NOVINKY
EKO DEŇ v Senici
ENVI - PAK ukončil v piatok 23.9.2022 letnú sezónu ekologických podujatí v Senici na EKO DNI. Mestský park sa premenil na hraciu plochu s rôznymi aktivitami na zelenú nôtu. Malí návštevníci základných škôl sa tešili z celodenného bohatého programu vo forme súťaží, tvorivých dielní, zábavy zameraných na triedenie odpadu a ochranu našej planéty.
Zisti viac
Na zemi končí denne asi 10 miliárd cigaretových ohorkov
Odpad z cigaretových ohorkov predstavuje jeden z veľkých problémov miest a obcí. Jeho recyklácii sa až donedávna nikto nevenoval. Hugo Repáň zo spoločnosti EcoButt však prišiel s nápadom, ako cigaretové filtre efektívne využiť a recyklovať.
Zisti viac
ENVI - PAK vzdelával zamestnancov US STEEL v Košiciach
US STEEL v Košiciach každoročne usporadúva pre svojich zamestnancov populárne firemné podujatie Family Safety Day. Pri tejto príležitosti zabezpečila nielen zaujímavý bohatý program, ale aj stánky zamerané na získanie nových vedomostí, dodržiavanie čistoty a ochrany životného prostredia. A práve tu sme vzdelávali deti, mládež, ale aj dospelých, ako správne triediť odpad.
Zisti viac
Trenčiansky samosprávny kraj získal certifikát Zodpovednej spoločnosti
Zelená Župa – Trenčiansky samosprávny kraj sa v júni 2022 zapojila do projektu Zodpovedná spoločnosť, prešla kompletným environmentálnym auditom zo strany spoločnosti ENVI - PAK a získala certifikát základnej úrovne. 
Zisti viac
Sumárna evidencia odpadov za 2. štvrťrok 2022
Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK, a.s. zverejňuje evidenciu celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov a množstva vykúpených odpadov za 2. štvrťrok 2022
Zisti viac
V roku 2021 sme zabezpečili kvalitné služby svojim klientom
Zároveň sme si udržali postavenie lídra medzi slovenskými OZV. Viac sa o našej činnosti, aktivitách a výsledkoch dozviete v Správe o činnosti za uplynulý rok.
Zisti viac
Environmentálna výchova by mala byť na školách povinná
Zakladateľka občianskeho združenia Planet Lover, Alexandra Madrová je za zavedenie povinnej environmentálnej výchovy na školách. Tento rok spustila pilotný projekt s názvom EKOolympiáda. Hravou formou v ňom vzdeláva študentov stredných škôl v oblasti ochrany životného prostredia, klimatickej krízy a udržateľného spôsobu života. V pravidelnom podcaste ENVI - PAK sa o enviro témach rozpráva Katarína Kretter s Alexandrou Madrovou.
Zisti viac
Tešíme sa dosiahnutým úspechom v roku 2021
V roku 2021 a zároveň v osemnástom roku pôsobenia na trhu spoločnosť ENVI - PAK aj napriek pretrvávajúcej pandémii splnila všetky povinnosti a zabezpečila kvalitné služby pre svojich zákazníkov.
Zisti viac
Triediť odpad je POHODA
Tešíme sa, že aj tento rok je ENVI - PAK partnerom najväčšieho multižánrového festivalu na Slovensku.
Zisti viac
EKO Deň, ENVI - PAK a ekotémy zábavnou formou patria k sebe
Jedným z tradičných podujatí Kultúrneho leta v Považskej Bystrici je Ekodeň, zameraný na osvetu v oblasti triedenia, recyklácie odpadu a ochrany životného prostredia. ENVI - PAK aj tento rok bol jeho súčasťou a priniesol nielen zábavu, ale aj nové vedomosti.
Zisti viac