NOVINKY
ENVI-PAK sa zúčastnil na výstave R.I.S. v Banskej Bystrici
Spoločnosť ENVI-PAK sa v dňoch 24. až 27. apríla zúčastnila na výstave Recyklácia, Inovácia, Separácia, ktorá sa uskutočnila v v Banskej Bystrici
Zisti viac
MŽP posunulo návrh zákona do ďalšieho legislatívneho konania
Ministerstvo životného prostredia SR ukončilo proces vyhodnocovania a zapracovávania pripomienok k návrhu zákona o odpadoch, ktoré boli uplatnené v rámci medzirezortného pripomienkového konania
Zisti viac
V Lepšom svete budeme triediť odpad a tvoriť s Ferom Guldanom
Ak vás zaujíma ako správne triediť odpad a chcete to naučiť aj vaše ratolesti, príďte 14
Zisti viac
Vernisáž výstavy a festival environmentálneho filmu
Foxconn Slovakia, spol. s r.o. a Vlastivedné múzeum v Hlohovci v spolupráci s oprávnenou organizáciou ENVI-PAK, Trnavským samosprávnym krajom, ADVERTA, s
Zisti viac
Aj ľudia s mentálnym znevýhodnením dokážu triediť odpad
V Lepšom svete, zariadení pre ľudí s mentálnym znevýhodnením, sme strávili príjemné popoludnie pri triedení odpadu
Zisti viac
Výstava VIA NATURAE a festival environmentálneho filmu
Foxconn Slovakia, spol. s r.o. a Vlastivedné múzeum v Hlohovci v spolupráci s oprávnenou organizáciou ENVI-PAK, Trnavským samosprávnym krajom, ADVERTA, s
Zisti viac
ZELENÝ BOD popularizuje medzi mladými ľuďmi separovanie odpadu
ZELENÝ BOD na Slovensku štartuje iniciatívu, ktorej cieľom je ukázať mladým ľuďom, ako môžu aj oni prispieť k zlepšeniu životného prostredia
Zisti viac
POH SR na roky 2011 - 2015 predložený do vlády
21. februára 2012 bol do Vlády predložený Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2011 až 2015
Zisti viac
ENVI-PAK spustil informačnú kampaň o „ZELENOM BODE“
Spoločnosť ENVI-PAK, a.s. - majiteľ exkluzívnej licencie na používanie registrovanej ochrannej známky „ZELENÝ BOD“ na Slovensku spustila reklamnú kampaň, ktorej cieľom je upozorniť povinné osoby používajúce na obaloch svojich výrobkov logo „ZELENÝ BOD“, že tento symbol je registrovaná ochranná známka, na ktorú sa vzťahujú autorské práva
Zisti viac
Vláda SR schválila Program odpadového hospodárstva na roky 2011 – 2015
Dňa 22. Februára 2012 schválila Vláda SR nový Program odpadového hospodárstva (POH) SR na roky 2011 – 2015, ktorý predstavuje strategické ciele odpadového hospodárstva do roku 2015
Zisti viac