Medzinárodné ocenenie za kvalitu poskytovaných služieb
Za výnimočné úspechy v stratégiách riadenia kvality a zavedené postupy orientované na kvalitu služieb poskytovaných zákazníkom získal ENVI - PAK medzinárodné ocenenie Quality Choice Prize 2022 od Európskej spoločnosti pre výskum kvality so sídlom v Lausanne.

Európska spoločnosť pre výskum kvality (ESQR) každoročne oceňuje spoločnosti, organizácie alebo orgány verejnej správy a komplexne sa zaoberá ich iniciatívami a stratégiami. Oceňuje úsilie zamestnávateľov a zamestnancov a poskytuje motiváciu k neustálemu napredovaniu. Tento rok si priniesla toto ocenenie z Barcelony aj spoločnosť ENVI - PAK.

Uznávanou cenou Quality Choice Prize 2022 boli odmenené organizácie, orgány verejnej správy a spoločnosti z Európy, Ázie, Ameriky, Afriky a Austrálie. Na celosvetovo výnimočnom podujatí sa zúčastnili renomovaní podnikatelia, akademickí odborníci, profesionáli, štátni úradníci a diplomati z rôznych krajín. Pri slávnostnom preberaní ocenenia, ktoré sa uskutočnilo na začiatku júla v Barcelone, bolo zástupcom spoločnosti ENVI - PAK cťou osobne sa stretnúť s inšpiratívnymi ľuďmi z celého sveta a podeliť sa vzájomne o svoje skúsenosti.

„Získaným ocenením sa opäť potvrdilo, že poskytovanie kvalitných služieb našim zákazníkom je pre nás tou najvyššou métou. Kvalita pre nás jednoznačne znamená zhodu s požiadavkami našich zákazníkov a touto definíciou kvality sa prelínajú aj všetky naše interné procesy. Sme veľmi radi, že si kvalitnú prácu OZV ENVI - PAK všimli aj v zahraničí. Ocenenie tiež vnímame ako formu poďakovania všetkým zamestnancom, ktorí každým dňom pracujú na skvalitňovaní služieb poskytovaných našim zákazníkom,“ uviedla generálna riaditeľka spoločnosti ENVI - PAK Hana Nováková k získaniu ocenenia.

Európska spoločnosť pre výskum kvality (ESQR) so sídlom v Lausanne (Švajčiarsko) sa zaoberá strategickými otázkami v riadení kvality a podporuje kultúru kvality a jej neustále zlepšovanie prostredníctvom každoročných dohovorov, ktoré slúžia ako globálne fórum na zdokonaľovanie techník riadenia kvality a poskytujú vynikajúcu príležitosť na vytváranie sietí pre všetkých účastníkov.