NOVINKY

Ako efektívne plniť environmentálne ciele v SR

Nakladanie s odpadom je jednou z veľmi dôležitých tém, a to z dôvodu udržateľnosti kvality životného prostredia, rastu ekonomiky a spotreby.
Zisti viac
OZV ENVI - PAK v treťom štvrťroku 2019
Už od nášho založenia v roku 2003 je našou prioritou neustále zefektívňovanie systému triedeného zberu, zhodnocovania a recyklácie a optimalizovanie jeho nákladovosti. Sme transparentnou spoločnosťou a fungujeme na princípe spolupráce všetkých subjektov podieľajúcich sa na toku odpadov. Správa o činnosti je pravidelným zhodnotením našich aktivít.
Zisti viac

Novembrová recyklosúťaž už pozná víťaza!

Tvorcami najlepšieho a najoriginálnejšieho návrhu série recyklokošov sa stali žiaci zo Základnej školy s materskou školou v obci Michal nad Žitavou. Spomedzi množstva námetov, ktoré prišli do súťaže, vybrala porota práve Dinokoše od žiakov zo školy v novozámockom okrese. Keďže do súťaže prišlo veľké množstvo výborných prác, spoločnosť OZV ENVI-PAK sa rozhodla oceniť ešte ďalšie dva návrhy zo škôl v Snine a Nižnom Hrušove, ktoré zaujali svojou nápaditosťou.
Zisti viac

Sumárna evidencia odpadov za 3. štvrťrok 2019

Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK, a.s. zverejňuje evidenciu celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov a množstva vykúpených odpadov za 3. štvrťrok 2019.
Zisti viac

Nová súťaž! Staňte sa dizajnérmi a navrhnite sériu recyklokošov

Zapojte sa do súťaže OZV ENVI-PAK, staňte sa spolutvorcami nápadu, ako lepšie triediť odpad na školách a pomôžte tak ku krajšiemu životnému prostrediu na Slovensku! Víťazný nápad vyhrá nielen skvelé ceny, edukačné pomôcky, výlet pre celú triedu na triediacu linku, ale stane sa aj inšpiráciou edukačného materiálu pre ostatné školy. Buďte práve vy inšpiráciou pre celé Slovensko!
Zisti viac
Nech nemáme z cintorínov po Dušičkách smetiská
Opäť si pripomenieme Sviatok všetkých svätých a po ňom Sviatok všetkých verných zosnulých, ľudovo nazývané aj Dušičky, ktoré sú tradíciou nielen na Slovensku. Začiatok novembra je u nás spájaný so spomienkami na tých, ktorí už nie sú medzi nami. Svoju úctu a to, že nám chýbajú, sme si zvykli prejavovať vyzdobením miest ich posledného odpočinku. Obchody sú celé týždne pred sviatkami preplnené umelými kyticami a kahancami. Zamysleli sme sa niekedy, či naozaj potrebujú naši blízki až takúto umelú „parádu“?
Zisti viac
Prevzali sme si cenu pre výnimočné značky Superbrands 2019
Uplynulý týždeň sme si počas slávnostného galavečera Tribute Event v hoteli Radisson Blu Carlton prevzali ocenenie Superbrands 2019, ktoré nám udelila komisia expertov Brand Council programu Slovak Superbrands.
Zisti viac

Jesennú anti-litteringovú kampaň sme zavŕšili v Humennom

Sobota sa opäť niesla v znamení kampane Vezmi si ma! Tentoraz sme zavítali do Humenného. Centrum mesta tak po víkende ostalo čistejšie vďaka miestnym nadšencom. Okrem zbierania  voľne pohodených odpadkov nechýbala ani talkshow The Big Waste Talk s Michalom Sabom, kde sa mohli zúčastnení dozvedieť všetko o správnom triedení.
Zisti viac

Od septembra sme súčasťou podcastov s odpadovou tematikou The Big Waste Talk

Od septembra spustilo Rádio Expres premiérovú sériu inšpiratívnych podcastov The Big Waste Talk o odpade a o všetkom s tým spojeným. Poslucháči sa v jednotlivých častiach dozvedia rôzne zaujímavé veci nielen o triedení odpadu. Moderátor Michal Sabo v nich okrem Katky Kretter z ENVI-PAK diskutuje aj s youtuberkou Patrou Bene, Barbarou Jaguščák Heribanovou, ktorá sa okrem iného venuje udržateľnosti módy aj témam textilného odpadu, a Ivanou Maleš, autorkou niekoľkých koncepcií pre reformu odpadového hospodárstva, ktorá sa v súkromí snaží o život bez odpadu.
Zisti viac

Počas podujatia Vezmi si ma sme čistili Diakovce

Diakovce sú po sobote čistejšie. S kampaňou Vezmi si ma sme tam vyzbierali 115 kilogramov voľne pohodeného odpadu. Samozrejme, nechýbala ani obľúbená talkshow The Big Waste Talk, počas ktorej sa mohli všetci zúčastnení dozvedieť zaujímavé informácie o triedení, o tom, ako triediť správne a ako bojovať proti litteringu, teda voľne pohodenému odpadu.
Zisti viac