NOVINKY
Prezident podpísal novelu zákona o odpadoch
Prezident SR Ivan Gašparovič 23. septembra 2009 podpísal novelu zákona o odpadoch potom, čo poslanci pri opätovnom prerokovaní v parlamente súhlasili so všetkými jeho pripomienkami
Zisti viac
Hrozba stopercentných platieb do Recyklačného fondu zažehnaná!
Dňa 8.9. 2009 sa na 40. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky opätovne hlasovalo o zákone, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č
Zisti viac
Rozhodnutie predsedu NR SR vo veci zákona o odpadoch z 30. júna 2009, ktorý bol vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky
Predseda NR SR navrhol na prerokovanie výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody s lehotou na prerokovanie 4
Zisti viac

Prezident Ivan Gašparovič vrátil do parlamentu kontroverznú novelu zákona o odpadoch

Dňa 31.7.2009 prezident Slovenskej republiky vrátil zákon z 30. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch Národnej rade Slovenskej republiky.
Zisti viac
Zmena v zákone č. 223/2001 Z. z. o odpadoch
Dňa 30. 6. 2009 bol na 39. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky schválený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č
Zisti viac
Výkaz/statement
  Výzva na zaslanie výkazu za IV. štvrťrok 2015 - ROČNÁ UZÁVIERKA Výkaz 3A Návod na vyplnenie výkazu 3A   The statement for the fourth quarter of 2015 - YEARLY DEADLINE Statement 3A Instructions to fill the statement 3A 
Zisti viac
Výkaz o odpadoch
Výkaz 3D
Zisti viac
Legislatívny servis ENVI-PAK, a.s.
Vážení návštevníci, Dovoľujeme si Vás informovať, že s platnosťou od 15
Zisti viac
Netreba sa báť separovať odpad
Bratislava, 21. mája 2008 – Medzinárodná konferencia PRO EUROPE pod názvom „ZELENÝ BOD 2008: Od odpadu k manažmentu zdrojov“ potvrdila, že prelomom tisícročí sa zmenil pohľad všetkých zainteresovaných na odpady, špeciálne na odpady z obalov
Zisti viac
Deň Zeme: Bratislavčania sa v centre mesta učili separovať odpad
ENVI-PAK spolu s Tesco usporiadali v Bratislave zábavnú show, na ktorej sa malí aj veľkí návštevníci OD Tesco na Kamennom námestí učili separovať odpad
Zisti viac