Nový zákon o odpadoch je v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Dňa 11. 4. 2014 predložilo MŽP SR v rámci medzirezortného pripomienkového konania návrh nového zákona o odpadoch

Dňa 11. 4. 2014 predložilo MŽP SR v rámci medzirezortného pripomienkového konania návrh nového zákona o odpadoch.

V rámci medzirezortného pripomienkového konania je možné uplatniť pripomienky.

Dôležité termíny

Ukončenie medzirezortného pripomienkového konania je 6. 5. 2014.

Zákon by mal platiť od januára 2015.

Čo prináša návrh nového zákona

Cieľom nového zákona o odpadoch je, aby sa viac odpadu triedilo a recyklovalo, menej ho končilo na skládkach.

Najvýraznejšie zmeny, ktoré prinesie nový zákon o odpadoch sú:

•    Rozšírená zodpovednosť výrobcov a dovozcov za výrobok od jeho výroby až po jeho spracovanie ako odpadu. O vytriedený odpad sa na vlastné náklady postarajú nové Organizácie zodpovednosti výrobcov a zákon už zakazuje, aby vytriedený odpad skončil na skládkach. Za tento odpad zaplatí výrobca. Nový systém zníži obciam náklady až o tretinu a obec úsporu môže premietnuť do nižších poplatkov za odpad.

•    Zrušenie povinnosti vypracovania Programu odpadového hospodárstva pre pôvodcu odpadu.

•    Zrušenie Recyklačného fondu, ktorý má zaniknúť koncom marca 2016. Zodpovednosť za plnenie záväzkov ponesú výrobcovia a štát. Proces zániku fondu bude postupný.

•    Vybudovanie prehľadného a aktuálneho informačného systému, ktorý zmapuje toky odpadov.

•    Sprísnenie výkupu kovov od fyzických osôb nepodnikateľov. Cieľom je eliminovať pokračujúce krádeže kovov. Pre zberne pribudne povinnosť uhrádzať platby výlučne bezhotovostne, uplatniť daň z príjmov, povinnosť uskladniť kov 7 dní, monitorovanie kamerovým systémom a povinnosť využívať len váhy s platným certifikátom o ich ciachovaní. Jednotlivé zberne sa budú musieť uchádzať u ministerstva životného prostredia o certifikát, že spĺňajú všetky podmienky pre svoje pôsobenie.

•    Boj proti nelegálnym „čiernym“ skládkam odpadov sprísnením sankcií a vyššími právomocami polície. Ak výška škody presiahne 266 eur, začne polícia konať pri zisťovaní vinníka v zmysle trestného zákona. Časť poplatkov za odpad uložený na legálnu skládku sa bude zhromažďovať v Environmentálnom fonde. Tieto peniaze budú určené pre obce na likvidáciu opusteného odpadu.

Plné znenie návrhu

Návrh nového zákona o odpadoch si v plnom znení môžete prevziať TU.

Budeme radi, ak sa na nás v tejto súvislosti obrátite na telefónnom čísle 02 / 333 227 24 alebo na e-mailovej adrese consulting@envipak.sk.