NOVINKY
Informácia k legislatívnemu procesu k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dňa 30. 06. 2009 sa na 39. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky hlasovalo v druhom a treťom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č
Zisti viac

Informácia k legislatívnemu procesu k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch

Dňa 30. 06. 2009 sa na 39. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky hlasovalo v druhom a treťom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neorších predpisov.
Zisti viac

Vyjadrenie Európskej komisie k ochrannej známke „ZELENÝ BOD“

Spoločnosť ENVI-PAK, a.s. ako držiteľ exkluzívnej licencie na používanie registrovanej ochrannej známky „ZELENÝ BOD“ pre Slovenskú republiku, víta postoj európskych inštitúcií, ktoré potvrdili, že ENVI-PAK koná v súvislosti s ochrannou práv k registrovanej známke „ZELENÝ BOD“ v súlade s pravidlami voľného trhu EÚ
Zisti viac
Národná rada Slovenskej republiky schválila znenie nového zákona o obaloch
Dňa 03. 03. 2010, na rokovaní 49. Schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, bol schválený vládny návrh zákona o obaloch
Zisti viac
Zhodnocovanie odpadov z obalov za rok 2009
V piatok, 26.2.2010 v súlade s platnou legislatívou (v zmysle § 9 ods. 6 v nadväznosti na § 8 ods
Zisti viac
Stanovisko právnej kancelárie vo veci ochrannej známky "ZELENÝ BOD"
Stanovisko renomovanej právnej kancelárie BLAHA, ERBEN & PARTNERI prináša podrobnú analýzu všetkých aspektov používania ochrannej známky „ZELENÝ BOD“
Zisti viac
Stanovisko renomovanej patentovej a známkovej kancelárie k systému registrácie ochrannej známky "ZELENÝ BOD"
V tomto stanovisku nájde potvrdenie o platnosti registrovannej ochrannej známky ZELENÝ BOD na Slovensku
Zisti viac
Prezident podpísal novelu zákona o odpadoch
Prezident SR Ivan Gašparovič 23. septembra 2009 podpísal novelu zákona o odpadoch potom, čo poslanci pri opätovnom prerokovaní v parlamente súhlasili so všetkými jeho pripomienkami
Zisti viac
Hrozba stopercentných platieb do Recyklačného fondu zažehnaná!
Dňa 8.9. 2009 sa na 40. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky opätovne hlasovalo o zákone, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č
Zisti viac
Rozhodnutie predsedu NR SR vo veci zákona o odpadoch z 30. júna 2009, ktorý bol vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky
Predseda NR SR navrhol na prerokovanie výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody s lehotou na prerokovanie 4
Zisti viac