NOVINKY
Vplyv miery znečistenia na efektivitu zberu
Jedným z často diskutovaných problémov miestnych samospráv je separovaný zber a predovšetkým náklady na jeho prevádzkovanie
Zisti viac

Verejná konzultácia smerníc EÚ upravujúca oblasť odpadov

V júni 2013 ohlásila Európska komisia možnosť zapojenia sa do procesu zmeny smerníc v odpadovom hospodárstve, a preto Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyzýva k účasti odbornú a širokú verejnosť vo veci verejných konzultácií k smerniciam 2008/98/ES, 1999/31/ES, 1994/62/ES upravujúcim oblasť odpadov.
Zisti viac
Schválený legislatívny zámer zákona o odpadoch vládou SR
Dňa 3. 7. 2013 bol na 66. schôdzi vlády SR schválený Legislatívny zámer zákona o odpadoch
Zisti viac

Návrh novely zákona č. 17/2004 z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov

Dňa 17. 6. 2013 zverejnilo MŽP SR v rámci medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona
Zisti viac
Rozhovor v RTVS s Ing. Romanom Vandákom
Čo si myslia mladí ľudia o triedení odpadu, našom vzťahu k životnému prostrediu a aké je naše environmentálne povedomie a legislatívne znalosti sa redaktorka slovenského rozhlasu pozhovárala s Ing
Zisti viac
ISO štandardy pre obaly a životné prostredie
Nedávno boli publikované nové medzinárodné normy ISO pre obaly a životné prostredie
Zisti viac
Ukončenie medzirezortného pripomienkového konania k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z.o odpadoch a k Legislatívnemu zámeru zákona o odpadoc
Dňa 23. 5. 2013 bolo ukončené medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č
Zisti viac
Ukončenie medzirezortného pripomienkového konania k návrhu zákona o odpadoch
Dňa 23. 5. 2013 bolo ukončené medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č
Zisti viac
Verejné prerokovanie POH Banskobystrického a Košického kraja
Dovoľujeme si Vás informovať o priebehu schvaľovania dokumentu: „ Program odpadového hospodárstva (POH) kraja“ (posudzovanie vplyvov na životné prostredie) v zmysle zákona č
Zisti viac
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch
dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 17. 6. 2013 zverejnilo MŽP SR v rámci medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona č
Zisti viac