NOVINKY
Aktualizácia procesu schvaľovania POH kraja
V uplynulých dňoch boli zverejnené záverečné stanoviská Programov odpadového hospodárstva Nitrianskeho, Košického a Trenčianskeho kraja v zmysle zákona č
Zisti viac
Pozývame Vás na Lesnícke dni
V nedeľu 26. 4. Vás pozývame do bratislavských Mestských lesov na Partizánsku lúku (Železná studnička)
Zisti viac
ENVI-PAK vzdelával i deti z detských domovov
Počas leta 2010 oprávnená organizácia ENVI-PAK environmentálne vzdelávala i deti z detských domovov
Zisti viac
Závery z konferencie Samospráva a separovaný zber 2013
Viac ako 200 účastníkov odbornej konferencie Samospráva a separovaný zber 2013 sa zhodlo, že zavedenie princípu Rozšírenej zodpovednosti výrobcov (starostlivosť výrobcu o obal/výrobok od štádia jeho vývoja až po štádium konca jeho životnosti), ktorý má obsahovať pripravovaný zákon o odpadoch, je najlepším riešením na dosiahnutie európskeho štandardu v oblasti podpory triedeného zberu a zhodnocovania odpadov a zodpovedá praxi a trendom vyspelých krajín Európskej únie
Zisti viac
Medzirezortné pripomienkové konanie k vyhláškam k zákonu o odpadoch
Dňa 28. 4. 2015 predložilo Ministerstvo životného prostredia SR do medzirezortného pripomienkového konania návrh šiestich vyhlášok a jedného výnosu vzťahujúcich sa k zákonu č
Zisti viac
Destinatour 2013
V dňoch 4. – 6. a 11. -13. októbra sa uskutočnila mobilná prezentácia projektu Destinatour 2013 na propagáciu turistickej ponuky destinácie Bratislavského kraja, novovznikajúcej siete destinačného manažmentu v rámci kraja, nového vizuálu a komunikačných médií turizmu Bratislavského regiónu ako aj cezhraničnej spolupráce Bratislavského kraja a Dolného Rakúska
Zisti viac
Služby ENVI-PAK pre miestne samosprávy i podnikateľov v televízii TA3
V piatok, 24. septembra 2010 o 20.45 hod., bola hosťom relácie Manažment generálna riaditeľka oprávnenej organizácie ENVI-PAK, Hana Nováková MBA, ktorá hovorila o priamej finančnej podpore separovaného zberu v mestách a obciach
Zisti viac
Filmový festival EKOTOPFILM v Bratislave
K jeseni neodmysliteľne už 40 rokov patrí najstarší filmový festival na Slovensku EKOTOPFILM
Zisti viac
Ministerstvo životného prostredia je späť
1. novembra 2010 obnovilo svoju činnosť Ministerstvo životného prostredia SR
Zisti viac
Európsky parlament obmedzil používanie plastových tašiek
Európsky parlament dňa 28. 4. 2015 schválil legislatívny návrh, prostredníctvom ktorého budú členské štáty Európskej únie nútené znížiť spotrebu najrozšírenejších a najviac znečisťujúcich plastových tašiek
Zisti viac