NOVINKY

Úroveň triedenia odpadu v mestách a obciach na Slovensku

Ako sa separuje v mestách a obciach na Slovensku? Koľko odpadu sa vlastne v mestách a obciach prostredníctvom separovaného zberu vyzbiera?
Zisti viac
Analýza recyklačného fondu vypracovaná ministerstvom životného prostredia SR
V nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2010 – 2014  Ministerstvo životného prostredia SR vypracovalo Analýzu činnosti Recyklačného fondu za účelom prehodnotenia jeho fungovania a existencie
Zisti viac
Pro Europe Newsletter – Jar 2011
Jarné vydanie PRO Europe Newslettra – príspevky členov PRO Europe, vývoj v oblasti obalov v Európskej únii a niekoľko pozitívnych správ z PRO Europe
Zisti viac
ENVI-PAK o Separovaní odpadu v televízii TA3
16. novembra 2010 o 20.45 hod., bola hosťom relácie Labyrint v televízii TA3 generálna riaditeľka oprávnenej organizácie ENVI-PAK, Hana Nováková MBA, ktorá hovorila o triedení odpadu
Zisti viac

ENVI-PAK vystúpil na seminári k novej európskej smernici o odpadoch

Cieľom bola výmena informácií a zvýšenie povedomia o novej rámcovej smernici o odpadoch (2008/98/ES)
Zisti viac

Budúcnosť financovania separovaného zberu na konferencii v Banskej Bystrici

ENVI-PAK ocenil najlepšie separujúce mestá a obce na Slovensku finančnou odmenou 10
Zisti viac
Služby ENVI-PAK pre miestne samosprávy i povinné osoby v televízii TA3
V piatok, 24. septembra 2010 o 20.45 hod., bola hosťom relácie Manažment generálna riaditeľka oprávnenej organizácie ENVI-PAK, Hana Nováková MBA, ktorá hovorila o priamej finančnej podpore separovaného zberu v mestách a obciach
Zisti viac
Rozhodnutie Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
Rada Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „Rada úradu“) vydala rozhodnutie, ktorým konštatovala porušenie súťažných pravidiel zo strany spoločnosti ENVI-PAK
Zisti viac
TA3: ENVI-PAK o podpore pre mestá a obce
V utorok, 22. júna 2010 o 20.45 hod., bola hosťom relácie Labyrint na TA3 generálna riaditeľka oprávnenej organizácie ENVI-PAK, Hana Nováková MBA, ktorá hovorila o priamej finančnej podpore, ktorú ENVI-PAK ponúka mestám a obciam za všetok odpad z obalov vyzbieraný na území obce a následne odovzdaný na recykláciu
Zisti viac
ENVI-PAK o podpore pre mestá a obce
V utorok, 22. júna 2010 o 20.45 hod., bola hosťom relácie Labyrint na TA3 generálna riaditeľka oprávnenej organizácie ENVI-PAK, Hana Nováková MBA, ktorá hovorila o priamej finančnej podpore, ktorú ENVI-PAK ponúka mestám a obciam za všetok odpad z obalov vyzbieraný na území obce a následne odovzdaný na recykláciu
Zisti viac