NOVINKY
Na 5. ročník konferencie Samospráva a triedený zber sa prihláste do konca septembra
5. ročník odbornej konferencie Samospráva a triedený zber 2014 sa blíži
Zisti viac

Návrh zákona o odpadoch postúpil v legislatívnom procese do ďalšej fázy

Príprava nového zákona o odpadoch sa blíži do svojej finálnej fázy.
Zisti viac
Predbežné stanovisko SR k návrhu smernice o nakladaní s odpadom
Dňa 30. 7. 2014 predložilo MŽP SR v rámci medzirezortného pripomienkového konania predbežné stanovisko k Návrhu SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade, smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov, smernica 1999/31/ES o skládkach odpadov, smernica 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti, smernica 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch a smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení
Zisti viac
Samosprávy sa môžu prihlásiť do Súťaže o Ekologický počin roka už len do 19. 9.
Mestá a obce sa môžu zapojiť do súťaže o Ekologický počin roka už iba do zajtra 19
Zisti viac
Schválená novela zákona o posudzovaní v plyvov na životné prostredie
Dňa 2. 7. 2014 Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č
Zisti viac
Pro Europe - Environmentálne výchova - cesta k udržatelnému rozvoju
Brožúra Environmentálna výchova – cesta k udržateľnému rozvoju poukazuje na to, že len vedomé budovanie a pochopenie komplexných vzťahov a správania sa ľudí k problémom životného prostredia budú môcť nájsť riešenie v dlhodobom horizonte
Zisti viac
Zmeny v zákone o miestnych daniach a poplatku
Dňa 1. 5. 2014 bolo ukončené medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č
Zisti viac
Medzirezortné pripomienkové konanie k novému zákonu o odpadoch bolo ukončené
Medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona o odpadoch bolo 6
Zisti viac

Nový zákon o odpadoch je v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Dňa 11. 4. 2014 predložilo MŽP SR v rámci medzirezortného pripomienkového konania návrh nového zákona o odpadoch
Zisti viac
Schválené POH Bratislavského kraja, Senice a Skalice 2011-2015
Vo Vestníku vlády SR bola dňa 31. 3. 2014 zverejnená VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Okresného úradu Bratislava č
Zisti viac