13. 02. 2023

ENVI - PAK získal ocenenie Business Superbrands Slovakia 2023

ENVI - PAK získal ocenenie Business Superbrands Slovakia 2023
Šesť rokov po sebe je ENVI - PAK ocenený prestížnou cenou za budovanie kvalitnej značky.

"Byť ocenený prestížnou cenou je nielen radosť z prejavu uznania, ale je to najmä záväzok nevybočiť z nastaveného smeru. Dvadsiate výročie na trhu, ktoré si tento rok ENVI - PAK pripomína, je podobne zaväzujúce a preto je vôľa byť lepší, inovatívnejší, udržateľnejší dvojnásobná," vyjadrila svoje nadšenie z ocenenia a víziu do ďalších rokov generálna riaditeľka OZV ENVI - PAK, Hana Nováková. 

Šesť rokov po sebe je ENVI - PAK ocenený cenou Business Superbrands Slovakia 2023, ktorú už 11 rokov udeľuje Komisia expertov Business Brand Council v programe Slovak Superbrands. TOP značky vyberajú profesionáli z oblasti biznisu, komunikácie, marketingu, médií a marketingového výskumu. Hodnotia ich podľa vopred definovaných kritérií, akými sú známosť, budovanie brandu, inovácie či prestíž.

Pečať kvality Superbrands podporuje značky a ich motiváciu posúvať úroveň podnikania stále vyššie. Spoločnosti sú do výberu nominované, nemôžu sa doň prihlásiť. Značky sú vyberané na základe ich prestíže, inovácií a známosti na trhu. Okrem vysokej kvality musia mať aj jasnú víziu, či schopnosť flexibilne reagovať na zmeny na trhu. Cieľom programu Slovak Superbrands nie je len oceniť najhodnotnejšie značky, ale zároveň aj motivovať tých, ktorí sa chcú inšpirovať najlepšími.