NOVINKY
Ukončenie medzirezortného pripomienkového konania k návrhu zákona o odpadoch
Dňa 23. 5. 2013 bolo ukončené medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č
Zisti viac
Verejné prerokovanie POH Banskobystrického a Košického kraja
Dovoľujeme si Vás informovať o priebehu schvaľovania dokumentu: „ Program odpadového hospodárstva (POH) kraja“ (posudzovanie vplyvov na životné prostredie) v zmysle zákona č
Zisti viac
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch
dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 17. 6. 2013 zverejnilo MŽP SR v rámci medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona č
Zisti viac
Zelená kniha
Dňa 7. 3. 2013 bola Európskou komisiou vydaná  tzv. „ZELENÁ KNIHA“, ktorá je novou stratégiou pre riešenie problematiky plastového odpadu v životnom prostredí
Zisti viac
Návrh legislatívneho zámeru zákona o odpadoch
Dňa 10. 5. 2013 zverejnilo MŽP SR návrh Legislatívneho zámeru zákona o odpadoch do medzirezortného pripomienkového konania
Zisti viac
Legislatívny zámer o odpadoch v medzirezortnom pripomienkovom konaní
Dňa 10. 5. 2013 zverejnilo MŽP SR Legislatívny zámer zákona o odpadoch do medzirezortného pripomienkového konania
Zisti viac
Nová stratégia európskej komisie pre riešenie problematiky plastového odpadu, tzv. „Zelená kniha“
V marci 2013 bola Európskou komisiou vydaná tzv. „ZELENÁ KNIHA“, ktorá je novou stratégiou pre riešenie problematiky plastového odpadu v životnom prostredí
Zisti viac
Ukončené medzirezortné pripomienkové konanie k novele vyhlášky č. 283/2001 z.z.
Dňa 16. 4. 2013 bolo ukončené medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu novely vyhlášky č
Zisti viac
Analýza stavu triedeného zberu v mestách a obciach Slovenska za rok 2012
Oprávnená organizácia ENVI-PAK zhromažďuje údaje o stave odpadového hospodárstva v Slovenskej republike už od svojho vzniku, t
Zisti viac

Novela vyhlášky MŽP SR k Zákonu č. 283/2001 Z. z. o odpadoch

Dňa 25. 3. 2012 zverejnilo MŽP SR v rámci medzirezortného pripomienkového konania návrh novely vyhlášky č. 283/2001 Z.z.
Zisti viac