NOVINKY
Pro Europe Newsletter - Jeseň 2012
V newsletteri nájdete aktuálne informácie o niektorých nedávnych aktivitách Pro Europe, rovnako ako i pohľad na vývoj v legislatíve EÚ, ktorá má význam pre členské štáty
Zisti viac
Momentálne neprebiehajú žiadne MPK týkajúce sa odpadov z obalov
Prehľad ukončených medzirezortných pripomienkových konaní nájdete na tejto adrese: http://www
Zisti viac
Novela zákona rieši chýbajúce časti transpozície smernice, nie však úplne
Pripomienkové konanie k návrhu zákona o odpadoch a zákona o obaloch Dňa 5
Zisti viac
Novela zákona o odpadoch a o obaloch
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č
Zisti viac
Návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Dátum začatia MPK: 13.7.2012 Dátum ukončenia MPK: 2.8.2012 Predpokladaná účinnosť od: 1.1.2013
Zisti viac
Návrh zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dátum začatia MPK: 30.7.2012 Dátum ukončenia MPK: 17.8.2012 Predpokladaná účinnosť od: 7.1.2013
Zisti viac
Nový zákon o odpadoch v medzirezortnom pripomienkovom konaní
Pripravovaný návrh zákona o odpadoch bol dňa 13.7.2012 zaradený do medzirezortného pripomienkového konania
Zisti viac
Pro Europe Newsletter – Leto 2012
V letnom vydaní Pro Europe newslettra nájdete aktuálne informácie o niektorých z nedávnych aktivít, rovnako ako pohľad na posledný vývoj v EÚ, ktorý má význam pre Pro Europe
Zisti viac

Európa efektívne využívajúca zdroje

Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. mája 2012 o Európe efektívne využívajúcej zdroje (2011/2068(INI)). Súčasná hospodárska, finančná a environmentálna kríza ukazuje, že Európa naliehavo potrebuje nové zdroje udržateľného hospodárskeho rastu.
Zisti viac
Pro Europe Newsletter – Jar 2012
Jarný newsletter poskytuje aktuálne informácie o poslednom vývoji v EÚ, ktoré majú význam pre sektor recyklácie obalov
Zisti viac