NOVINKY
Letná škola Ekonomika v kruhu 2021
ENVI - PAK začal tento rok spolupracovať s novým environmentálnym vzdelávacím projektom Letná škola Ekonomika v kruhu 2021, ktorý rozbehla spoločnosť 3E Inštitút environmentálneho výskumu a vzdelávania pri Fakulte manažmentu UK v Bratislave.
Zisti viac
Slovenské klimatické fórum 2021
ENVI - PAK bol rovnako ako v predošlom roku partnerom odbornej konferencie Slovenské klimatické fórum 2021, ktorá sa konala 9. septembra v Bratislave pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR.
Zisti viac
K tradíciám slovenského vidieka prispel svojimi aktivitami aj ENVI - PAK
Dva dni sme v areáli Agrokomplexu v Nitre učili deti správne triediť odpad.
Zisti viac
Letné upratovanie v prírode opäť odhalilo najmä plastový odpad
Aktivity iniciatívy Vezmi si ma! sa počas pandemického obdobia realizovali viac-menej na individuálnej úrovni. Čistenie prírody jednotlivcami, o ktorom priebežne informujú z rôznych kútov Slovenska, sa zaznamenáva na web stránke do mapy bojovníkov proti odpadu. ENVI - PAK vykonal v lete v rámci uvedenej iniciatívy tretí prieskum voľne pohodeného odpadu v rovnakých lokalitách ako v lete a na jeseň minulého roka, takže sa výsledky dali znova porovnať. V prírode a na obývaných územiach sa nachádzalo opätovne najviac plastového odpadu.
Zisti viac
Deň s Technickými službami mesta Svidník
Posledný prázdninový víkend vo Svidníku bol mimoriadne zaujímavý. Niesol sa v duchu vzdelávania v oblasti odpadového hospodárstva. V sobotu 28. 8. 2021 našli Svidníčania a návštevníci z okolitých obcí na pešej zóne vo Svidníku veľa zábavy a užitočných informácií o triedení odpadu.
Zisti viac
SUMÁRNA EVIDENCIA ODPADOV ZA 2. ŠTVRŤROK
Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK, a.s. zverejňuje evidenciu celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov a množstva vykúpených odpadov za 2. štvrťrok 2021
Zisti viac
Mysleli sme EKO logicky
V rámci kultúrneho leta v Považskej Bystrici sa opäť uskutočnilo krásne podujatie zamerané na ekologické témy a osvetu. Znova sme boli súčasťou tohto výnimočného EKO dňa, ktorý prebiehal 16. 7. 2021 v poobedných hodinách až do zotmenia. Obohatili sme ho osvetou v triedení odpadu a rôznymi ekologickými aktivitami pre deti.
Zisti viac
Ohliadnutie sa za rokom 2020
Výrobcovia, ktorí v roku 2020 plnili svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK, financovali triedený zber v 1238 slovenských obciach a mestách.
Zisti viac
Ekologické podcasty ENVI-cast na podujatí Naše Mesto
ENVI - PAK je aj tento rok partnerom najväčšieho dobrovoľníckeho podujatia na Slovensku, Nášho Mesta. Pre firemných dobrovoľníkov sme pripravili zaujímavú novinku, špeciálnu minisériu podcastov ENVI-cast, v ktorých sa venujeme problémom s odpadmi.
Zisti viac
OZV ENVI - PAK V DRUHOM ŠTVRŤROKU 2021
Spoločnosť ENVI - PAK založili v roku 2003 poprední výrobcovia balených výrobkov. Bola tak prvým reprezentantom RZV na Slovensku. ENVI - PAK tak už 18 rokov zabezpečuje triedený zber odpadov a jeho zhodnocovanie a recykláciu.
Zisti viac