NOVINKY
Ministerstvo upozorňuje na uzatváranie zmlúv o budúcich zmluvách
Ministerstvo životného prostredia SR dňa 8. 7. 2015 vydalo Upozornenie pre samosprávy v súvislosti s uzatváraním zmlúv o budúcej zmluve so spoločnosťami (budúce organizácie zodpovednosti výrobcov) v oblasti obalov a neobalov
Zisti viac
Návrh POH SR 2016-2020 v medzirezortnom pripomienkovom konaní
Návrh Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016-2020 je v medzirezortnom pripomienkovom konaní, ktoré bude ukončené 20
Zisti viac
ENVI-PAK na kongrese Deň odpadového hospodárstva 2010
Deň odpadového hospodárstva bol  aj v roku 2010 zorganizovaný i vďaka partnerstvu s oprávnenou organizáciou ENVI-PAK
Zisti viac
ENVI-PAK na konferencii o životnom prostredí v Považskej Bystrici
25. novembra 2010 sa ENVI-PAK už po siedmykrát  zúčastnil na Konferencii o životnom prostredí, ktorá sa konala v Považskej Bystrici
Zisti viac
Úspešný rok 2011 želá ENVI-PAK
Vážení klienti, partneri a priatelia, dovoľujeme si Vám zaželať pokojné prežitie vianočných sviatkov a nový rok 2011 plný pracovných a osobných úspechov
Zisti viac
Deň odpadového hospodárstva
Oprávnená organizácie ENVI-PAK bola aj tento rok partnerom 9. medzinárodného kongresu Deň odpadového hospodárstva, ktorý sa konal 14
Zisti viac
Prajeme Vám krásne a pokojné vianočné sviatky
Tím spoločnosti ENVI-PAK praje všetkým svojim klientom, partnerom, spolupracovníkom a priateľom krásne a pokojné vianočné sviatky a úspešný rok 2014
Zisti viac
Ďakujeme za 10 rokov spolupráce a podpory
Rok 2013 bol pre spoločnosť ENVI-PAK okrem plnenia každodenných pracovných povinností aj rokom hodnotenia desaťročného pôsobenia na trhu
Zisti viac
Navštívte stánok ENVI-PAK na veľtrhu gastronómie
Spoločnosť ENVI-PAK Vás pozýva na veľtrh gastronómie na výstavisko INCHEBA v Bratislave, ktorý bude od 30
Zisti viac
O triedení odpadu na ZŠ v Moste pri Bratislave
Že to v základnej škole v Moste pri Bratislave myslia s triedením odpadu vážne dokazuje aj to, že nás pani zástupkyňa školy požiadala, aby sme prišli ich žiakom porozprávať, ako majú triediť odpad a ako sa majú správať k životnému prostrediu
Zisti viac