
Zisti viac
ENVI-PAK je partnerom najväčšieho filmového festivalu Ekotopfilm
20. októbra odštartoval v bratislavskom hoteli Tatra 41. ročník Medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm
Zisti viac
ENVI-PAK a PRO EUROPE zorganizovali v Bratislave konferenciu na tému spolupráca oprávnených organizácií so zberovými spoločnosťami, miestnymi samosprávami a spracovateľmi
V dňoch 26. až 28. novembra 2008 sa v Bratislave uskutočnilo stretnutie zástupcov z 30 európskych krajín a Kanady združených v organizácii Pro-Europe
Zisti viac
OZNAČOVANIE VÝROBKOV OCHRANNOU ZNÁMKOU ZELENÝ BOD JE PRE SLOVÁKOV DÔLEŽITÉ
Environmentálne aktivity a „zelený“ prístup k životnému prostrediu sú pre obyvateľov Slovenska dôležité
Zisti viac
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc
Úradný vestník Európskej únie (Official Journal) zverejnil dňa 22. 11. 2008 znenie novej smernice 2008/98/ES o odpade
Zisti viac
Návrh nového zákona o odpadoch ministerstvo sťahuje z legislatívneho procesu
Pripravovaný návrh zákona o odpadoch Ministerstvo životného prostredia SR sťahuje z legislatívneho procesu
Zisti viac
Odpadové hospodárstvo EÚ – Slovensko takmer na chvoste
Nová správa o hospodárení členských štátov s komunálnym odpadom naznačuje, že v rámci EÚ existujú znepokojujúce rozdiely.
Zisti viac
ENVI-PAK usporiadal odborný seminár k návrhu zákona o odpadoch
Dňa 12. 11. sa v bratislavskom kongresovom centre Technopol uskutočnil odborný seminár k návrhu nového zákona o odpadoch, ktorý pripravil ENVI-PAK pre výrobcov a dovozcov
Zisti viac
ENVI-PAK sa ako člen ProEurope zúčastnil stretnutia, ktoré má vyriešiť celoeurópsky problém – kam so separovaným odpadom
Oprávnená organizácia ENVI-PAK zastupovala 13. februára 2009 Slovenskú republiku na odbornom fóre, ktorého úlohou bolo nájsť účinný spôsob riešenia akútneho stavu na trhu druhotných surovín
Zisti viac