NOVINKY
Zákon o obaloch v praxi - Výkazy
  Doba trvania: 10:00 - 13:00 Termíny a miesta konania:  BRATISLAVA 12
Zisti viac
Legislatíva odpadového hospodárstva SR aj EÚ smeruje k zmenám
Legislatíva odpadového hospodárstva je živou témou nielen na území Slovenskej republiky, ale aj na pôde Európskej únie
Zisti viac
Návrh zákona o odpadoch bol odoslaný do NRSR
Po tom, čo Vláda Slovenskej republiky 17. 12. 2014 schválila návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bol návrh zákona 7
Zisti viac
Odpovede na Vaše otázky k novému zákonu o odpadoch nájdete v klientskej zóne
Pripravovaný nový zákon o odpadoch, schválený vládou SR 17.12.2014, prinesie so sebou niekoľko zásadných zmien
Zisti viac
Odborný seminár k návrhu nového zákona o odpadoch
Dňa 12. 11. 2014 sa uskutočnil odborný seminár k návrhu nového Zákona o odpadoch určený výrobcom a dovozcom
Zisti viac
ENVI-PAK vstupuje do nového roka s potvrdením vysokej kvality manažérskeho systému
Koncom roka 2014 bola oprávnená organizácia ENVI-PAK opätovne úspešne certifikovaná
Zisti viac
Na 5. ročník konferencie Samospráva a triedený zber sa prihláste do konca septembra
5. ročník odbornej konferencie Samospráva a triedený zber 2014 sa blíži
Zisti viac

Návrh zákona o odpadoch postúpil v legislatívnom procese do ďalšej fázy

Príprava nového zákona o odpadoch sa blíži do svojej finálnej fázy.
Zisti viac
Predbežné stanovisko SR k návrhu smernice o nakladaní s odpadom
Dňa 30. 7. 2014 predložilo MŽP SR v rámci medzirezortného pripomienkového konania predbežné stanovisko k Návrhu SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade, smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov, smernica 1999/31/ES o skládkach odpadov, smernica 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti, smernica 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch a smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení
Zisti viac
Samosprávy sa môžu prihlásiť do Súťaže o Ekologický počin roka už len do 19. 9.
Mestá a obce sa môžu zapojiť do súťaže o Ekologický počin roka už iba do zajtra 19
Zisti viac